Kolik musím měsíčně spořit?

Úroková sazba
Roční úroková sazba (nominální), kterou jsou úložky úročeny. Předpokládá se, že úroky jsou připisovány k zůstatku na konci každého měsíce.
%
Úroky podléhají srážkové dani
Úroky v bankách podléhají tzv. srážkové dani. V okamžiku připsání úroku na účet (k zůstatku) banka z úroku automaticky odvede srážkovou daň ve výši 15 %.
 15% daň
Doba spoření (roky)
Doba spoření v rocích. Délku spoření je možno zadat v rocích i měsících, oba způsoby je možno kombinovat. Například 1,5 roku a 6 měsíců dá celkovou dobu spoření dva roky.
let
Doba spoření (měsíce)
Doba spoření v měsících. Délku spoření je možno zadat v rocích i měsících, oba způsoby je možno kombinovat. Například 1,5 roku a 6 měsíců dá celkovou dobu spoření dva roky.
měsíců
Celkem naspořená částka
Částka, které chceme spořením dosáhnout.
    ?
Zadejte jednotlivé parametry a stiskněte <Enter> nebo klikněte myší na tlačítko Výpočet.

V číslech můžete (ale nemusíte) oddělovat jednotlivé řády, takže 10000 je totéž jako 10 000

Odkaz na kalkulátor můžete sdílet včetně vyplněných parametrů kliknutím myši na tlačítko Sdílet.

Pokud nastavíte kurzor myši nad popisku parametru, zobrazí se vám krátký vysvětlující komentář.

Způsob výpočtu je popsán na konci stránky.
Čistá úroková sazba
Výše úrokové sazby, kterou by musel být úročen účet bez poplatků a daní, úročený měsíčně, aby při stejných úložkách byla naspořena stejná konečná částka. U tohoto kalkulátoru se nepočítá s poplatky, takže čistá úroková sazba se bude lišit od nominální úrokové sazby pouze v případě, kdy je zadáno zdanění úroků srážkovou daní. Pokud nebudou úroky daněny, bude čistá úroková sazba stejná jako sazba nominální.

Více o čisté úrokové sazbě
 
Výše měsíční úložky
Hledaná výše pravidelné měsíční úložky. Při pravidelném ukládání této částky bude po dané době spoření naspořena požadovaná suma. Měsíční úložky jsou prováděny na konci každého měsíce.
 
 
Úložky celkem
Celkový součet všech měsíčních úložek.
 
Úroky
Celkový objem všech úroků před zdaněním.
Daň z úroků
Srážková daň z připsaných úroků.

Celkem naspořeno
Celkem naspořená částka.
 
 

Popis kalkulátoru pravidelné měsíční úložky

Kalkulátor vypočítá výši pravidelné měsíční úložky tak, aby po dané době spoření při známé úrokové sazbě byla naspořena požadovaná částka. Kalkulátor předpokládá, že se vklady provádějí pravidelně na konci měsíce, rovněž úroky jsou připisovány měsíčně. Ve výpočtu se předpokládá, že se spořením nejsou svázány žádné poplatky.

Kromě hledané výše pravidelné úložky kalkulátor počítá také čistou úrokovou sazbu. Vzhledem k tomu, že ve výpočtu se nepočítá s poplatky, je v tomto případě čistá úroková sazba rovna zadané nominální sazbě po případném zdanění.

Doba spoření

Dobu spoření je možno vkládat v letech i v měsících, přičemž oba způsoby lze kombinovat. Povolena jsou i desetinná čísla, takže například doba 1,5 roku je rovna 18 měsícům.

Pokud celková doba spoření přepočtená na měsíce vyjde jako desetinné číslo, předpokládá se, že výše poslední úložky je dána hodnotou za desetinnou čárkou. Například doba spoření 10,5 měsíce je interpretována tak, že je nejprve uloženo deset pravidelných úložek, a na konci dalšího, jedenáctého měsíce, je vložena polovina pravidelné úložky. Doba spoření je tedy 11 měsíců, přičemž poslední splátka je poloviční.

SDÍLEJTE