Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Měsíční úložka

Uzavřením smlouvy o stavebním spoření se klient zavazuje ukládat u stavební spořitelny určitou částku. Výše této částky závisí na všeobecných obchodních podmínkách a zvoleném tarifu. Nejčastěji je výše úložky stanovena procentem z cílové částky a obvykle jde o úložku minimální.

Ve smlouvě tedy můžeme najít například následující ujednání: „Účastník se zavazuje spořit měsíčně nejméně 0,5 % cílové částky, tj. 1500 Kč měsíčně.“ (v daném případě tedy byla smlouva o stavebním spoření uzavřena s cílovou částkou 300 000 Kč).

Klient může spořit více – je možno ukládat měsíčně například 2000 Kč namísto 1500 Kč. Rovněž je možné, aby byly peníze na účet posílány s předstihem. Například lze poslat na začátku roku 18 000 Kč a tím si smlouvu „předplatit“ na celý rok dopředu.

Pokud klient spoří méně, než se ve smlouvě zavázal, je to považováno za porušení smlouvy a stavební spořitelna má právo takovou smlouvu vypovědět. Stavební spořitelny této možnosti využívají selektivně. Například pokud je smlouva uzavřená v minulosti za výhodnějších podmínek než jsou nabízeny smlouvy nové, využívají některé stavební spořitelny této možnosti k vypovězení smlouvy.

Související článkyVaše otázky a komentáře