Metodika výpočtu překlenovacího úvěru

Nabídky všech stavebních spořitelen jsou zpracovány jednotnou metodikou, aby byly vzájemně porovnatelné. Předpoklady výpočtu jsou následující:
 • Všechny pravidelné platby klienta jsou prováděny na konci měsíce (měsíční dospořování, platba úroků z překlenovacího úvěru, splátky úvěru ze stavebního spoření).
 • Smlouva o stavebním spoření je uzavřena v polovině roku (tj. 1.7.). Akontace (tj. první mimořádná úložka) je provedena v tentýž den, tedy 1.7. První pravidelná měsíční úložka je provedena 31.7.
 • Překlenovací úvěr je čerpán (vyplacen klientovi) současně s uzavřením smlouvy, tedy 1.7.
 • Úroky se připisují k jistině dle metodiky dané stavební spořitelny.
 • Poplatky jsou účtovány ve výši a v intervalech dle sazebníku dané stavební spořitelny. Poplatky nejsou klientem hrazeny zvlášť, ale jsou strhávány z jeho účtu stavebního spoření. Ve fázi spoření tedy poplatky snižují naspořenou částku, ve fázi úvěrové pak zvyšují dluh klienta.
 • Státní podpora je připisována ke 30.4. následujícího roku.
 • Poslední státní podpora, kterou klient získá až po ukončení spoření, je použita jako mimořádná splátka úvěru ze stavebního spoření. 
 • Na překlenovací úvěr poukazuje klient pravidelné měsíční platby ve výši měsíčního úroku z překlenovacího úvěru.
 • Poplatky z překlenovacího úvěru nejsou placeny zvlášť, ale jsou strhávány z účtu stavebního spoření. Tím je zajištěna vzájemná porovnatelnost nabídek různých stavebních spořitelen, které otázku poplatků řeší různým způsobem.
 • Přidělení cílové částky je zjištěno podle podmínek pro přidělení konkrétní stavební spořitelny. Tyto podmínky jsou obvykle popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách, případně dalších dokumentech vydávaných stavební spořitelnou.
 • Čistá úroková sazba překlenovacího úvěru zahrnuje jak fázi překlenovacího úvěru, tak i úvěru ze stavebního spoření. Podrobnější informace o čisté úrokové sazbě jsou uvedeny zde.

Přehled tarifů

přehledu překlenovacích úvěrů jsou tarify jednotlivých stavebních spořitelen seřazeny podle čisté úrokové sazby. Protože stavební spořitelny zpravidla umožňují klientům volit různé výše měsíčního dospořování, je v tomto srovnávacím grafu zvolena taková výše měsíčního dospořování, při které je celý překlenovací úvěr nejlevnější, tj. má nejnižší hodnotu čisté úrokové sazby. Kliknutím na řádek tarifu se zobrazí detailní informace.

Detail tarifu

V detailu tarifu jsou zobrazeny všechny důležité informace o této nabídce, rovněž je možno nastavit cílovou částku a různé akontace, včetně akontace nulové. Pomocí jezdce lze nastavit různé hodnoty splátky v první fázi překlenovacího úvěru. Tato splátka zahrnuje platbu na účet stavebního spoření (dospořování) a platbu na účet překlenovacího úvěru.Vaše otázky a komentáře