Co vás o stavebním spoření zajímá nejčastěji?

Pokud zde nenajdete odpověď na svou otázku, můžete prolistovat naši Encyklopedii stavebního spoření nebo navštivte Diskusní fórum a zeptejte se.Odpovědi

Téma: Jak si vybrat?

Nejvýhodnější spoření

Pro výběr stavebního spoření pro zhodnocování peněz je dobré použít srovnání stavebního spoření. Zde najdete úplný přehled všech aktuálních nabídek stavebních spořitelen, včetně akčních nabídek. U každého tarifu je uvedeno výsledné zhodnocení vašich vkladů se započtením všech poplatků a daní. Jediným kliknutím je možno získat podrobné informace o dané nabídce.

Přehled nabídek stavebního spoření Nahoru up


Nejvýhodnější úvěr

Pokud potřebujete peníze pro financování bydlení okamžitě, můžete využít překlenovací úvěr. Pro výběr můžete použít porovnání nabízených překlenovacích úvěrů. Zde najdete všechny aktuální nabídky, včetně čisté úrokové sazby, která zahrnuje poplatky.

Aktuální nabídky překlenovacích úvěrů

Výhodnější je však plánovat své bydlení předem. Pak je možno využít úvěru ze stavebního spoření, který má (na rozdíl od úvěru překlenovacího) pevnou úrokovou sazbu až do splatnosti. Čekací doba na úvěr ze stavebního spoření závisí na konkrétním tarifu, její výpočet najdete v přehledu úvěrů ze stavebního spoření.

Aktuální nabídky úvěrů ze stavebního spoření Nahoru up


Téma: Cílová částka

Jak vysokou mám zvolit cílovou částku, když chci pouze spořit (nepočítám s tím, že bych čerpal úvěr)?

Cílová částka by měla být dostatečně vysoká, aby nedošlo k přespoření, tj. aby naspořená částka nebyla vyšší než cílová částka. U některých stavebních spořitelen může být podle cílové částky nastaven poplatek za uzavření smlouvy nebo minimální výše měsíčních úložek. Proto je v některých případech potřebné provést orientační výpočet a zvolit optimální výši cílové částky.

Podrobnosti k volbě cílové částky Nahoru up


Jak vysokou mám zvolit cílovou částku, když chci čerpat překlenovací úvěr?

U překlenovacího úvěru je obvykle cílová částka rovna výši překlenovacího úvěru. Vyšší cílová částka nemá smysl, mohla by vést k vyššímu poplatku za uzavření smlouvy a delší čekací době na přidělení úvěru.

Nahoru up


Jak vysokou mám zvolit cílovou částku, když chci využít úvěr ze stavebního spoření?

V tomto případě je cílová částka rovna celkovému objemu peněz, které pomocí stavebního spoření získáte. Část budou tvořit naspořené peníze a zbytek bude úvěr ze stavebního spoření. Čím vyšší cílová částka, tím vyšší objem peněz budete mít k dispozici. Na druhou stranu platí, že čím vyšší je cílová částka, tím vyšší může být poplatek za uzavření smlouvy, případně měsíční vklady a splátky úvěru. Pro správnou volbu cílové částky je nezbytné provést výpočet, který ukáže kolik budete spořit, kdy získáte přidělený úvěr ze stavebního spoření, a jakými splátkami jej budete splácet.

Nahoru up


Je možno cílovou částku později změnit?

Cílovou částku je možno změnit, ale s touto změnou musí souhlasit i stavební spořitelna. Zvýšení cílové částky je obvykle spojeno s poplatkem, který odpovídá poplatku za uzavření smlouvy. Při snížení cílové částky se naopak dříve zaplacený poplatek za uzavření smlouvy nevrací. V některých případech je možno očekávat poplatek i za snížení cílové částky.

Velmi často je změna cílové částky podmíněna změnou smlouvy – nejčastěji jde o změnu Všeobecných obchodních podmínek, nebo změnu úrokové sazby. Z těchto důvodů je vhodné volit cílovou částku co nejlépe od samotného počátku.

Nahoru up


Téma: Státní podpora

Jaká je výše státní podpory?

Státní podpora je 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně.

Podrobnosti o státní podpoře Nahoru up


Závisí výše státní podpory na tom, jestli pošlu peníze na účet na začátku nebo na konci roku?

Nezávisí. Výše státní podpory se počítá po skončení roku – sečtou se všechny vklady a úroky v daném roce, odečtou se poplatky, a z tohoto čísla se vypočítá státní podpora. Ve kterém měsíci přišly peníze na účet nemá na výsledek žádný vliv.

Podrobnosti o státní podpoře Nahoru up


Státní podpora se počítá z maximálního základu 20 000 Kč. Co když vložím na účet více?

Pokud je ročně uspořená částka vyšší než je stanovený limit 20 000 Kč, převádí se nevyužitá část do dalších let. Podmínkou však je, aby smlouva o stavebním spoření byla od samotného počátku až do konce registrovaná jako smlouva se státní podporou. Pokud účastník změní smlouvu na smlouvu bez státní podpory, ztrácí na toto převádění nárok, a to i zpětně.

Podrobnosti o státní podpoře Nahoru up


Téma: Stavební spoření a děti

Může dítě uzavřít smlouvu o stavebním spoření?

Za nezletilé dítě může uzavřít smlouvu o stavebním spoření zákonný zástupce dítěte, což je obvykle jeho rodič. Posílat peníze může na takovou smlouvu kdokoli, ale tyto peníze se stávají majetkem dítěte (neboť účet stavebního spoření patří dítěti). To má své důsledky zejména při ukončování smlouvy (viz následující otázka).

Podrobnosti o stavebním spoření dětí Nahoru up


Jak je možno ukončit smlouvu o stavebním spoření dítěte?

Smlouvu o stavebním spoření dítěte mohou ukončit zákonní zástupci dítěte (jeho rodiče). Na rozdíl od uzavření smlouvy je pro ukončení smlouvy nutný souhlas všech zákonných zástupců a  v některých případech zákon vyžaduje souhlas opatrovnického soudu.

Jak postupovat při ukončování smlouvy nezletilého dítěte Nahoru up


Téma: Ukončení smlouvy

Jak mohu vybrat peníze ze stavebního spoření?

Stavební spořitelny obvykle neumožňují vybrat z účtu stavebního spoření pouze část vkladu. Smlouvu o stavebním spoření je nutno ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta je obvykle tři měsíce. Pro podání výpovědi se obraťte na vašeho finančního poradce, nebo přímo na centrálu stavební spořitelny.

Podrobnosti o podávání výpovědi Nahoru up


Je možno ukončit smlouvu o stavebním spoření dříve než po šesti letech?

Smlouvu o stavebním spoření může klient ukončit výpovědí kdykoli. Pokud je však smlouva ukončena před uplynutím šestileté vázací lhůty, ztrácí klient nárok na výplatu státní podpory. Navíc většina stavební spořitelen penalizuje takovouto předčasnou výpověď poplatkem.

Podrobnosti o podávání výpovědi Nahoru up


Kdy nejdříve je možno smlouvu o stavebním spoření ukončit, aby nedošlo ke ztrátě nároku na státní podporu?

Aby nedošlo ke ztrátě nároku na státní podporu, musí být peníze vyplaceny nejdříve po uplynutí šestileté vázací lhůty. Stavební spořitelny mají obvykle tříměsíční výpovědní lhůtu. Výpověď je tedy možno podat tři měsíce předtím, než uplyne tato šestiletá lhůta.

Pomůcka pro výpočet data výpovědi Nahoru up


Téma: Různé

Co mám dělat, když něčemu nerozumím?

Pokud zjistíte že něčemu nerozumíte ještě před podpisem smlouvy, ptejte se! Rozhodně nepodepisujte žádnou smlouvu, pokud si nejste jisti, že jejímu obsahu dokonale rozumíte. To ostatně platí o všech smlouvách, nejen u stavebního spoření. Zdrojem informací o stavebním spoření mohou být tyto stránky. Pokud zde nenajdete článek o vašem problému, napište váš dotaz do diskusního fóra. Nahoru up

Kde si mohu stěžovat na postup stavební spořitelny?

Nejprve zkuste vše vyřešit se stavební spořitelnou. Pokud vaše stížnost nebude vyřízena k vaší spokojenosti, můžete se obrátit na finančního arbitra. Nahoru up