Srovnání překlenovacích úvěrů

Chcete vědět, kolik skutečně zaplatíte za překlenovací úvěr? Ve srovnání najdete všechny aktuálně nabízené překlenovací úvěry, propočtené jednotnou objektivní metodikou.
OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě
Datum poslední aktualizace: 16. 10. 2020
Data jsou aktualizována bezprostředně po zveřejnění změny podmínek některou ze stavebních spořitelen. Přehled provedených změn je zveřejněn na stránkách produktu DataSet.

Metodika výpočtu
Výše úvěru   
Měsíční splátka      
Zajištění
Vyberte, jaký typ úvěru se má zobrazit. Úvěry se zástavou nemovitosti (zajištěné zástavním právem k nemovitosti) jsou pro banku méně rizikové a proto mívají nižší úrokovou sazbu.
 

  Tarif Splátek Splaceno Kč ČUS
ČMSS Topkredit+ + AktivPlus 30 97,5 321 849 1,733 %
ČMSS Topkredit+ + AktivPlus 25 98,0 323 433 1,847 %
ČMSS Topkredit+ + AktivPlus 20 98,0 323 433 1,848 %
ČMSS Topkredit+ + AktivPlus 15 98,6 325 479 1,993 %
ČMSS Topkredit+ FIX + AktivPlus 20 99,1 326 865 2,089 %
RSTS HYPOsplátka 99,5 328 482 2,200 %
ČMSS Topkredit+ FIX + AktivPlus 15 99,6 328 581 2,206 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 100,0 329 901 2,296 %
ČMSS Topkredit + AktivPlus 15 102,6 338 613 2,865 %
RSTS HYPOsplátka pro mladé 102,7 338 976 2,889 %
ČMSS Topkredit + AktivPlus 20 103,0 339 768 2,939 %
ČMSS Topkredit + AktivPlus 30 103,0 340 032 2,954 %
MPSS Hypoúvěr 103,2 340 395 2,978 %
ČMSS Topkredit + AktivPlus 25 103,2 340 692 2,996 %
ČMSS Topkredit FIX + AktivPlus 15 103,7 342 111 3,084 %
ČMSS Topkredit FIX + AktivPlus 20 104,1 343 365 3,160 %
MSS HYPOpůjčka ProBydlení + NaÚvěr Z 107,0 353 001 3,723 %
MSS ProBydlení + NaÚvěr N 109,7 362 076 4,217 %
SSČS Úvěr od Buřinky družstevní Fix3 111,6 368 412 4,544 %
SSČS Úvěr od Buřinky Easy Refi Fix3 111,8 369 006 4,573 %
MSS HYPOpůjčka ProBydlení + ProSpoření 113,5 374 616 4,847 %
MPSS Rychloúvěr 114,0 376 233 4,924 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 114,8 378 741 5,041 %
MSS ProBydlení - refinancování 115,3 380 589 5,126 %
SSČS Úvěr od Buřinky družstevní 116,1 383 196 5,245 %
SSČS Úvěr od Buřinky 116,1 383 196 5,245 %
SSČS Úvěr od Buřinky Easy Refi 116,3 383 790 5,273 %
ČMSS Kredit + AktivPlus 15 116,6 384 714 5,314 %
RSTS REKOpůjčka 116,8 385 341 5,341 %
ČMSS Kredit + AktivPlus 20 117,8 388 707 5,489 %
SSČS Trend 125,9 415 602 6,548 %
MSS ProBydlení + ProSpoření 129,7 428 076 6,978 %

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

Porovnání překlenovacích úvěrů

Překlenovací úvěry jsou úvěry poskytované stavebními spořitelnami. Slouží k financování bydlení v situaci, kdy účastník stavebního spoření ještě nespoří dostatečně dlouho na to, aby mohl získat úvěr ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr je totiž možno získat okamžitě, bez čekání na splnění podmínek pro přidělení.

Vstupem pro srovnání překlenovacích úvěrů je výše úvěru a měsíční splátka. Volitelně je možno výsledky filtrovat podle toho, zda je u nich vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti.

Výsledkem je seznam aktuálních nabídek stavebních spořitelen, ve kterém je uveden

  • počet měsíčních splátek
  • celkem splacená částka (je rovna součinu měsíčních splátek a počtu splátek)
  • čistá úroková sazba (úroková míra, která zahrnuje všechny náklady a výnosy spojené s překlenovacím úvěrem).
  • potřebné zajištění úvěru je uvedeno grafickým symbolem na konci řádku (domeček znamená úvěr zajištěný nemovitostí, stylizovaná postavička znamená, že je vyžadováno ručení třetí osoby).
Metodika výpočtu je popsána zde.

Čistá úroková sazba překlenovacího úvěru

Čistá úroková sazba zahrnuje všechny platby a poplatky, které souvisejí se splácení překlenovacího úvěru. Takto vypočtená čistá úroková sazba je porovnatelná s úrokovou sazbou úvěru, který je poskytován bez poplatků a úroky jsou k jistině připisovány měsíčně (což je v ČR nejobvyklejší). Vypočítána je i hodnota RPSN, tu najdete v detailní informaci o konkrétní nabídce (klikněte na příslušný řádek tabulky).

Doplňkové informace

Česká národní banka vydává doporučení, kterými se banky mají řídit při poskytování úvěrů. Aktuálně se tato doporučení vztahují na příjmy žadatele o úvěr a kvalitu zajištění. Tato doporučení se týkají pouze úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Pod vstupními údaji jsou uvedeny orientační hodnoty, které z doporučení ČNB vyplývají. Banky se od těchto hodnot mohou odchýlit, avšak pouze v odůvodněných případech. Navíc, pokud banka schválí úvěr, který překračuje některý z limitů, zpravidla za to požaduje vyšší úrokovou sazbu.

Příjem žadatele o úvěr

Pokud je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, mají banky podle doporučení ČNB zkoumat poměr všech úvěrů klienta k jeho ročnímu čistému příjmu (DTI – Debt To Income) a poměr souhrnu všech splátek klienta k jeho čistým příjmům (DSTI – Debt Service To Income).

Pod vstupními údaji je spočítaná orientační výše čistého měsíčního příjmu potřebná pro splnění požadavků ČNB. Výše těchto parametrů a další podrobný popis najdete v kalkulátoru maximální výše úvěru.

Požadavky na zajištění úvěru

Pokud je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, musí být podle doporučení ČNB dodržen stanovený poměr mezi výší úvěru a hodnotou nemovitosti, kterou je úvěr zajištěn.

Pod vstupními údaji se zobrazuje hodnota nemovitosti, která odpovídá doporučení ČNB. Další podrobnosti popis najdete v kalkulátoru maximální výše úvěru.

Vždy aktuální údaje

V seznamu najdete aktuální přehled všech překlenovacích úvěrů pro fyzické osoby. Překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti jsou často nabízeny v různých modifikacích, kdy se podle hodnoty LTV a doby fixace úrokové sazby mění i výše úrokové sazby. Vzhledem k velkému množství takových modifikací jsou v tomto přehledu uvedeny pouze varianty základní, tedy
  • překlenovací úvěry pro hodnotu LTV nejvýše 80 %
  • s fixací úrokové sazby 5 let a/nebo s pevnou úrokovou sazbou. V případě, že spořitelna nenabízí fixaci úrokové sazby na 5 let, je vybrána nejbližší doba fixace. Pokud jsou nabízeny dvě fixace, jejichž délka je od pěti let stejná (např. 4 a 6 let), je preferována fixace kratší (tedy 4 roky).
Úplný přehled všech nabízených variant (tj. pro všechny hodnoty LTV a všechny doby fixace) včetně výpočtu RPSN je k dispozici v produktu DataSet.

Přehled nabídek překlenovacích úvěrů je pravidelně aktualizován. Datum poslední změny najdete v záhlaví tabulky. Pokud některá ze stavebních spořitelen změní svou nabídku, jsou informace na této stránce upraveny obvykle do 24 hodin.

Objektivní porovnání stavebního spoření

Web stavebky.cz není financován žádnou stavební spořitelnou a jeho cílem je přinášet objektivní informace o stavebním spoření. Číselné údaje jsou počítány tak, aby co nejlépe odpovídaly podmínkám jednotlivých tarifů.

Údaje, které prezentují stavební spořitelny na svých webových stránkách jsou počítány různou metodikou a proto nejsou vzájemně porovnatelné. Z tohoto důvodu jsou výpočty provedeny vlastním výpočetním modulem který zajišťuje stejné podmínky pro všechny stavební spořitelny. Předpoklady výpočtu a metodika jsou popsány zde.

V případě, že ve výsledcích najdete nesrovnalosti, dejte mi prosím vědět.Vaše otázky a komentáře