Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

DTI – Debt To Income

Poměr Výše úvěru a čistého přijmu žadatele o úvěr. Jeden z indikátorů schopnosti klienta splácet úvěr.

DTI (Debt To Income) je jeden z ukazatelů, které se používají při vyhodnocování bonity klienta. Počítá se jako podíl výše všech úvěrů a čistého ročního příjmu dlužníka či žadatele o úvěr. Od ukazatele LTI (Loan-To-Income) se liší tím, že u DTI počítá s veškerými dluhy dané osoby, zatímco LTI vyhodnocuje pouze jednu konkrétní pohledávku.

Vzorec pro výpočet DTI půjčky či úvěru

Parametr tedy říká, kolikrát je celkový dluh dlužníka vyšší než jeho čistý roční příjem. Jinými slovy: za kolik let by dlužník splatil všechny své pohledávky, kdyby veškeré své příjmy použil na jejich splácení. S rostoucí hodnotou DTI obvykle roste i riziko, že úvěr nebude splácen. Akceptovatelná hodnota parametru DTI závisí na řadě dalších parametrů i míře rizika, které je věřitel ochoten podstoupit.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články