Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Zástavní právo

Zástavní právo je věcné právo k cizí věci a slouží k zajištění pohledávky (úvěru). Nejčastější je zřejmě zástavní právo k nemovitosti, kterým si dlužník (obvykle banka) zajišťuje poskytnutý úvěr zástavním právem k nemovitosti (hypotéční úvěr).

Zástavní právo k nemovitosti

Banka, která poskytne úvěr, se zástavním právem zajišťuje proti riziku, že úvěr nebude splácen. Dlužník totiž bance za splácení úvěru ručí svou nemovitostí. Před poskytnutím úvěru je s dlužníkem sepsána zástavní smlouva. Pokud dlužník nebude úvěr splácet, dává tato smlouva bance právo nemovitost prodat a takto získané prostředky použít jako úhradu dlužné částky. Zástavní smlouva je evidována v katastru nemovitostí, takže existence zástavního práva k dané nemovitosti je každému veřejně přístupná.

Využití zástavního práva ve stavebním spoření

Úvěry poskytované stavebními spořitelnami mohou (ale nemusí) být zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Překlenovací úvěry bývají zajištěny (mimo jiné) zástavním právem k pohledávce klienta na účtu stavebního spoření. Klient tedy ručí vlastními vklady, které si spoří na účtu stavebního spoření. Zástavní právo k pohledávce může být použito současně se zástavním právem k nemovitosti. Úvěr je tak zajištěn několika zástavními právy.
SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články