Hospodářské výsledky stavebních spořitelen

Zobrazit údaj:  
Údaje ke dni:  
Není-li uvedeno jinak, jsou částky v milionech Kč


Údaje jsou přebírány z informací, které stavební spořitelny zveřejňují na základě vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb.

Položky úvěry klientůmvklady klientů jsou od 31. 12. 2014 přebírány z informací, které stavební spořitelny zveřejňují nad rámec vyhlášky ČNB, a to na základě standardu České bankovní asociace č. 31. Vklady i úvěry klientům zveřejňované na stavebkách.cz zahrnují položky nefinanční podniky (rezidenti a nerezidenti), a domácnosti, SVJ a neziskové instituce sloužící domácnostem.

MPSS nezveřejnila položky Úvěry klientůmVklady klientů k 31. 3. 2018, údaje v tabulce byly získány interpolací.Vaše otázky a komentáře