Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Změna smlouvy o stavebním spoření

Smlouva o stavebním spoření zpravidla trvá šest i více let. Za takovou dobu se mohou změnit možnosti i cíle klienta – účastníka stavebního spoření. Proto je možné měnit některé parametry smlouvy o stavebním spoření, ovšem provedení takové změny je podmíněno souhlasem obou smluvních stran.

Změnou smlouvy se obvykle rozumí jedna z následujících změn:

  • změna cílové částky (zvýšení nebo snížení),
  • změna tarifu,
  • rozdělení cílové částky.
Změna smlouvy je možná pouze se souhlasem obou stran, tedy klienta i stavební spořitelny. Zpravidla klient navrhuje stavební spořitelně změnu smlouvy. Stavební spořitelna pak se změnou může, ale nemusí souhlasit. Stavební spořitelny někdy se změnou smlouvy souhlasí pouze za určitých podmínek. Například zvýšení cílové částky bývá u dříve uzavřených smluv podmiňováno přechodem na novější tarif. Stavební spořitelny také mohou uplatnit lhůtu (obvykle 12 měsíční), během které nebude přidělena cílová částka, a to i v případě, že by podmínky pro přidělení byly splněny.

Změna smlouvy může být také spojena s poplatkem. Je obvyklé, že při zvýšení cílové částky požaduje stavební spořitelna uhradit poplatek odpovídající poplatku za uzavření smlouvy, tedy 1 % z rozdílu cílových částek po zvýšení a před zvýšením. Při přechodu na tarif s nižším úročením bývá často účtován poplatek odpovídající rozdílu původní a změněné úrokové sazby.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články