Encyklopedie stavebního spoření

IRR

IRR – Internal Rate of Return (vnitřní výnosové procento). Ukazatel používaný pro vyhodnocení výhodnosti investice.

Podle definice je IRR taková úroková sazba, při které je čistá současná hodnota peněžních toků nulová:

Rovnice pro výpočet vnitřního výnosového procenta - IRR
kde CFt jsou jednotlivé peněžní toky v čase t. Tato rovnice nemá obecné analytické řešení, obvykle je nutno řešit ji numericky. Pro tyto účely je možno použít například kalkulátor IRR peněžních toků. Rovnice pro výpočet IRR je formálně stejná jako rovnice pro výpočet RPSN, což je ukazatel používaný pro vyhodnocení výhodnosti úvěru. Výhody i nevýhody IRR i RPSN jsou díky tomu stejné.

Na tomto webu je pro vyhodnocení výhodnosti spoření i úvěru používána čistá úroková sazba, která je srozumitelnější a má srozumitelnou interpretaci.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články