Podmínky použití

Web Stavebky.cz má sloužit všem, kdo se zajímají o stavební spoření. Klientům stavebních spořitelen, zprostředkovatelům a finančním poradcům, ale i studentům. Informace zde publikované mají co nejlépe popisovat aktuální stav a nejsou ovlivňovány zájmy jednotlivých stavebních spořitelen.

Provozovatel

Provozovatelem webu stavebky.cz je Petr Kielar, Za Lázeňkou 621, 107 00 Praha 10; IČ: 12247570; Živnost zapsána dne 15.6.2006 na úřadu městské části Praha 15, ev. č. 310026-5838793

Podmínky použití

Publikování veškerých textů a výpočtů zveřejněných na stavebkách.cz je možné pouze po předchozím souhlasu provozovatele (kontakt). Pro studijní účely je publikování možné i bez předchozího souhlasu, pouze s uvedením citace.

Zprávy označené (ČTK) využívají zpravodajství České tiskové kanceláře a jejich používání se řídí zvláštním režimem.

Odpovědnost za škodu

Uživatelé internetového serveru stavebky.cz si jsou vědomi, že veškeré informace zde publikované mají pouze obecný charakter a nijak neumenšují případnou potřebu uživatele vyhledat odborné poradenské a další služby, které by zohledňovaly specifické okolnosti každého případu. Vzhledem k těmto skutečnostem je vyloučena jakákoli odpovědnost provozovatele za újmu jakékoli povahy, například za vznik škody, která by uživateli z uvedených informací, například v důsledku spoléhání se na jejich správnost, vznikla.
 
Vaše otázky a komentáře