Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Volba cílové částky, pokud chceme spořit

Cílová částka je jedním ze základních parametrů smlouvy o stavebním spoření. Neexistuje jediná nejlepší hodnota cílové částky, každý zájemce o stavební spoření musí zvolit tu správnou hodnotu, která právě jemu vyhovuje. Vyšší cílová částka znamená větší volnost při spoření, ale na druhé straně také vyšší poplatek za uzavření smlouvy.

Když chceme používat stavební spoření pouze ke spoření a nepočítáme s čerpáním úvěru, můžeme volit cílovou částku podle dvou následujících pravidel:

  1. Cílová částka by neměla být zbytečně vysoká, protože poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření se počítá z cílové částky (obvykle je to 1 % z cílové částky). Čím nižší tedy bude cílová částka, tím nižší bude i poplatek.
  2. Cílová částka však nesmí být příliš nízká, aby nedošlo k takzvanému přespořeníJako přespoření se označuje situace, kdy je na účtu stavebního spoření naspořená částka vyšší než činí cílová částka.

    Podrobněji o přespoření
    . Překročení cílovou částku může to mít negativní dopady.

Nejprve je nutno odhadnout, kolik naspoříme

I když je možno cílovou částku později změnit, je vhodné nastavit ji co nejlépe od samotného počátku. Je vhodné provést nejprve alespoň hrubý odhad, kolik bude na účtu naspořeno a zvolit cílovou částku mírně vyšší. Pro tento odhad je možno použít přehledu tarifů pro spoření. V detailech jednotlivých tarifů je možno vyzkoušet různé kombinace výše cílové částky, měsíční úložky a délky spoření. Ještě podrobnější informace je možno získat pomocí kalkulátoru stavebního spoření. Ten umožňuje ještě podrobnější výpočty, včetně vlastní definice jednotlivých parametrů, jako jsou úrokové sazby či poplatky.

Při stanovení cílové částky je dobré počítat s rezervou

Naspořená částka nesmí převýšit cílovou částku, proto je nutno cílovou částku zvolit o něco vyšší, než předpokládaný objem naspořených peněz, který jsme odhadli v předchozím kroku. O kolik by měla být cílová částka vyšší, záleží na osobních preferencích každého klienta.

V každém případě je dobré předvídat, co nám budoucnost přinese. Příliš malá rezerva totiž může znamenat, že na svůj účet stavebního spoření nebudeme moci ukládat více peněz, než jsme si původně naplánovali. Také se zamyslete, zda skutečně nebudete v budoucnu potřebovat úvěr ze stavebního spoření. Ten je poskytován ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou. Nízká cílová částka tedy znamená také malý úvěr ze stavebního spoření.

Změny jsou možné, ale s výhradami

Cílovou částku je možno změnit, ale pouze v případě, že s tím bude stavební spořitelna souhlasit. V řadě případů stavební spořitelny umožní změnu cílové částky pouze tehdy, když klient přistoupí na celkovou změnu smlouvy o stavebním spoření, což může být spojeno i se změnou úrokových sazeb. Proto je vhodné snažit se nastavit cílovou částku co nejlépe od samotného počátku.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články