Reklama na stavebky.cz

stavebky.cz je web specializovaný na oblast stavebního spoření. Návštěvníci webu jsou především zájemci o finanční produkty, ale také profesionálové v bankovnictví. Stavebky.cz jsou sledovány jak pracovníky stavebních spořitelen, tak i finančními poradci a zprostředkovateli.

Návštěvnost webu je monitorována službou Google Analytics.

Reklamní formáty

Index – Mapa finančních poradců

Mapa finančních poradců je provázána s jednotlivými produkty stavebních spořitelen (spoření, úvěry). Návštěvníci webu tak mohou nalézt a kontaktovat jednotlivé registrované finanční poradce. Více o službě Index.

Bannery

Na stavebky.cz můžete umístit váš reklamní banner ve formátu JPEG, PNG nebo GIF (GIF pouze statický, nikoli animovaný). Kromě klasických bannerů je možná i reklama na pozadí webu. Umístění jednotlivých bannerů je zobrazeno na přiloženém obrázku, bannery jsou označeny písmeny A – E.

Zákazník dodá grafiku (banner) a odkaz, kam má být návštěvník nasměrován při prokliku. Cena závisí na délce pronájmu reklamní plochy – viz ceník.

PR články

Váš článek může být zařazen mezi Aktuality a prezentován na titulní stránce webu. Po přidání dalších (novějších) aktualit bude tato upoutávka propadat na další místa. PR článek se tedy chová stejně jako všechny ostatní (redakční) aktuality – ukázka PR článku.
  • Článek zůstává na webu neomezeně dlouho.
  • Článek může obsahovat fotografie i odkazy.
  • Článek bude označen jako „KOMERČNÍ PREZENTACE“.
  • Zákazník dodá text, případně grafiku ve standardním formátu (např. Word, JPEG). Provozovatel webu stavebky.cz před zveřejněním pošle odkaz na připravený článek ke korektuře.
  • Po odsouhlasení finálního vzhledu bude článek zveřejněn a současně bude odeslána faktura (emailem v PDF formátu), splatnost 7 dní. Pokud nebude faktura uhrazena ve stanoveném termínu, bude článek z webu stavebky.cz vymazán.

Ceník reklamy

Index – Mapa finančních poradců

Ceník služby Index je na stránce věnované této službě.

Bannery

Ceny bannerů jsou za zveřejnění po dobu sedmi dnů, nezávisí na počtu zobrazení reklamy nebo počtu prokliků. Umístění bannerů viz obrázek.

Banner Rozměr Cena za týden
A záhlaví webu 1040 x 163 3 000 Kč
B pravý sloupec 300 x 600 1 000 Kč
C začátek článku 640 x 80 1 000 Kč
D konec článku 640 x 80 800 Kč
E pozadí webu 5 000 Kč

PR články

Cena za zveřejnění PR článku je 3 500 Kč. Cena zahrnuje dva zpětné odkazy obsažené v článku. Každý další odkaz v článku vedoucí mimo doménu stavebky.cz zvyšuje cenu o 500 Kč.

Další informace a podmínky

  • Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (DPH je 0 %, provozovatel není plátcem DPH).
  • Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku reklamy odmítnout.

Objednání reklamy

Objednávky reklamy, případně dotazy k reklamě posílejte prosím na adresu admin@stavebky.cz