Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

DTI – Debt To Income

Poměr Výše úvěru a čistého přijmu žadatele o úvěr. Jeden z indikátorů schopnosti klienta splácet úvěr.

DTI (Debt To Income) je jeden z ukazatelů, které se používají při vyhodnocování bonity klienta. Počítá se jako podíl výše úvěru a čistého ročního příjmu dlužníka či žadatele o úvěr.

Vzorec pro výpočet DTI půjčky či úvěru

Parametr tedy říká, kolikrát je úvěr vyšší než roční příjem dlužníka. S rostoucí hodnotou DTI obvykle roste i riziko, že úvěr nebude splácen. Akceptovatelná hodnota parametru DTI závisí na řadě dalších parametrů i míře rizika, které je věřitel ochoten podstoupit.

Související článkyVaše otázky a komentáře

Vítány jsou všechny slušné názory, připomínky i dotazy.