Metodika srovnání překlenovacích úvěrů

Od září 2015 jsou na stavebkách.cz pravidelně sledovány čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů. Je zveřejňován rozsah minimálních čistých úrokových sazeb nabídek jednotlivých stavebních spořitelen, a to odděleně pro překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti a úvěry bez zajištění nemovitostí.

x3y8
Porovnání nabídek překlenovacích úvěrů bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Z grafu je patrné, že pouze dvě spořitelny (ČMSS a Modrá pyramida) snížily v posledním měsíci své úrokové sazby. Modrá pyramida je také jediná, která nabízí jediný typ překlenovacího úvěru bez zajištění.

Časové vymezení

Pravidelná měsíční srovnání překlenovacích úvěrů jsou prováděna na základě nabídek stavebních spořitelen platných k prvnímu dni v měsíci.

Typy překlenovacích úvěrů

Přehledy jsou prováděny pro překlenovací úvěry, které může klient získat bez nutnosti předchozího spoření. Přehled tedy nezahrnuje přidělené úvěry ze stavebního spoření. Překlenovací úvěry jsou rozděleny do dvou skupin podle typu požadovaného zajištění.

Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí

Ve skupině úvěrů bez zajištění nemovitostí jsou překlenovací úvěry, které mají charakter spotřebitelských úvěrů na bydlení. Tyto úvěry jsou poskytovány buď zcela bez zajištění, nebo jsou zajištěny jedním nebo více ručiteli. U těchto překlenovacích úvěrů se při výpočtu předpokládá výše cílové částky (což je současně také výše úvěru) 100 000 Kč.

Překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitostí

Ve druhé skupině jsou úvěry, pro jejichž poskytnutí je vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti. U těchto úvěrů se vychází z cílové částky 1 mil. Kč.

Způsob výpočtu

Výpočet probíhá pro překlenovací úvěry bez zajištění a se zajištěním odděleně. V prvním kroku je pro každý překlenovací úvěr nalezena taková výše měsíčního dospořování, při které je čistá úroková sazba úvěru nejnižší. Tato nejnižší čistá úroková sazba je přiřazena k danému úvěru.

Ve druhém kroku jsou pro každou stavební spořitelnu vybrány nabídky s nejnižší a nejvyšší hodnotou čisté úrokové sazby. Tyto dvě nabídky stanovují rozsah čistých úrokových sazeb stavební spořitelny pro daný měsíc.

V grafu je pro každou stavební spořitelnu barevně zobrazen rozsah nejnižších nabízených čistých úrokových sazeb pro daný měsíc. Vedle této barevné čáry je šedě zobrazen rozsah sazeb z předchozího měsíce.Vaše otázky a komentáře