Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

LTV – Loan To Value

LTV je poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti, kterou dlužník poskytuje jako zástavu pro zajištění úvěru. Tento údaj je jedním z parametrů, kterými se hodnotí riziko ztráty spojené s poskytnutím úvěru.

Český překlad tohoto pojmů je těžkopádný „poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti“ a neujal se. Proto se běžně používá anglický ekvivalent LTV – Loan To Value.


x3y8

V čitateli zlomku je výše poskytnutého úvěru, ve jmenovateli je hodnota nemovitosti, která je použita k zajištění tohoto úvěru (zástava).

Obecně platí, že čím je hodnota LTV vyšší, tím vyšší riziko banka při poskytnutí úvěru podstupuje a tomu často odpovídá také vyšší úroková sazba. Jako „přiměřená“ hodnota LTV bývá považováno 70-80 %. Hodnoty 100 % a více jsou již považovány za rizikové.

Hodnota nemovitosti ve jmenovateli je zpravidla hodnota stanovená na základě znaleckého posudku, nikoli cena stanovená v kupní smlouvě. Důvod je ten, že věřitel (banka) používá hodnotu LTV k určení míry zajištění rizika. Pokud by dlužník nebyl schopen úvěr splácet, dojde k prodeji nemovitosti a z výnosu tohoto prodeje se splatí dlužná částka. Teoreticky by tedy postačovalo, aby hodnota nemovitosti byla stejná jako výše úvěru, protože prodejem by bylo možno splatit celý úvěr. Nižší hodnota LTV bývá požadována z více důvodů:

  • Hodnota nemovitosti může klesnout (například vlivem přirozeného stárnutí domu),
  • mohou se změnit ceny nemovitostí na trhu, a
  • v případě nuceného prodeje bývá obvykle těžké dosáhnout běžné tržní ceny.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články