Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Přidělení cílové částky

Přidělením cílové částky účastník získává nárok na úvěr ze stavebního spoření a vyplacení naspořené částky. Proto se ve stejném významu vedle pojmu přidělení cílové částky používá také označení přidělení úvěru, nebo pouze přidělení.

Přidělení a právo na úvěr

Úvěry ze stavebního spoření jsou poskytovány zásadně z vkladů klientů. Proto je nutné, aby každý zájemce o úvěr ze stavebního spoření nejprve určitou dobu spořil. Přidělením stavební spořitelna deklaruje, že má dostatek volných zdrojů pro vyplacení naspořené částky a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Podmínka předchozího spoření je specifická pro stavební spořitelny, klasické banky podobnou podmínku nemají. Délka tohoto povinného spoření je definována podmínkami pro přidělení (viz následující odstavec). Úvěr ze stavebního spoření tedy může být poskytnut až po přidělení. Přitom samotné přidělení nezajišťuje automaticky nárok na úvěr. Před poskytnutím úvěru ze stavebního spoření musí klient prokázat, že bude schopen poskytnutý úvěr splácet (viz bonita klienta). Přidělení je tedy nutnou, nikoli postačující podmínkou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

Podmínky pro přidělení

Přidělení cílové částky je podmíněno splněním podmínek daných zákonem a podmínek konkrétního tarifu stavební spořitelny. Obvyklé jsou následující tři podmínky:

Vyskytují se však výjimky:

  • Modrá pyramida má pro smlouvy uzavřené od 7. 4. 2017 pouze první dvě podmínky, odpadá tedy podmínky hodnotícího čísla,
  • pokud klient čerpá překlenovací úvěr, je u některých tarifů Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky)Modré pyramidy uplatňována pouze první podmínka daná zákonem (dva roky spoření).

Postup přidělení

Postup přidělování není zcela jednotný. Obvykle se však postupuje podle schématu znázorněného na následující schematu.

Schematický postup přidělení cílové částky

V okamžiku (1) klient splní podmínky pro přidělení. Rozhodný den (2) je konec měsíce, ve kterém byly splněny podmínky pro přidělení. Na začátku každého měsíce stavební spořitelna zjišťuje, které smlouvy nově splnily k rozhodnému dni (tedy ke konci předchozího měsíce) podmínky pro přidělení. Majitelům těchto smluv je odeslán dopis, ve kterém je informován o možnosti přidělení cílové částky. To zde nastane v okamžiku (3).

Pokud má klient o přidělení cílové částky zájem (tedy chce žádat o úvěr ze stavebního spoření), informuje o tom stavební spořitelnu (4). Přidělení (5) pak nastane ke konci nejbližšího měsíce, nejdříve však tři měsíce po rozhodném dni. Teprve po přidělení je možno čerpat úvěr ze stavebního spoření.

U překlenovacího úvěru to jde samo

Postup přidělení cílové částky je formálně stejný i v případě, kdy klient čerpá překlenovací úvěr. Rozdíl je pouze v tom, že již ve smlouvě o překlenovacím úvěru klient vyslovuje souhlas s budoucím přidělením cílové částky. Před samotným přidělením tedy již klient není dotazován a přidělení proběhne v nejkratším možném termínu (obvykle tři měsíce po rozhodném dni).

Změna smlouvy může přidělení zrušit

Pokud klient provede změnu smlouvy o stavebním spoření, změní se tím obvykle i podmínky pro přidělení. Při změně tarifu se mění parametry pro výpočet hodnotícího čísla, při změně cílové částky se změní jak výše částky, kterou musí klient před přidělením naspořit, tak i výše hodnotícího čísla.

Proto změna smlouvy o stavebním spoření může zrušit dříve provedené přidělení. Smlouva se pak stává opět nepřidělenou a pokud chce klient žádat o úvěr ze stavebního spoření, musí splnit podmínky pro přidělení při nových parametrech smlouvy. Poté znovu proběhne celý proces přidělení popsaný výše.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články