Přehled Všeobecných obchodních podmínek:
Přespoření cílové částky

Přespoření cílové částky
Foto: phanlop88 na FreeDigitalPhotos.net
Přespoření nastává, pokud klient naspoří na své smlouvě o stavebním spoření více, než je cílová částka. Přespoření není obecně přípustné a stavební spořitelny se mu různými způsoby brání .

  

Přespoření je situace, kdy naspořená částka (zůstatek na účtu klienta) převýší cílovou částku. Taková situace je nežádoucí z několika důvodů. Především se tím narušuje logika smlouvy o stavebním spoření která předpokládá, že klient má nárok na úvěr ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou. Podobným způsobem je formulován i zákon o stavebním spoření.
Stavební spořitelny mohou na přespoření reagovat více způsoby, včetně výpovědi smlouvy. Přespoření je proto dobré předejít.

Stavební spořitelny obvykle uvádějí několik možností, jak se podobná situace řeší. Stavební spořitelny mohou v případě přespoření smlouvu o stavebním spoření vypovědět, případně provést zvýšení cílové částky, které je zpoplatněné (někdy je poplatek za takové vynucené zvýšení cílové částky vyšší než běžné zvýšení). Stavební spořitelny si díle vyhrazují právo odmítnout nebo vrátit platbu, která by způsobil přespoření, případně vklady převyšující cílovou částku neúročit, nebo úročit odlišnou úrokovou sazbou.

Vzhledem k tomu, že stavební spořitelny si ponechávají více možností, jak v případě přespoření postupovat je pouze na jejich rozhodnutí, kterou možnost zvolí. Z tohoto důvodu je pro klienta dobré přespoření předejít.

Téma: Přespoření cílové částky

Českomoravská stavební spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Pokud zůstatek účtu přesáhne cílovou částku (přespoření), má stavební spořitelna právo:
 • Vypovědět smlouvu o stavebním spoření. [Čl. IV. odst. 7]
 • Vracet další platby na účet stavebního spoření, nebo je zaúčtovat na jiný účet účastníka. [Čl. IV. odst. 6a, 6b]
 • Zvýšit jednostranně cílovou částku. [Čl. IV. odst. 6c]

Část zůstatku přesahující cílovou částku se neúročí. [Čl. IV. odst. 8, Čl. XXXIII. odst. 3]
Modrá pyramida stavební spořitelna

Modrá pyramida stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Pokud zůstatek účtu přesáhne cílovou částku (přespoření), dojde po třech měsících k zániku smlouvy o stavebním spoření. Stavební spořitelna může (ale nemusí) cílovou částku navýšit cílovou částku, v takovém případě k zániku smlouvy nedojde. Za takové zvýšení si stavební spořitelna účtuje poplatek. [Čl. 9 odst. 6]

Pokud by po zvýšení cílové částky stavební spořitelnou byla nová cílová částka 5 mil. Kč nebo více, může stavební spořitelna smlouvu vypovědět. [Čl. 9 odst. 7]

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Pokud zůstatek účtu přesáhne cílovou částku (přespoření), má stavební spořitelna právo: [Čl. 4 odst. 3, Čl. 26 odst. 3]
 • Vypovědět smlouvu o stavebním spoření.
 • Zvýšit jednostranně cílovou částku.
 • Postupovat v souladu s ustanoveními smlouvy o stavebním spoření.
Stavební spořitelna České spořitelny

Stavební spořitelna České spořitelny

Verze VOP používaná od:
 
 
Pokud zůstatek účtu přesáhne cílovou částku (přespoření), má stavební spořitelna právo:
 • Pokud přespoření trvá i po upozornění stavební spořitelny na tuto skutečnost, má stavební spořitelna právo smlouvu o stavebním spoření vypovědět. [Odst. 8.4c]
 • Vracet další platby na účet stavebního spoření. [Odst. 7.7]
 • Při ukončení smlouvy účtovat poplatek odpovídající zvýšení cílové částky; ke zvýšení cílové částky však nedoje. [Odst. 7.8]
Část zůstatku přesahující cílovou částku se neúročí. [Odst. 7.7, 7.9]
Wüstenrot stavební spořitelna

Wüstenrot stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Pokud zůstatek účtu přesáhne cílovou částku (přespoření), má stavební spořitelna právo: [§ 3 odst. 6]
 • Vypovědět smlouvu o stavebním spoření.
 • Vracet další platby na účet stavebního spoření, nebo je zaúčtovat na jiný účet účastníka.
 • Zvýšit jednostranně cílovou částku. Poplatek za toto zvýšení může být odlišný od poplatku za zvýšení, provedené účastníkem.
Pokud je smlouva přespořena, nesmí na ni účastník vkládat další peníze. [§ 6 odst. 1e]
  Vaše otázky a komentáře