Metodika výpočtu překlenovacího úvěru

Nabídky všech stavebních spořitelen jsou zpracovány jednotnou metodikou, aby byly vzájemně porovnatelné. Předpoklady výpočtu jsou následující:
 • Všechny pravidelné platby klienta jsou prováděny na konci měsíce (měsíční dospořování, platba úroků z překlenovacího úvěru, splátky úvěru ze stavebního spoření).
 • Smlouva o stavebním spoření je uzavřena na začátku aktuálního měsíce. To znamená, že když se na srovnávač díváte v polovině září, je výpočet proveden za předpokladu že smlouva byla uzavřena 1. 9.
 • Překlenovací úvěr je čerpán (vyplacen klientovi) současně s uzavřením smlouvy, tedy 1.9.
 • Úroky se připisují k jistině dle metodiky dané stavební spořitelny.
 • Poplatky jsou účtovány ve výši a v intervalech dle sazebníku dané stavební spořitelny. Poplatky nejsou klientem hrazeny zvlášť, ale jsou strhávány z jeho účtu stavebního spoření. Ve fázi spoření tedy poplatky snižují naspořenou částku, ve fázi úvěrové pak zvyšují dluh klienta.
 • Státní podpora je připisována ke 30.4. následujícího roku.
 • Poslední státní podpora, kterou klient získá až po ukončení spoření, je použita jako mimořádná splátka úvěru ze stavebního spoření. 
 • Na překlenovací úvěr poukazuje klient pravidelné měsíční platby ve výši měsíčního úroku z překlenovacího úvěru.
 • Poplatky z překlenovacího úvěru nejsou placeny zvlášť, ale jsou strhávány z účtu stavebního spoření. Tím je zajištěna vzájemná porovnatelnost nabídek různých stavebních spořitelen, které otázku poplatků řeší různým způsobem.
 • Přidělení cílové částky je zjištěno podle podmínek pro přidělení konkrétní stavební spořitelny. Tyto podmínky jsou obvykle popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách, případně dalších dokumentech vydávaných stavební spořitelnou.
 • Čistá úroková sazba překlenovacího úvěru zahrnuje jak fázi překlenovacího úvěru, tak i úvěru ze stavebního spoření. Podrobnější informace o čisté úrokové sazbě jsou uvedeny zde.

Přehled tarifů

přehledu překlenovacích úvěrů je možno vybrat výši požadovaného překlenovacího úvěru a výši splátky. Podle tohoto výběru se zobrazí nabídky jednotlivých stavebních spořitelen seřazené vzestupně podle doby splatnosti. Protože je při výpočtu nastavena jednotná výše splátky, jsou tím nabídky seřazeny současně i podle výhodnosti. Kratší doba splatnosti znamená nižší celkovou sumu platem i nižší RPSN. Kliknutím na řádek tabulky se zobrazí detailní informace.

Detail tarifu

V detailu tarifu jsou zobrazeny všechny důležité informace o této nabídce, rovněž je možno nastavit cílovou částku a různé akontace, včetně akontace nulové. Pomocí jezdce lze nastavit různé hodnoty splátky v první fázi překlenovacího úvěru. Tato splátka zahrnuje platbu na účet stavebního spoření (dospořování) a platbu na účet překlenovacího úvěru.

SDÍLEJTE