Přehršle změn u Raiffeisenky

stavební spoření
1. 4. 2017 | Raiffeisen stavební spořitelna mění od dubna tarify stavebního spoření, podmínky překlenovacích úvěrů i sazebník poplatků. Změn je mnoho, ale nejsou tak dramatické, jak to na první pohled vypadá.
Raiffeisen stavební spořitelna přichází s řadou změn. Nejsou revoluční, ale je jich mnoho. Zjednodušuje se struktura překlenovacích úvěrů (mizí HYPOsplátka plus) a u HYPOsplátky bez přívlastku se zvyšuje úroková sazba. Tarify stavebního spoření mají nové názvy a u některých se upravují parametry. Změna se objevila i v sazebníku poplatků. Všechny změny platí od 1. 4. 2017.

K tarifům se přičítá dvacítka a získávají nová jména

Tarify stavebního spoření jsou základem, musíme tedy začít u nich. Dosavadní tarify měly kódové označení doplněné jménem. Tento základ zůstává, ale jména jsou nově unikátní, takže již není nutno používat nepříliš přívětivé kódové značení. To nicméně zůstává a nové tarify jsou tedy tyto:
  • SPOŘENÍ S 171 (dříve Spořicí tarif S 151)
  • REKO U 172 (dříve Úvěrový tarif U 152)
  • HYPO U 173 (dříve Úvěrový tarif U 153)
  • FELIX S 174 (dříve Spořicí tarif S 154)
Změna však není tak dramatická, jak vypadá. Když ke starému kódovému označení přičteme hodnotu 20, dostaneme označení nové (pravděpodobně vychází z koncového dvojčíslí roku, kdy byl tarif zaveden). Nový tarif SPOŘENÍ S 171 je tedy totéž co bývalý Spořicí tarif S 151, a to doslova. Jeho parametry se nemění. Změna se nekoná ani u tarifu HYPO U 173.

Ke změně však došlo u tarifu REKO U 172 (dříve U 152). Úroková sazba z vkladů i úvěru ze stavebního spoření bude o 0,4 procentního bodu nižší. Sazba se snižuje i u tarifu FELIX S 174. To je tarif určený ke spoření bez státní podpory (ale s nárokem na úvěr ze stavebního spoření). Je i nadále bez poplatků, úročen však bude základní sazbou 0,3 %. K té se přidává proměnlivý úrokový bonus, který je aktuálně 0,2 % pro vklady do 300 tis. Kč.

Nové tarify Raiffeisen stavební spořitelny
SPOŘENÍ S 171 REKO U 172 HYPO U 173 FELIX S 174
Úročení vkladů (% p. a.) 1,00 % 0,10 % 0,10 % 0,30 %
Úročení úvěru (% p. a.) 4,00 % 3,10 % 2,99 % 3,30 %
Minimální měsíční vklad *) 0,30 % 0,30 % 0,17 % 0,30 %
Minimální splátka úvěru *) 0,50 % 0,85 % 0,55 % 1,00 %
Minimální naspoření **) 40 % 40 % 35 % 40 %
Koef. ukazatele zhodnocení 2,7 1,5 1,5 2,0
*) Údaj je v procentech cílové částky
**) Minimální částka pro přidělení úvěru ze stavebního spoření v procentech cílové částky

Sazebník poplatků

Od dubna se mění i jedna položka v sazebníku poplatků. Základní poplatky zůstávají beze změny, za vedení účtu stavebního spoření si RSTS bude i nadále účtovat 80 Kč za čtvrtletí, ale pouze po dobu prvních šesti let. Po uplynutí 72 měsíců se poplatek zvýší na 88 Kč za čtvrtletí. Toto zvýšení se však netýká smluv, ke kterým byla uzavřena smlouva o překlenovacím úvěru. Poplatek za vedení účtu úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru zůstává 90 Kč za čtvrtletí, nemění se ani poplatky za uzavření smlouvy o stavebním spoření či poskytnutí překlenovacího úvěru (1 % cílové částky).

Příjemnou změnou je omezení poplatku za změnu tarifu. Za změnu tarifu nově zaplatíme nejvýše 1500 Kč, což je dobrá zpráva zejména pro zájemce o překlenovací úvěry. Podrobnosti jsou popsány níže.

Překlenovací úvěry

Raiffeisen stavební spořitelna již nějakou dobu neposkytuje úvěry s hodnotou LTV převyšující 90 %, takže její nabídka je již v souladu s doporučením ČNB. Změny v překlenovacích úvěrech tedy souvisejí se změnou tarifů a reagují i na aktuální vývoj úrokových sazeb.

HYPOsplátka a REKOpůjčka

RSTS i nadále nabízí dva typy překlenovacích úvěrů. Levnější HYPOsplátka je určena pro klienty, kteří mohou svůj úvěr zajistit zástavním právem k nemovitosti. Pro menší úvěry, kde není zajištění hypotékou možné nebo vhodné, je nabízena REKOpůjčka.

Překlenovací úvěry bez spořicího tarifu

Překlenovací úvěr je vždy pouze doplňkem k účtu stavebního spoření, je poskytován na dobu do přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření. U některých stavebních spořitelen však začíná důležitost překlenovacího úvěru převažovat. U RSTS se to projevuje tím, že překlenovací úvěr je poskytován pouze k určitým vybraným tarifům stavebního spoření. Od dubna je tato dominance překlenovacích úvěrů ještě posílena tím, že
  • pro získání překlenovacího úvěru HYPOsplátka je nutno mít smlouvu o stavebním spoření v tarifu HYPO U 173, a
  • pro překlenovací úvěr REKOpůjčka je nutno mít smlouvu o stavebním spoření v tarifu REKO U 172.
Dříve bylo možno čerpat překlenovací úvěry i ke spořicímu tarifu S 151 což je dnešní tarif SPOŘENÍ S 171 a v některých případech to bylo pro klienta výhodnější. Od dubna to již nepůjde, takže je nutno buď uzavřít smlouvu o stavebním spoření již s ohledem na předpokládaný typ překlenovacího úvěru, nebo podle potřeby provést změnu tarifu.

Změna tarifu je možná a je spojena s poplatkem, který stavební spořitelně kompenzuje vyšší úrok, který klient za dosavadní spoření obdržel. Například pokud má klient tarif S 151 úročený sazbou 1 % a chce přejít na tarif REKO U 172, který má vklady úročeny sazbou 0,1 %, zaplatí za tento přechod poplatek ve výši 9/10 dosud připsaných úroků. Tím v podstatě vrátí stavební spořitelně rozdíl mezi úročením sazbou 1 % a 0,1 %. Od dubna však RSTS zavádí na tento poplatek limit ve výši 1500 Kč. Pokud by tedy rozdíl v úrocích překročil tuto částku, zaplatí klient pouze 1500 Kč. To je rozhodně dobrá zpráva, která potěší zejména klienty s vysokými úrokovými sazbami nebo s velkou naspořenou částkou.

HYPOsplátka již nemá plus

Raiffeisen od dubna přestává nabízet HYPOsplátku ve variantě plus, která dávala určité výhody klientům s dobrou spořicí nebo úvěrovou historií. Zůstává však rozdělení úvěrů podle hodnoty zajištění zástavou nemovitosti. V nabídce je tak pouze HYPOsplátka pro úvěry s hodnotou LTV nepřevyšující 80 % a o něco dražší HYPOsplátka 90 pro úvěry s hodnotou LTV do 90 %. Zároveň došlo ke zvýšení úrokové sazby u obou překlenovacích úvěrů typu HYPOsplátka o 0,1 %.

Podmínky nových překlenovacích úvěrů
Překlenovací úvěr Tarif stavebního spoření Úroková sazba překlenovacího úvěru Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření
HYPOsplátka HYPO U 173 2,18 % 2,99 %
HYPOsplátka 90 HYPO U 173 2,49 % 2,99 %
REKOpůjčka REKO U 172 5,29 % 3,10 %
REKOpůjčka plus REKO U 172 4,89 % 3,10 %

Úroková sazba překlenovacího úvěru může být snížena:
  • o 0,1 % p.a. za podmínky zajištění úvěru pojištěním sjednaným u UNIQA pojišťovny a.s. pro případ smrti a trvalých následků úrazu, nebo
  • o 0,2 % p.a. za podmínky zajištění úvěru pojištěním sjednaným u UNIQA pojišťovny a.s. pro případ smrti a trvalých následků úrazu a dlouhodobé pracovní neschopnosti, nebo
  • o 0,3 % p.a. za podmínky zajištění úvěru pojištěním sjednaným u UNIQA pojišťovny a.s. pro případ smrti a trvalých následků úrazu, dlouhodobé pracovní neschopnosti a nedobrovolné ztráty zaměstnání.

REKOpůjčka téměř beze změn

REKOpůjčka, která nevyžaduje zajištění zástavním právem k nemovitosti, nedoznala žádných přímých změn. I nadále je nabízena také ve variantě REKOpůjčka plus, kde je klientům s dobrou spořicí nebo úvěrovou historií poskytnuta výhodnější úroková sazba (viz tabulka výše). Nepřímo je nabídka REKOpůjčky ovlivněna tím, že ji nelze kombinovat se spořicím tarifem ale pouze s tarifem REKO U 172, u kterého se snižují úrokové sazby.

Aktuální přehled překlenovacích úvěrů

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře