Wüstenrot snižuje sazbu a zvyšuje bonus

stavební spoření
25. 3. 2017 | Wüstenrot snižuje u spořicího tarifu ProSpoření úrokovou sazbu na 0,5 % a zároveň zvyšuje úrokový bonus na 0,7 %. Akční nabídka Kamarád se bude nově vztahovat na mladé do 24 let.
Wüstenrot stavební spořitelna mění podmínky tarifu stavebního spoření OF-S, určeného klientům, kteří chtějí především spořit. Základní úroková sazba se snižuje z jednoho procenta na polovinu (0,5 %), zvyšuje se však úrokový bonus z 0,1 % na 0,7 %. Podmínky pro dosažení bonusu se nemění. Zvýhodnění KamarádKamarád+ se bude nově vztahovat na mladé klienty až do věku 24 let. Změny platí pro nové smlouvy uzavřené od 25. 3. 2017.

Srovnání aktuálních nabídek spoření

Úrokový bonus

Tarif ProSpoření OF-S je zaměřen na klienty, kteří chtějí stavebním spořením zhodnotit své vklady. Základní úroková sazba byla donedávna 1 %, nyní se snižuje na 0,5 %. To je však kompenzováno zvýšením úrokového bonusu, který naopak roste z 0,1 % na 0,7 %.
Wüstenrot - změna úrokového bonusu
Pro získání úrokového bonusu musí klient spořit alespoň sedm let, nesmí čerpat úvěr ani měnit cílovou částku, a především musí spořit předepsaným způsobem. Přesné znění podmínek je následující:
 1. Roční vklady účastníka v období mezi 2. – 6. kalendářním rokem vždy k 31.12. musí být v rozmezí 6 – 9 % ze sjednané cílové částky,
 2. po celou dobu trvání smlouvy účastník k této smlouvě nesmí neuzavřít smlouvu o úvěru,
 3. v době prvních sedmi let od uzavření této smlouvy nesmí nastat ani jedna z následujících skutečností:
  – zvýšení nebo snížení cílové částky,
  – přespoření cílové částky,
  – ukončení smlouvy,
  – vyplacení byť jen části z uspořené částky zdůvodu exekuce.
Bonus lze kombinovat s marketingovou akcí Kamarád a Kamarád+.

Spořit je nutno alespoň 7 let

Zatímco pro získání státní podpory postačí šestiletá doba spoření, pro získání úrokového bonusu požaduje Wüstenrot ještě jeden rok navíc. Tím se prodlužuje doba, po kterou nelze s uspořenými penězi nakládat.

Pokud nebudeme peníze potřebovat, můžeme samozřejmě spořit i déle než 7 let, ale úrokový bonus se počítá pouze za prvních sedm let. Takže přesně po sedmi letech se vypočítá částka bonusu a vklady budou nadále úročeny pouze základní úrokovou sazbou – tedy 0,5 %.

Pravidelné roční vklady

Abychom získali nárok na úrokový bonus, musí se náš roční objem vkladů vejít do předepsaného intervalu. A meze tohoto rozpětí se odvozují z cílové částky. Tato podmínka má dva důsledky.

Především zabraňuje klientům optimalizovat cílovou částku. Spořící klienti obvykle volí cílovou částku co nejnižší, protože od cílové částky se odvozuje poplatek za uzavření smlouvy. Proto často volí cílovou částku tak, aby byla jen o něco málo vyšší než částka, kterou chtějí naspořit, aby nedošlo k tzv. přespoření. Pokud chceme spořit 1700 Kč měsíčně, což je přibližně optimální částka pro využití státní podpory, je optimální (tedy co nejnižší) cílová částka přibližně 160 tis. Kč. Pro získání úrokového bonusu však musí být cílová částka nejméně 227 tis. Kč. Díky tomu zaplatíme za uzavření smlouvy o 670 Kč více.

Druhou nepříjemností je samotná povinnost dodržovat pravidelné roční úložky. Není sice potřeba spořit pravidelně měsíčně, ale je nutno vložit během kalendářního roku předepsanou částku.

Měsíční vklad     Cílová částka (od-do)
500 67 000 100 000
1 000 134 000 200 000
1 500 200 000 300 000
1 700 227 000 340 000
2 000 267 000 400 000

Kamarádi zvyšují věk

Wüstenrot i nadále nabízí zvýhodnění pro mladé a nově se bude týkat více účastníků než doposud. Zatímco dříve se tyto nabídky týkaly mladých do 18 let, nově se věková hranice zvyšuje na 24 let. Samotné zvýhodnění zůstává stejné: pro mladé, kteří při podpisu smlouvy o stavebním spoření nedovršili věkovou hranici 24 let, je poplatek za uzavření smlouvy nulový (standardně je to 1 % cílové částky). Marketingový název zvýhodnění je Kamarád nebo Kamarád+, rozdíl je pouze ve výši cílové částky. Smlouva o stavebním spoření totiž musí být uzavřena na cílovou částku 150 tis. Kč (Kamarád), nebo 300 tis. Kč (Kamarád+).

Cílovou částku je sice možno po uplynutí čtyř měsíců změnit, ale tím bychom přišli o úrokový bonus. Takže se změnou cílové částky můžeme počítat pouze v případě, že se spokojíme s úrokovou sazbou 0,5 %.

Pokud všechno vyjde, můžeme si polepšit

Nabídka Wüstenrotu je zcela v intencích dlouhodobého trendu vynuceného poklesem úrokových sazeb. Stavební spořitelny postupně přecházejí na základní úrokovou sazbu 0,5 % p. a., která je doplňována úrokovým bonusem. V případě Wüstenrotu jsou podmínky pro získání bonusu poměrně přísné, nicméně pro řadu klientů nebude jejich splnění obtížné.

Zřejmě největší vrásky bude klientům dělat závazek sedmiletého spoření. Je to přeci jen o rok déle než vyžaduje zákon pro získání státní podpory. Navíc Wüstenrot je jediná stavební spořitelna, která může smlouvu o stavebním spoření kdykoli jednostranně vypovědětTýká se smluv o stavebním spoření uzavíraných od ledna 2014. Podle všeobecných obchodních podmínek má nejen klient, ale i Wüstenrot právo smlouvu kdykoli ukončit bez udání důvod. Viz přehled VOP. . To samozřejmě dlouhodobému plánování příliš neprospívá.

Samozřejmě pokud počítáme se sedmiletým spořením a podaří se nám splnit předepsané podmínky, pak nová nabídka Wüstenrotu fakticky znamená zvýšení úrokové sazby o desetinu procentního bodu. Nevýhodou je pouze riziko, že o bonus přijdeme, protože jeho ztráta bude podstatně bolestivější než doposud.

Srovnání aktuálních nabídek spoření

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře