Reklama na stavebky.cz

stavebky.cz je web specializovaný na oblast stavebního spoření. Návštěvníci webu jsou především zájemci o finanční produkty, ale také profesionálové v bankovnictví. Stavebky.cz jsou sledovány jak pracovníky stavebních spořitelen, tak i finančními poradci a zprostředkovateli.

Návštěvnost webu je monitorována službou Google Analytics.

PR články

Váš článek může být zařazen mezi Aktuality a prezentován na titulní stránce webu. Po přidání dalších (novějších) aktualit bude tato upoutávka propadat na další místa. PR článek se tedy chová stejně jako všechny ostatní (redakční) aktuality – ukázka PR článku.
  • Článek zůstává na webu neomezeně dlouho.
  • Článek může obsahovat fotografie i odkazy.
  • Článek bude označen jako „KOMERČNÍ PREZENTACE“.
  • Zákazník dodá text, případně grafiku ve standardním formátu (např. Word, JPEG). Provozovatel webu stavebky.cz před zveřejněním pošle odkaz na připravený článek ke korektuře.
  • Po odsouhlasení finálního vzhledu bude článek zveřejněn a současně bude odeslána faktura (emailem v PDF formátu), splatnost 7 dní. Pokud nebude faktura uhrazena ve stanoveném termínu, bude článek z webu stavebky.cz vymazán.
Cena za zveřejnění PR článku je 3 500 Kč. Cena zahrnuje dva zpětné odkazy obsažené v článku. Každý další odkaz v článku vedoucí mimo doménu stavebky.cz zvyšuje cenu o 500 Kč.

Další informace a podmínky

  • Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (DPH je 0 %, provozovatel není plátcem DPH).
  • Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku reklamy odmítnout.
  • Objednávky reklamy, případně dotazy k reklamě posílejte prosím na adresu admin@stavebky.cz