Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Úrokové sazby na účtu stavebního spoření

Úroky stavebního spoření jsou regulovány. Podle zákona musí být již ve smlouvě o stavebním spoření sjednána jak úroková sazba z vkladů, tak i úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření a rozdíl mezi těmito dvěma sazbami nesmí převýšit tři procentní body.

Úroková sazba ve smlouvě o stavebním spoření

Podle § 5 odst. 6 Zákona o stavebním spoření musí smlouva o stavebním spoření obsahovat úrokovou sazbu z vkladů i úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření. Tyto úrokové sazby navíc nemohou být sjednány libovolně. Tentýž odstavec zákona stanoví, že rozdíl mezi těmito úrokovými sazbami nesmí převýšit tři procentní body.

Díky tomuto ustanovení má klient stavební spořitelny od samotného počátku jasno, jakou úrokovou sazbou bude úročen jeho úvěr ze stavebního spoření (pokud o něj bude mít zájem). Toto pravidlo se vztahuje pouze na úvěry ze stavebního spoření, nikoli na úvěr překlenovací. U překlenovacího úvěru může být úroková sazba sjednána zcela libovolně.

Změna úrokové sazby

Ze zákona tedy nepřímo vyplývá, že úroková sazba z vkladů je sjednávána jako pevná. Zákon však dává stavebním spořitelnám možnost tuto úrokovou sazbu změnit. K tomu musí být splněny následující podmínky:
  • klient nepřijal nabídku na poskytnutí úvěru,
  • od uzavření smlouvy musí uplynout alespoň 6 let, a
  • ve smlouvě o stavebním spoření je sjednáno, že stavební spořitelna může takovou změnu úrokové sazby provést.
Aby mohlo ke změně úrokové sazby dojít, musí být splněny všechny tři podmínky.

Nepřijetí nabídky na poskytnutí úvěru

Nejvíce otázek vyvolává první podmínka. Aby klient získal nárok na úvěr ze stavebního spoření, musí dojít k přidělení cílové částky. To znamená, že klient musí splnit určité podmínky délky a způsobu spoření. Stavební spořitelna sleduje, zda klient tyto podmínky plní a v okamžiku kdy jsou splněny, klienta o tom písemně informuje. Klient obdrží takzvané „dotázání na přijetí přidělení“, kde mu stavební spořitelna sděluje, že splnil podmínky pro přidělení úvěru a pokud má o úvěr zájem, má se obrátit na stavební spořitelnu nebo její zástupce.

Pokud klient na toto sdělení nereaguje, má se za to, že o úvěr ze stavebního spoření nemá prozatím zájem a smlouva pokračuje dále ve spoření. Tím je splněna první podmínka pro změnu úrokové sazby.

Smlouva o stavebním spoření

Smlouva o stavebním spoření také musí obsahovat ujednání, dle kterého je stavební spořitelna oprávněna takovou změnu úrokové sazby provést. Stavební spořitelny mají toto ujednání ve svých všeobecných obchodních podmínkách od roku 2004 (VOP jsou součástí smlouvy o stavebním spoření). Smlouvy uzavřené do roku 2003 (včetně) tedy podobné ustanovení neobsahují a úrokovou sazbu na nich měnit nelze.

Má to vliv na úročení úvěru ze stavebního spoření?

Změnou úrokové sazby přirozeně nezaniká nárok klienta na úvěr ze stavebního spoření. I když nepřijal nabídku úvěru (viz první podmínka výše), neztrácí na úvěr nárok. Stavební spoření běží dál ve fázi spoření, ale nárok na úvěr trvá a klient jej může uplatnit později.

Nabízí se proto otázka: pokud stavební spořitelna sníží úrokovou sazbu z vkladů, je povinna snížit také úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření? Zákon však na tuto otázku nedává jednoznačnou odpověď a právní názory nejsou jednotné. Prozatím stavební spořitelny postupují tak, že pokud sníží úrokovou sazbu z vkladů, sníží současně i úrokovou sazbu nabízeného úvěru ze stavebního spoření. Není však zřejmé, zda je to jejich povinností.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články