Přehled všeobecných obchodních podmínek

Přehled všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření
Foto: David Castillo Dominici na FreeDigitalPhotos.net
Každou smlouvu je dobré si před podepsáním podrobně prostudovat. Zde najdete souhrn těch nejdůležitějších ustanovení všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen, které jsou součástí každé smlouvy o stavebním spoření.

 

Zákon o stavební spoření stanoví, že všeobecné obchodní podmínky (VOP) stavební spořitelny jsou součástí smlouvy o stavebním spoření. Podpisem smlouvy o stavebním spoření tedy klient vyjadřuje také svůj souhlas s VOP. Všeobecné obchodní podmínky musí být schváleny Ministerstvem financí ČR a stavební spořitelna je povinna své VOP zveřejnit.

Následující části obsahují souhrn nejdůležitějších částí VOP. Každá kapitola obsahuje stručné vysvětlení základních pojmů a výtah z VOP jednotlivých stavebních spořitelen.

Text jednotlivých VOP je zjednodušen a zpřehledněn. Konkrétní formulace je nutno vyhledat přímo v jednotlivých VOP.
Právní a obtížně srozumitelný styl je přeložen do srozumitelnějšího jazyka, [v hranatých závorkách] je uvedeno, ve které části VOP lze dané ustanovení nalézt. Důležitá ustanovení jsou zdůrazněna.

V přehledu si vyberte stavební spořitelnu a verzi VOP, která vás zajímá. Každá stavební spořitelna za dobu své existence vydala několik verzí VOP, zde jsou zpracovány ty nejnovější.

Obsah

SDÍLEJTE