Kalkulátor maximální výše úvěru

Kalkulátor počítá limity LTV, DTI a DSTI podle doporučení České národní banky. Protože od července 2020 má být uplatňován pouze limit LTV, nemá dnes kalkulátor valný význam. Kritická je pouze hodnota LTV. Výše příjmu není podle doporučení ČNB posuzována. Banky však uplatňují vlastní limity, které posuzují bonitu klienta.

Nastavte si kolik vyděláváte a jakou nemovitost můžete dát bance do zástavy. Podle doby splatnosti úvěru a úrokové sazby vám kalkulátor vypočítá maximální výši úvěru podle aktuálního doporučení ČNB  (podrobnosti »).
Čistý měsíční příjem
Průměrný měsíční čistý příjem (po odečtení daní).

více

Hodnota nemovitosti
Hodnota nemovitosti, která je použita k zajištění úvěru.

více

Úroková sazba úvěru
Předpokládaná úroková sazba úvěru.

více

Doba splatnosti úvěru
Požadovaná doba splatnosti úvěru v letech.

více

Kalkulátor maximální výše úvěru podle doporučení ČNB

Tento kalkulátor počítá maximální dosažitelnou výši úvěru podle doporučení České národní banky. V důsledku koronavirové krize byly limity zmírněny nejprve v dubnu a poté v červenci.

Doporučení sice není pro banky závazné, ale ČNB klade velký důraz na to, aby její doporučení byla respektována. Omezení se týká úvěrů, které jsou zajištěny zástavním právem k rezidenční nemovitosti a jsou poskytnuty fyzickým osobám. Nepřímo se však dotýká i dalších spotřebitelských úvěrů, protože jednotlivé limity se počítají ze všech úvěrů poskytnutých klientovi.

Maximální výše úvěru, která vyjde v tomto kalkulátoru je pouze orientační. Pokud banka vyhodnotí riziko klienta jako velmi nízké, mohou být některé limity překročeny. Na druhé straně má každá banka také vlastní pravidla pro posuzování úvěrů a ta mohou být v jiných případech naopak přísnější, než jsou doporučení ČNB. Kalkulátor také předpokládá, že klient nesplácí žádné další úvěry, které by mohly výsledek ovlivnit. Aktuální hodnoty limitů jsou tyto:

Parametr Limit
LTV Nejvýše 90  %, překročení je možné pouze v odůvodněných případech a v omezeném rozsahu (nejvýše 5 % poskytnutých úvěrů)
DSTI Limit byl zrušen
DTI Limit byl zrušen

Vysvětlení jednotlivých pojmů

LTV – Loan To Value

Poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti, která je použita k jeho zajištění. Kalkulátor předpokládá, že nemovitost je použita k zajištění pouze jediného úvěru. Pokud by byla nemovitost použita k zajištění i dalších úvěrů, vypočítá se hodnota LTV jako poměr výše všech úvěrů zajištěných touto nemovitostí k hodnotě nemovitosti.

Viz též heslo LTV v Encyklopedii stavebního spoření

DTI – Debt To Income

Poměr celkového zadlužení klienta k jeho průměrnému ročnímu příjmu (po zdanění). Kalkulátor předpokládá, že klient nemá žádné další půjčky. V případě, že by tomu tak nebylo, pak se do celkového dluhu se započítává nejen nově poskytovaný úvěr, ale také všechny úvěry již existující (pokud nebudou novým úvěrem splaceny).

Viz též heslo DTI v Encyklopedii stavebního spoření

DSTI – Debt Service To Income

Poměr průměrných ročních splátek klienta k jeho průměrným ročním příjmům. Kalkulátor předpokládá, že žadatel o úvěr nemá žádné další půjčky, které musí splácet. JInak se totiž do výpočtu zahrnují všechny splátky jak nově poskytnutého úvěru, tak i úvěrů již existujících (pokud nebudou novým úvěrem splaceny).

Viz též heslo DSTI v Encyklopedii stavebního spoření

Čistý měsíční příjem

Jako čistý měsíční příjem vložte do kalkulátoru průměrný měsíční příjem po odečtení daní. Pokud o úvěr žádá společně více osob, zohledňují se všechny jejich jednotlivé příjmy dohromady.

Hodnota nemovitosti

Hodnota nemovitosti, která je použita k zajištění poskytovaného úvěru. Je obvyklé, že úvěr poskytnutý na stavbu či koupi nemovitosti je touto nemovitostí také zajištěn, ale není to jediná možnost. Úvěr může být zajištěn také jinou nemovitostí, nebo kombinací obou výše uvedených případů. Například pokud k zajištění úvěru nepostačuje hodnota pořizované nemovitosti, je možno hodnotu zajištění zvýšit zajištěním jiné další nemovitosti.

Úroková sazba úvěru

Nastavte alespoň přibližně předpokládanou úrokovou sazbu úvěru. V případě potřeby můžete použít poslední známé průměrné úrokové sazby.

Doba splatnosti úvěru

Nastavte požadovanou dobu splatnosti úvěru v letech. Čím delší je doba splatnosti, tím menší je měsíční splátka. Proto pokud poskytnutí vyššího úvěru brání parametr DSTI, je možno snížit měsíční splátku (a tím i hodnotu DSTI) prodloužením doby splatnosti.Vaše otázky a komentáře