Reklama na stavebky.cz

stavebky.cz je web specializovaný na oblast stavebního spoření. Návštěvníci webu jsou především zájemci o finanční produkty, ale také profesionálové v bankovnictví (pracovníci stavebních spořitelen, finanční poradci a zprostředkovatelé).

Návštěvnost webu je monitorována službou Google Analytics.

PR články

Na stavebkách.cz můžete publikovat vaše PR články se zpětnými odkazy. Základní podmínkou je tematická příbuznost se zaměřením webu. Tedy zejména bydlení, jeho financování, případně jiné finanční produkty. V případě pochybností prosím pošlete dotaz na admin@stavebky.cz.

Váš článek bude zařazen mezi Aktuality a prezentován na titulní stránce webu. Po přidání dalších (novějších) aktualit bude tato upoutávka propadat na další místa. PR článek se tedy chová stejně jako všechny ostatní (redakční) aktuality – ukázka PR článku.

  • Článek zůstává na webu neomezeně dlouho.
  • Článek může obsahovat fotografie i odkazy.
  • Článek bude označen jako „KOMERČNÍ PREZENTACE“.
  • Zákazník dodá text, případně grafiku ve standardním formátu (např. Word, JPEG). Provozovatel webu stavebky.cz před zveřejněním pošle odkaz na připravený článek ke korektuře.
  • Po odsouhlasení finálního vzhledu bude článek zveřejněn a současně bude odeslána faktura (emailem v PDF formátu), splatnost 7 dní. Pokud nebude faktura uhrazena ve stanoveném termínu, bude článek z webu stavebky.cz vymazán.
Cena za zveřejnění PR článku je 3 800 Kč. Cena zahrnuje dva zpětné odkazy obsažené v článku. Každý další odkaz v článku vedoucí mimo doménu stavebky.cz zvyšuje cenu o 500 Kč.

Další informace a podmínky

  • Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (DPH je 0 %, provozovatel není plátcem DPH).
  • Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku reklamy odmítnout.
  • Objednávky reklamy, případně dotazy k reklamě posílejte prosím na adresu admin@stavebky.cz