Jak dlouho musím spořit?

Počáteční (jednorázová) úložka
Počáteční jednorázový vklad provedený na samotném počátku spoření, tedy na začátku prvního měsíce.
Měsíční úložka
Výše pravidelné měsíční úložky. Měsíční úložky jsou prováděny na konci každého měsíce.
Úroková sazba
Roční úroková sazba (nominální), kterou jsou úložky úročeny. Předpokládá se, že úroky jsou připisovány k zůstatku na konci každého měsíce.
%
Úroky podléhají srážkové dani
Úroky v bankách podléhají tzv. srážkové dani. V okamžiku připsání úroku na účet (k zůstatku) banka z úroku automaticky odvede srážkovou daň ve výši 15 %.
 15% daň
Celkem naspořená částka
Částka, které chceme spořením dosáhnout.
    ?
Zadejte jednotlivé parametry a stiskněte <Enter> nebo klikněte myší na tlačítko Výpočet.

V číslech můžete (ale nemusíte) oddělovat jednotlivé řády, takže 10000 je totéž jako 10 000

Odkaz na kalkulátor můžete sdílet včetně vyplněných parametrů kliknutím myši na tlačítko Sdílet.

Pokud nastavíte kurzor myši nad popisku parametru, zobrazí se vám krátký vysvětlující komentář.

Způsob výpočtu je popsán na konci stránky.
Čistá úroková sazba
Výše úrokové sazby, kterou by musel být úročen účet bez poplatků a daní, úročený měsíčně, aby při stejných úložkách byla naspořena stejná konečná částka. U tohoto kalkulátoru se nepočítá s poplatky, takže čistá úroková sazba se bude lišit od nominální úrokové sazby pouze v případě, kdy je zadáno zdanění úroků srážkovou daní. Pokud nebudou úroky daněny, bude čistá úroková sazba stejná jako sazba nominální.

Více o čisté úrokové sazbě
 
Počet měsíčních úložek
Počet vložených měsíčních plateb. Pokud vyjde desetinné číslo, pak poslední úložka není vložena celá, ale jen její část.
 
Doba spoření v měsících
Jak dlouho je nutno spořit, aby byla naspořena požadovaná částka. Pokud vejde desetinné číslo (např. 10,5), pak k naspoření dojde v průběhu měsíce (např. v polovině jedenáctého měsíce).
 
 
Úložky celkem
Celkový součet všech úložek (počáteční úložky a všech úložek měsíčních).
 
Úroky
Celkový objem všech úroků před zdaněním.
Daň z úroků
Srážková daň z připsaných úroků.

Celkem naspořeno
Celkem naspořená částka.
 
 

Popis kalkulátoru doby spoření

Tento kalkulátor je určen pro jednoduché výpočty, kdy známe výši úložek na účet (nebo do jiného spořicího či investičního produktu) i úrokovou sazbu a zajímá nás, jak dlouho musíme střádat, abychom naspořili předem stanovenou částku. Kalkulátor předpokládá měsíční připisování úroků.

Počáteční jednorázová úložka je provedena na začátku prvního měsíce spoření, pravidelné měsíční vklady jsou realizovány na konci každého měsíce.

Úroky jsou připisovány rovněž na konci každého měsíce. Je možno zvolit, zda mají být úroky daněny 15% srážkovou daní.

Doba spoření a počet měsíčních úložek

Kalkulátor počítá dobu spoření (v měsících) a počet měsíčních úložek. Tyto dvě hodnoty se mohou vzájemně lišit, i když ne příliš (rozdíl je vždy menší než jedna).

Počet měsíčních úložek

Pokud vynásobíme výsledný počet měsíčních úložek výší pravidelné úložky a přičteme počáteční úložku, dostaneme celkový objem vkladů. Pokud vyjde desetinné číslo, znamená to, že poslední úložka není provedena celá. Jestliže počet měsíčních úložek vyjde například 10,5, znamená to, že je potřeba vložit deset pravidelných měsíčních úložek a z poslední jedenácté pouze polovinu. Doba spoření tedy bude 11 měsíců, protože kýženou částku naspoříme na konci 11. měsíce, po vložení poloviny pravidelného měsíčního vkladu. Viz příklad.

Doba spoření

Doba spoření říká, za jak dlouho naspoříme požadovanou částku. Výsledkem může být desetinné číslo, například 6,5. To znamená, že pro naspoření požadované částky je třeba v průběhu šesti měsíců vložit šest měsíčních úložek a poté ještě počkat polovinu měsíce. Díky úrokům bude předepsané částky dosaženo v polovině sedmého měsíce. Viz příklad.

Je zřejmé, že alespoň jeden z těchto dvou údajů (počet měsíčních úložek nebo doba spoření) bude celé číslo. V některých (spíše výjimečných) případech mohou být celočíselné oba.

SDÍLEJTE  

Komentáře (0) ke článku
Jak dlouho musím spořit?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.