Kolik si naspořím?

x
První (jednorázová) úložka
První vklad provedený na samotném počátku spoření, tedy na začátku prvního měsíce.
Měsíční úložka
Výše pravidelné měsíční úložky. Měsíční úložky jsou prováděny na konci každého měsíce.
Počet úložek
Počet pravidelných úložek (což je zároveň doba spoření v měsících).
Úroková sazba
Roční úroková sazba, kterou jsou úložky úročeny.
%
Připisování úroků
Frekvence připisování úroků k zůstatku.
Úroky podléhají srážkové dani
Úroky v bankách podléhají tzv. srážkové dani. V okamžiku připsání úroku na účet (k zůstatku) banka z úroku automaticky odvede srážkovou daň ve výši 15 %.
 15% daň
Poplatky
Jednotlivé poplatky je možno vzájemně kombinovat. Na rozdíl od kalkulátorů úvěrů se předpokládá, že poplatky nejsou placeny zvlášť, ale jsou strhávány z účtu (tedy snižují zůstatek).
   počáteční poplatek
Počáteční poplatek je proveden pouze jednou, na samotném počátku spoření, tedy na počátku prvního měsíce.
   měsíční poplatek
Pravidelný poplatek, který je prováděn na konci každého měsíce.
   čtvrtletní poplatek
Pravidelný poplatek, který je prováděn na konci každého čtvrtletí.
   roční poplatek
Pravidelný poplatek, který je prováděn na konci každého roku.
    ?
Zadejte jednotlivé parametry a stiskněte <Enter> nebo klikněte myší na tlačítko Výpočet.

V číslech můžete (ale nemusíte) oddělovat jednotlivé řády, takže 10000 je totéž jako 10 000

Odkaz na kalkulátor můžete sdílet včetně vyplněných parametrů kliknutím myši na tlačítko Sdílet.

Pokud nastavíte kurzor myši nad popisku parametru, zobrazí se vám krátký vysvětlující komentář.

Tlačítkem Výpis účtu je možno zobrazit celý průběh vývoje účtu po jednotlivých obratech.

Způsob výpočtu je popsán na konci stránky.
Čistá úroková sazba
Výše úrokové sazby, kterou by musel být úročen účet bez poplatků a daní, úročený měsíčně, aby při stejných úložkách byla naspořena stejná konečná částka.

Více o čisté úrokové sazbě
 
před zdaněním
Výše úrokové sazby, kterou by musel být úročen účet bez poplatků, úročený měsíčně, ale zdaněný srážkovou daní, aby při stejných úložkách byla naspořena stejná konečná částka. Většina spořicích účtů odpovídá této definici (tj. nejsou zatíženy poplatky a úroky podléhají srážkové dani), proto je tento údaj vhodný pro porovnání výnosu se spořicím účtem.

Více o čisté úrokové sazbě
 
 
Úložky celkem
Celkový součet všech úložek (počáteční úložky a všech úložek měsíčních).
 
Úroky
Celkový objem všech úroků před zdaněním.
Daň z úroků
Srážková daň z připsaných úroků.
Poplatky
Celkový objem všech poplatků.

Celkem naspořeno
Celkem naspořená částka.
 

Popis kalkulátoru spoření

Kalkulátor počítá výši naspořené částky po určité době spoření na  klasickém (spořicím) účtu Pokud vás zajímá výnos ze stavebního spoření, použijte kalkulátor stavebního spoření, nebo se podívejte na srovnání nabídek stavebního spoření. . Předpokládá, že klient spoří pravidelně měsíčně stejnou částku, tyto vklady jsou prováděny na konci měsíce. Kromě toho je možno definovat jednu úložku na samotném počátku spoření.

Úroková sazba je sazba roční (tedy p. a.), je možno zvolit, s jakou frekvencí se úroky připisují k zůstatku). Dále je možno zvolit, zda úroky podléhají 15% srážkové dani (což je obvyklý případ spořicích účtů).

Poplatky mohou být účtovány měsíčně, čtvrtletně nebo ročně, vždy na konci daného období. Předpokládá se, že se poplatky neplatí zvlášť, ale jsou strhávány z účtu. Kromě těchto pravidelných poplatků lze zadat počáteční poplatek, který je účtován na samotném počátku spoření.

Výstupem je čistá úroková sazba, tedy taková úroková sazba, kterou by musel být úročen účet bez jakýchkoli poplatků a daní, aby při stejných úložkách dosáhl stejné naspořené částky. Údaj „před zdaněním“ říká, jakou úrokovou sazbou by takový účet musel být úročen, kdyby sice nebyl zatížen žádnými poplatky, ale byla z něj účtována 15% srážková daň. Tento údaj (tj. čistá úroková sazba před zdaněním) nejlépe odpovídá srovnatelnému spořicímu účtu. Většina spořicích účtů totiž není zatížena poplatky a úroky jsou zdaněny 15% srážkovou daní.

V poslední části je rekapitulace výpočtu, kde je naspořená částka rozdělena na měsíční úložky, úroky, daň z úroků a poplatky.

SDÍLEJTE