Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Poplatky

Účet stavebního spoření je spojen se dvěma základními typy poplatků. Prvním je jednorázový poplatek za uzavření smlouvy, druhým typem je pravidelný poplatek za vedení účtu. Pokud klient využije úvěr ze stavebního spoření, vztahuje se na něj jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru a pravidelné poplatky za vedení úvěrového účtu.

Poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření

Je obvyklé, že prvním obratem, který se objeví na novém účtu stavebního spoření je poplatek za uzavření smlouvy. Jde o jednorázový poplatek, jehož výše je zpravidla jedno procento z cílové částky. Některé stavební spořitelny mají tento poplatek shora omezený, takže při uzavření smlouvy s cílovou částkou vyšší než stanovený limit již poplatek za uzavření smlouvy neroste.

Poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření obvykle způsobí, že účet stavebního spoření po určitou dobu vykazuje záporný zůstatek. Tento záporný zůstatek se však neúročí, takže z něj nenabíhají záporné úroky.

Poplatek za uzavření a volba cílové částky

Poplatek za uzavření smlouvy je hlavním důvodem, proč klienti, kteří chtějí na své smlouvě o stavebním spoření pouze spořit, volí cílovou částku co nejnižší. Tato strategie však má svá úskalí. Pokud je zvolena příliš nízká cílová částka, může dojít k přespoření. Může se také stát, že klient po určité době změní své rozhodnutí a chce využít úvěr ze stavebního spoření, ale ten je při příliš nízké cílové částce velmi malý.

Jak si snížit poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření

Poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření je častým předmětem akčních nabídek a slev. Některé stavební spořitelny nabízejí nižší poplatek za uzavření smlouvy prostřednictvím internetu nebo při uzavření smlouvy s určitými skupinami klientů (typicky se jedná o smlouvy s dětmi a mládeží). Také pokud stavební spořitelny potřebují podpořit uzavírání nových smluv o stavebním spoření, činí tak velmi často prostřednictvím slevy z poplatku za uzavření smlouvy. Proto se vyplatí počkat si s uzavřením smlouvy na vhodný okamžik.

Poplatek za vedení účtu

Zatímco poplatek za uzavření smlouvy je u všech stavebních spořitelen stejný, poplatky za vedení účtu se liší a to jak velikostí, tak i způsobem účtování. Některé stavební spořitelny účtují tento poplatek ročně, některé kvartálně a jiné zas měsíčně. Díky tomu se objem skutečně zaplacených poplatků u různých stavebních spořitelen může lišit až o několik stokorun a to i v případě, že roční objem poplatků je stejný. Porovnání nabídek pro spoření tato specifika zohledňuje, stejně jako kalkulátor stavebního spoření.

Poplatek se může měnit, ne však libovolně

Pravidelný poplatek za vedení účtu může stavební spořitelna měnit, nikoli však libovolně. Podle zákona o stavebním spoření (§ 5 odst. 11) musí smlouva o stavebním spoření obsahovat ujednání, podle kterého se může poplatek během prvních šesti let spoření měnit. Toto ujednání musí být určité a nesmí záviset pouze na vůli stavební spořitelny (například je možno ujednat, že poplatek se bude zvyšovat nejvýše o inflaci). Toto omezení poplatků platí pouze po dobu prvních šesti let, po uplynutí této doby není stanovení poplatků zákonem nijak upraveno.

Další poplatky

Kromě výše uvedených poplatků se u stavebních spořitelen často vyskytují ještě další poplatky:
  • Poplatek za poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, který je zpravidla nulový.
  • Poplatek za vedení účtu úvěru ze stavebního spoření, jehož výše je často shodná s poplatkem za vedení účtu stavebního spoření.
  • Poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru, který se liší spořitelna od spořitelny. Někdy je nulový, někdy jde o paušální částku, jindy je úměrný výši překlenovacího úvěru.
  • Poplatek za vedení účtu překlenovacího úvěru je obvykle buď shodný s poplatkem za vedení účtu stavebního spoření, nebo je nulový.

Související článkyVaše otázky a komentáře