Překlenovací úvěry v dubnu

stavební spoření
4. 4. 2017 | Do dubna vstupují stavební spořitelny s řadou změn, které zamíchaly pořadím na žebříčku nejvýhodnějších překlenovacích úvěrů.
Od dubna platí přísnější doporučení ČNB, podle kterého by banky měly omezit hypotéční úvěry s hodnotou Loan-To-Value (LTV) nad 80 % a hypotéky s LTV nad 90 % by měly z trhu zmizet úplně. Některé stavební spořitelny upravily své podmínky již dříve, jiné provedly změny k prvnímu dubnu. Objevily se však i reakce stavebních spořitelen na změnu úrokových sazeb – to byl případ Wüstenrotu, který v březnu snížil základní úrokovou sazbu tarifu OF-S a naopak zvýšil úrokový bonus. Raiffeisen stavební spořitelna změnila od dubna tarify, úrokové sazby i sazebník poplatků, změnám se nevyhnula ani Českomoravská stavební spořitelna. Podívejme se tedy, jak se tyto novinky promítly do nabídkových úrokových sazeb.

Aktuální přehled překlenovacích úvěrů

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí

V grafu jsou zobrazeny čisté úrokové sazby nejlevnějšího a nejdražšího překlenovacího úvěru, který je v nabídce dané stavební spořitelny. Čistá úroková sazba byla vypočtena za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální). Šedé hodnoty ukazují stav před měsícem.

Další podrobnosti ke grafu jsou uvedeny v metodice

V oblasti překlenovacích úvěrů hypotéčního typu porovnáváme úvěry zajištěné nemovitostí o objemu 1 mil. Kč.

Wüstenrot snížil úrokové sazby tarifu OF-S, který je sice primárně určen ke spoření, ale je použitelný i pro financování. Vzhledem k jeho nastavení se snížení úrokových sazeb tarifu OF-S paradoxně projeví zvýšením čisté úrokové sazby překlenovacího úvěru. Tarif OF-S však nepatří v nabídce Wüstenrotu k těm nejvýhodnějším, takže se zdražení promítne pouze zhoršením nejméně výhodné nabídky.

Řadu změn provedla Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS). Do ceny překlenovacích úvěrů se promítlo především zvýšení úrokové sazby překlenovacího úvěru HYPOsplátka i ukončení akční nabídky.

S úrokovými sazbami nehýbala Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška), nepatrné zdražení překlenovací úvěrů však způsobilo zvýšení poplatku za vedení účtu.

Nejlevnějším překlenovacím úvěrem zůstává Hypoúvěr od Buřinkyčistou úrokovou sazbou od 1,926 %. Za ním následuje ČMSS se svou nabídkou Tophypo+Topkredit+ v různých kombinacích s jednotlivými variantami tarifu Aktiv (čistá úroková sazba od 2,410 %). Na dalších místech je pak HYPOsplátka Raiffeisen stavební spořitelny, jejíž čistá úroková sazba začíná od 2,641 %.

Překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti
Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější milionový úvěr zajištěný nemovitostí nabízí Buřinka (čistá úroková sazba Hypoúvěru od Buřinky činí 1,926 %).

Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí

Čisté úrokové sazby nezajištěných překlenovacích byly vypočteny za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 100 tis. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální).
Ve srovnání překlenovacích úvěrů bez zajištění nemovitostí jsou porovnávány nejvýhodnější nabídky pro překlenovací úvěry v objemu 100 tis. Kč.

I zde se projeví již zmíněná změna úrokových sazeb Wüstenrotu a dopad do čisté úrokové sazby není ani zde zásadní. Nejvýhodnější překlenovací úvěr Wüstenrotu je Půjčka ProBydlení určená pro refinancování, která změnou tarifu OF-S není ovlivněna a zůstává tak na čele žebříčku.

Pohoršila si však REKOpůjčka Raiffeisen stavební spořitelny, a to z několika důvodů. Především skončila akční nabídka, v jejímž rámci mohli klienti uplatnit voucher v hodnotě 1000 Kč. Byla též zrušena možnost čerpat REKOpůjčku se spořicím tarifem S 171, který byl z pohledu čisté úrokové sazby pro klienty výhodnější. Cenu REKOpůjčky zvýšilo i snížení úrokových sazeb. Došlo zde k podobnému paradoxu jaký byl popsán u Wüstenrotu výše – RSTS snížila nejen úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření, nižší je i úročení vkladů na účtu stavebního spoření v první fázi překlenovacího úvěru. A tarif je nastaven tak, že snížení úroků z úvěru je menší než ztráta vzniklá nižšími výnosy ve fázi spoření.

Od dubna si pohoršila i ČMSS. Zvýšení poplatků se na žebříčku nezajištěných úvěrů projeví více, protože v této kategorii porovnáváme úvěry ve výši 100 tis. Kč. Kromě toho byly zrušeny prémie pro nezajištěné úvěry a to vše se podepsalo na zvýšení výsledné čisté úrokové sazby o 0,2 procentního bodu.

Na prvním místě tedy zůstává Wüstenrot s čistou úrokovou sazbou 4,836 % pro refinancování. Na druhém místě je Úvěr od Buřinky, jehož čistá úroková sazba začíná na 5,379 %. Následuje opět Wüstenrot, tentokráte se standardní nabídkou Půjčky ProBydlení (5,791 %).

nezajištěné překlenovací úvěry
Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější nabídku má Wüstenrot. Půjčka ProBydlení určená pro refinancování má čistou úrokovou sazbu 4,836 %.


Uvedené hodnoty byly vypočteny jednotnou metodikou, takže představují objektivní pohled na aktuální nabídku překlenovacích úvěrů. Kritériem pro porovnání úvěrů je čistá úroková sazba, která na rozdíl od nominální úrokové sazby, zohledňuje kromě úroků také veškeré poplatky, daně a výnosy související s daným překlenovacím úvěrem. Pro zjednodušení nejsou jednotlivé nabídky členěny podle délky fixace úrokové sazby, hodnoty LTV a dalších parametrů, které jsou důležité pro klienty, kteří si vybírají konkrétní produkt. Pro účely takového výběru je nutno zohlednit podrobné podmínky, které jsou zveřejněny v porovnání překlenovacích úvěrů.

Přehled překlenovacích úvěrů k 1. 4. 2017

Zajištěné nemovitostí
Tarif ČUS
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix6 1,926 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix3 2,078 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix10 2,179 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 30 2,410 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 2,442 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 2,482 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 25 2,502 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 2,508 %
RSTS HYPOsplátka 2,641 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix6 2,735 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix3 2,886 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix10 2,987 %
ČMSS Tophypo 85 Fix3 + Aktiv 30 2,997 %
RSTS HYPOsplátka 90 2,998 %
ČMSS Tophypo 85 Fix3 + Aktiv 25 3,086 %
ČMSS Tophypo 85 Fix6 + Aktiv 30 3,095 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv 20 3,155 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv Spořicí 3,175 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv 15 3,180 %
ČMSS Tophypo 85 Fix6 + Aktiv 25 3,184 %
MPSS Hypoúvěr + Trend rychlá 3,280 %
MPSS Hypoúvěr + Trend standardní 3,295 %
MPSS Hypoúvěr + Trend pomalá 3,299 %
ČMSS Tophypo Fix3 + Aktiv 30 3,997 %
ČMSS Tophypo Fix3 + Aktiv 25 4,080 %
ČMSS Tophypo Fix6 + Aktiv 30 4,099 %
MPSS Hypoúvěr 85 + Trend standardní 4,137 %
ČMSS Topkredit + Aktiv 20 4,137 %
MPSS Hypoúvěr 85 + Trend pomalá 4,142 %
MPSS Hypoúvěr 85 + Trend rychlá 4,147 %
ČMSS Topkredit + Aktiv 15 4,155 %
ČMSS Tophypo Fix6 + Aktiv 25 4,181 %
ČMSS Topkredit + Aktiv Spořicí 4,228 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,773 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 4,905 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 5,028 %
RSTS REKOpůjčka plus 5,670 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 5,754 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 6,017 %
RSTS REKOpůjčka 6,091 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 6,171 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 6,228 %
Bez zajištění nemovitostí
Tarif ČUS
WÜST ProBydlení – refinancování 4,836 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 5,379 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6 5,677 %
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P 5,791 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv Spořicí 5,863 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 15 5,901 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 20 6,024 %
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P 6,066 %
SSČS Úvěr od Buřinky 3,05  % / 6,05  % 6,176 %
RSTS REKOpůjčka plus 6,184 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv Spořicí 6,326 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 15 6,336 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 20 6,381 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 15 6,402 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 20 6,415 %
SSČS Trend Fix 3 6,425 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv Spořicí 6,477 %
RSTS REKOpůjčka 6,595 %
MPSS Rychloúvěr 6,703 %
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U 7,082 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S 7,321 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 15 7,420 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 20 7,448 %
SSČS Trend Fix 6 7,467 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv Spořicí 7,599 %
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U 7,747 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S 7,863 %
SSČS Trend Fix 10 7,918 %


Aktuální nabídka překlenovacích úvěrů


Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře