Jaká je čistá úroková sazba úvěru?

Výše úvěru
Výše poskytnutého úvěru. Předpokládá se, že úvěr je čerpán jednorázově na samotném počátku, tedy na začátku prvního měsíce.
Měsíční splátka
Výše pravidelné měsíční splátky úvěru. Předpokládá se, že splátky jsou prováděny na konci každého měsíce.
Počet splátek
Počet měsíčních splátek úvěru (tedy zároveň doba splatnosti úvěru v měsících).
Poplatky
Jednotlivé poplatky je možno vzájemně kombinovat. Na rozdíl od kalkulátorů spoření se zde předpokládá, že poplatky jsou placeny zvlášť, takže klient kromě pravidelných měsíčních splátek platí navíc níže uvedené poplatky.
   počáteční poplatek
Poplatek, který je placen na samotném počátku, tedy na začátku prvního měsíce (současně s výplatou úvěru).
   měsíční poplatek
Pravidelný poplatek, který je prováděn na konci každého měsíce.
   čtvrtletní poplatek
Pravidelný poplatek, který je prováděn na konci každého čtvrtletí.
   roční poplatek
Pravidelný poplatek, který je prováděn na konci každého roku.
    ?
Zadejte jednotlivé parametry a stiskněte <Enter> nebo klikněte myší na tlačítko Výpočet.

V číslech můžete (ale nemusíte) oddělovat jednotlivé řády, takže 10000 je totéž jako 10 000

Odkaz na kalkulátor můžete sdílet včetně vyplněných parametrů kliknutím myši na tlačítko Sdílet.

Pokud nastavíte kurzor myši nad popisku parametru, zobrazí se vám krátký vysvětlující komentář.

Způsob výpočtu je popsán na konci stránky.
Čistá úroková sazba
Výše úrokové sazby, kterou by musel být úročen úvěrový účet bez poplatků, úročený měsíčně, aby byl splacen při stejných splátkách po stejné době.

Více o čisté úrokové sazbě
 
RPSN
Hodnota RPSN (Roční Procentní Sazby Nákladů) podle definice dané zákonem.

Více o RPSN
Koeficient navýšení
Koeficient navýšení říká, kolikrát zaplatíme za úvěr více. Například pokud čerpáme úvěr ve výši 100 000 Kč a splácíme jej 10 let splátkami po 1000 Kč, zaplatíme díky úrokům celkem 120 000 Kč, takže koeficient navýšení bude v tomto případě 1,2.

Více o koeficientu navýšení
 
Splátky jistiny úvěru
Celkový součet splátek úvěru je roven součtu výše úvěru a úroků. Toto je část splátek, která byla použita ke splacení (umoření) úvěru.
 
Úroky
Celkový součet splátek úvěru je roven součtu výše úvěru a úroků. Toto je část splátek, která byla použita k zaplacení úroků.
Poplatky
Celková výše zaplacených poplatků.

Celkem zaplaceno
Celkový součet splátek a poplatků.
 
 

Popis kalkulátoru čisté úrokové sazby úvěru

Tento kalkulátor počítá čistou úrokovou sazbu z výše úvěru, měsíční splátky, počtu splátek a poplatků. Kromě čisté úrokové sazby počítá také hodnotu RPSN a koeficient navýšení. Předpokládá, že splátky jsou prováděny pravidelně na konci každého měsíce.

Kromě splátek jsou placeny i poplatky, které mohou být měsíční, čtvrtletní i roční. Tyto poplatky jsou účtovány na konci příslušného období.

Výstupem je čistá úroková sazba, tedy taková úroková sazba, kterou by musel být úročen úvěr bez jakýchkoli poplatků, aby byl při stejných splátkách splacen ve stejný okamžik. Navíc je vypočítána i hodnota RPSN a koeficient navýšení.

SDÍLEJTE