Kalkulátor stavebního spoření

x
Měsíc uzavření smlouvy
U stavebního spoření má měsíc zahájení spoření podstatně větší vliv, než u běžného spoření. Je to dáno tím, že státní podpora se připisuje jednou ročně, a navíc stavební spořitelny používají roční připisování úroků.

V přehledu tarifů jsou výpočty provedeny za předpokladu, že je smlouva uzavřena v polovině roku (v červenci). Proto je toto nastavení zvoleno jako výchozí i zde. Můžete to však měnit a sledovat, jaký vliv to má na výsledné hodnoty.
Cílová částka
Cílová částka smlouvy je uvedena v tisících korun!
tisíc Kč
První (jednorázová) úložka
První vklad provedený na samotném počátku spoření, tedy na začátku prvního měsíce.
Měsíční úložka
Výše pravidelné měsíční úložky. Měsíční úložky jsou prováděny na konci každého měsíce.
Doba spoření (roky)
Doba spoření v rocích. Dobu spoření je možno vkládat v letech i měsících a oba způsoby je možno kombinovat. Například doba spoření 5,5 roku a 6 měsíců (zadáno současně) znamená celkem šest let, tedy 72 měsíců.

Pokud má mít smlouva nárok na státní podporu, je potřeba zadat dobu spoření alespoň šest let, jinak nevznikne nárok na výplatu státní podpory.
let
Doba spoření (měsíce)
Doba spoření v měsících. Dobu spoření je možno vkládat v letech i měsících a oba způsoby je možno kombinovat. Například doba spoření 5,5 roku a 6 měsíců (zadáno současně) znamená celkem šest let, tedy 72 měsíců.

Pokud má mít smlouva nárok na státní podporu, je potřeba zadat dobu spoření alespoň šest let, jinak nevznikne nárok na výplatu státní podpory.
měsíců
Úroková sazba
Roční úroková sazba, kterou jsou úložky na účtu stavebního spoření úročeny. Jedná se o nominální úrokovou sazbu, tedy údaj uvedený ve smlouvě o stavebním spoření.
%
Poplatky
   poplatek za uzavření
Poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření, vkládá se v procentech cílové částky. Dříve se jeho výše pohybovala kolem 1 % cílové částky, dnes je většinou nulový.
% CČ
   typ pravidelného poplatku
Stavební spořitelny účtují pravidelné poplatky za vedení účtu různým způsobem. Kalkulátor má předprogramované standardní způsoby účtování poplatků pro všechny stavební spořitelny. Stačí zvolit příslušnou stavební spořitelnu a vložit částku poplatku.

Stavební spořitelny účtují poplatky s různou periodicitou, proto je potřeba dbát na to, aby v případě měsíčního poplatku byla skutečně vložena měsíční, nikoli roční částka. Do kalkulátoru se vkládají hodnoty uvedené v sazebníku poplatků příslušné stavební spořitelny.

Kromě poplatků účtovaných konkrétními stavebními spořitelnami je možno zvolit i pravidelný měsíční poplatek, který je účtovaný na konci každého měsíce.

Upozornění: Pokud chcete dosáhnout přesného výsledku, zvolte stavební spořitelnu, jejíž tarif chcete počítat.
   měsíční poplatek
Nárok na státní podporu
Smlouvu je možno počítat s nárokem na státní podporu i bez něj. Pokud nebude toto políčko zaškrtnuté, bude státní podpora nulová.
nárokovat
    ?
Zadejte jednotlivé parametry a stiskněte <Enter> nebo klikněte myší na tlačítko Výpočet.

V číslech můžete (ale nemusíte) oddělovat jednotlivé řády, takže 10000 je totéž jako 10 000

Odkaz na kalkulátor můžete sdílet včetně vyplněných parametrů kliknutím myši na tlačítko Sdílet.

Pokud nastavíte kurzor myši nad popisku parametru, zobrazí se vám krátký vysvětlující komentář.

Tlačítkem Výpis účtu je možno zobrazit celý průběh vývoje účtu po jednotlivých obratech.

Způsob výpočtu je popsán na konci stránky.
Čistá úroková sazba
Výše úrokové sazby, kterou by musel být úročen účet bez poplatků a daní, úročený měsíčně, aby při stejných úložkách byla naspořena stejná konečná částka.

Více o čisté úrokové sazbě
 
před zdaněním
Výše úrokové sazby, kterou by musel být úročen účet bez poplatků, úročený měsíčně, ale zdaněný srážkovou daní, aby při stejných úložkách byla naspořena stejná konečná částka. Většina spořicích účtů odpovídá této definici (tj. nejsou zatíženy poplatky a úroky podléhají srážkové dani), proto je tento údaj vhodný pro porovnání výnosu se spořicím účtem.

Více o čisté úrokové sazbě
 
 
Úložky celkem
Celkový součet všech úložek (počáteční úložky a všech úložek měsíčních).
 
Úroky
Celkový objem všech úroků před zdaněním.
 
Daň z úroků
Srážková daň z připsaných úroků.
 
Poplatky
Celkový objem všech poplatků.
 
Státní podpora
Státní podpora připsaná na účet stavebního spoření během doby spoření. Po ukončení spoření obvykle klient obdrží ještě takzvanou dodatečnou státní podporu za poslední rok spoření. Dodatečná státní podpora je uvedena na následujícím řádku.

Více o účtování státní podpory
 
Dodatečná st. podpora
Po ukončení spoření obvykle klient obdrží ještě takzvanou dodatečnou státní podporu za poslední rok spoření. Proto klient při výpovědi smlouvy dává stavební spořitelně dispozici, kam má být tato státní podpora zaslána.

Více o účtování státní podpory
 

Celkem naspořeno
Celkem naspořená částka. V této částce je uvedena i dodatečná státní podpora, která bude klientovi poslána dodatečně, až poté co bude převedena od ministerstva financí.
 
 

Popis kalkulátoru stavebního spoření

Kalkulátor počítá spořicí fázi účtu stavebního spoření, přičemž umožňuje do výpočtu zahrnout standardní poplatky stavebních spořitelen. Na rozíl od přehledu tarifů pro spoření umožňuje provádět i detailnější výpočty, do výpočtu však nejsou zahrnuty nejrůznější akční nabídky stavebních spořitelen.

Úročení

Do kalkulátoru stačí zadat roční úrokovou sazbu uvedenou ve smlouvě o stavebním spoření, kalkulátor automaticky počítá s úročením, které používají stavební spořitelny (roční připisování úroků, úroky jsou daněny 15% srážkovou daní).

Poplatky

Kalkulátor má předprogramované standardní způsoby účtování poplatků pro všechny stavební spořitelny. Stačí zvolit příslušnou stavební spořitelnu a vložit částku poplatku. Aktuální hodnoty poplatků je možno najít například v přehledu tarifů.

Stavební spořitelny účtují poplatky s různou periodicitou, proto je potřeba dbát na to, aby v případě měsíčního poplatku byla skutečně vložena měsíční, nikoli roční částka. Do kalkulátoru se vkládají hodnoty uvedené v sazebníku poplatků příslušné stavební spořitelny.

Kromě poplatků účtovaných konkrétními stavebními spořitelnami je možno zvolit i pravidelný měsíční poplatek, který je účtovaný na konci každého měsíce.

Upozornění: Pokud chcete dosáhnout přesného výsledku, zvolte stavební spořitelnu, jejíž tarif chcete počítat. I když některé stavební spořitelny účtují poplatek ročně, přesto jsou mezi nimi rozdíly, které mohou být až v řádu sta korun.

Státní podpora

Státní podpora je počítána v souladu s platným zákonem o stavebním spoření, připsání státní podpory na účet se předpokládá na konci dubna. V některých případech může být státní podpora zdaněna. Není to však obvyklé, proto je v kalkulátoru počítáno s nezdaněnou státní podporou. Více informací najdete v Encyklopedii stavebního spoření v článku o zdanění státní podory stavebního spoření.

Nárokování státní podpory je možno vypnout, kalkulátor pak počítá stavební spoření bez státní podpory.

Čistá úroková sazba

Výstupem je čistá úroková sazba, tedy taková úroková sazba, kterou by musel být úročen účet bez jakýchkoli poplatků a daní, aby při stejných úložkách dosáhl stejné naspořené částky. Při výpočtu čisté úrokové sazby je zohledněno i to, že určitou část státní podpory (dodatečná státní podpora) klient obdrží až po několika měsících od ukončení spoření (popis výplaty státní podpory je uveden zde).

Údaj „před zdaněním“ říká, jakou úrokovou sazbou by takový účet musel být úročen, kdyby sice nebyl zatížen žádnými poplatky, ale byla z něj účtována 15% srážková daň. Tento údaj (tj. čistá úroková sazba před zdaněním) nejlépe odpovídá srovnatelnému spořicímu účtu. Většina spořicích účtů totiž není zatížena poplatky a úroky jsou zdaněny 15% srážkovou daní.

Celkem naspořeno

Hlavním výstupem je celkem naspořená částka, rozčleněná do jednotlivých částí (vklady, úroky, poplatky a státní podpora). V celkem naspořené částce je uvedena i dodatečná státní podpora, která bude klientovi poslána dodatečně, až poté, co bude převedena od ministerstva financí.

SDÍLEJTE  

Komentáře (0) ke článku
Kalkulátor stavebního spoření

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.