Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

DSTI – Debt Service To Income

Poměr dluhové služby (splátky úvěru) a čistého přijmu žadatele o úvěr. Jeden z indikátorů schopnosti klienta splácet úvěr.

DSTI (Debt Service To Income) je jeden z ukazatelů, které se používají při vyhodnocování bonity klienta. Počítá se jako podíl dluhové služby a čistého příjmu dlužníka či žadatele o úvěr.

DSTI - debt service-to-income

Čím vyšší je hodnota DSTI, tím citlivější je dlužník na případné negativní změny (nemoc, ztráta zaměstnání apod.) a tím vyšší je riziko, že v budoucnu nastane situace, kdy nebude schopen úvěr splácet. Akceptovatelná hodnota parametru DSTI závisí na řadě dalších parametrů i míře rizika, které je věřitel ochoten podstoupit. Obecně se však uvádí, že hodnota DSTI by neměla překročit 40 %.

Dluhová služba

Pro posouzení schopnosti žadatele splácet úvěr je nutno do dluhové služby zahrnout všechny platby související s úvěrem, případně zahrnout i platby související s dalšími úvěry žadatele. V některých případech (např. při zpracování statistických dat) to není možné pro nedostupnost údajů.

Časové období

Délka časového období, za které se stanovuje částka dluhové služby a čistého příjmu je zpravidla roční nebo měsíční. Důležité je, aby obě hodnoty byly stanoveny za stejné časové období. Pokud je jako časové období zvolen měsíc, pak je často nutné stanovit měsíční hodnotu jako dvanáctinu hodnoty roční, aby se odstranily případné sezónní výkyvy (např. mimořádné odměny či prémie).
SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články