Přehled všeobecných obchodních podmínek:
Přespoření cílové částky

Přespoření cílové částky
Foto: phanlop88 na FreeDigitalPhotos.net
Přespoření nastává, pokud klient naspoří na své smlouvě o stavebním spoření více, než je cílová částka. Přespoření není obecně přípustné a stavební spořitelny se mu různými způsoby brání .

  

Přespoření je situace, kdy naspořená částka (zůstatek na účtu klienta) převýší cílovou částku. Taková situace je nežádoucí z několika důvodů. Především se tím narušuje logika smlouvy o stavebním spoření která předpokládá, že klient má nárok na úvěr ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou. Podobným způsobem je formulován i zákon o stavebním spoření.
Stavební spořitelny mohou na přespoření reagovat více způsoby, včetně výpovědi smlouvy. Přespoření je proto dobré předejít.

Stavební spořitelny obvykle uvádějí několik možností, jak se podobná situace řeší. Stavební spořitelny mohou v případě přespoření smlouvu o stavebním spoření vypovědět, případně provést zvýšení cílové částky, které je zpoplatněné (někdy je poplatek za takové vynucené zvýšení cílové částky vyšší než běžné zvýšení). Stavební spořitelny si díle vyhrazují právo odmítnout nebo vrátit platbu, která by způsobil přespoření, případně vklady převyšující cílovou částku neúročit, nebo úročit odlišnou úrokovou sazbou.

Vzhledem k tomu, že stavební spořitelny si ponechávají více možností, jak v případě přespoření postupovat je pouze na jejich rozhodnutí, kterou možnost zvolí. Z tohoto důvodu je pro klienta dobré přespoření předejít.

Téma: Přespoření cílové částky

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Pokud zůstatek účtu přesáhne cílovou částku (přespoření), smlouva o stavebním spoření tím zanikne. [Čl. IV. odst. 1, Čl. XXXIII. odst. 4]

  • Pokud by došlo k přespoření připsáním platby klienta, stavební spořitelna tuto platbu vrátí zpět klientovi. [Čl. IV. odst. 6, Čl. XXXIII. odst. 5]
  • Pokud by došlo k přespoření připsáním státní podpory, úroků nebo bonusů stavební spořitelny, stavební spořitelna provede zvýšení cílové částky a zaúčtuje si poplatek 1 % z hodnoty zvýšení. [Čl. IV. odst. 7, Čl. XXXIII. odst. 6]
  • Kroky podle předchozích dvou bodů (odmítnutí platby, zvýšení cílové částky) není stavební spořitelna povinna provádět opakovaně nebo po uplynutí šesti let spoření (smlouva pak zanikne). [Čl. IV. odst. 8, Čl. XXXIII. odst. 7]
Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Pokud zůstatek účtu přesáhne cílovou částku (přespoření), dojde po třech měsících k zániku smlouvy o stavebním spoření. Stavební spořitelna může (ale nemusí) cílovou částku navýšit cílovou částku, v takovém případě k zániku smlouvy nedojde. Za takové zvýšení si stavební spořitelna účtuje poplatek. [Čl. 9 odst. 6]

Pokud by po zvýšení cílové částky stavební spořitelnou byla nová cílová částka 5 mil. Kč nebo více, může stavební spořitelna smlouvu vypovědět. [Čl. 9 odst. 7]

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Pokud zůstatek účtu přesáhne cílovou částku (přespoření), jedná se o porušení smlouvy. Stavební spořitelna v takovém případě zvýši jednostranně cílovou částku, přičemž toto jednostranné zvýšení je zpoplatněno zvláštní sazbou. [§ 3 odst. 6]

Pokud je cílová částka přespořena o více než 10 %, má stavební spořitelna právo namísto jednostranného zvýšení cílové částky vrátit účastníkovi celou platbu, kterou by bylo přespoření způsobeno. To však pouze tehdy, když tento postup stavební spořitelna účastníkovi předem oznámí. [§ 3 odst. 6]

Pokud je smlouva přespořena, nesmí na ni účastník vkládat další peníze. [§ 6 odst. 1e]

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Pokud zůstatek účtu přesáhne cílovou částku (přespoření), smlouva o stavebním spoření zaniká. [Čl. 3 odst. 3, Čl. 8 odst. 2a]
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Pokud zůstatek účtu přesáhne cílovou částku (přespoření), má stavební spořitelna právo:
  • Vklad odmítnout a vrátit celou platbu která způsobila přespoření. To smí stavební spořitelna provést, pokud je vklad vyšší než 250 000 Kč, nebo pokud je smlouva v tarifu, který již není nabízen.[Odst. 7.9]
  • Zvýšit cílovou částku. Nová cílová částka bude stanovena ve výši zůstatku zaokrouhleného na celé desetitisíce korun nahoru zvýšeného o 30 000 Kč. [Odst. 7.9]
Zvýšení cílové částky smí spořitelna provést i opakovaně, ale v případě připsání vkladu jen do výše 1 mil. Kč.

Část zůstatku přesahující cílovou částku se neúročí. [Odst. 7.10]

Pokud stavební spořitelna neodmítne vklad který způsobil přespoření ani nezvýší cílovou čístku, smlouva o stavebním spoření zanikne. [Odst. 7.9]

  
SDÍLEJTE