Jaká je doba splatnosti úvěru?

Výše úvěru
Výše poskytnutého úvěru. Předpokládá se, že úvěr je čerpán jednorázově na samotném počátku, tedy na začátku prvního měsíce.
Úroková sazba
Výše roční úrokové sazby (p. a.) Nominální úroková sazba.
%
Měsíční splátka
Výše pravidelné měsíční splátky úvěru. Předpokládá se, že splátky jsou prováděny na konci každého měsíce.
    ?
Zadejte jednotlivé parametry a stiskněte <Enter> nebo klikněte myší na tlačítko Výpočet.

V číslech můžete (ale nemusíte) oddělovat jednotlivé řády, takže 10000 je totéž jako 10 000

Odkaz na kalkulátor můžete sdílet včetně vyplněných parametrů kliknutím myši na tlačítko Sdílet.

Pokud nastavíte kurzor myši nad popisku parametru, zobrazí se vám krátký vysvětlující komentář.

Způsob výpočtu je popsán na konci stránky.
RPSN
Hodnota RPSN (Roční Procentní Sazby Nákladů) podle definice dané zákonem.
Více o RPSN
Koeficient navýšení
Koeficient navýšení říká, kolikrát zaplatíme za úvěr více. Například pokud čerpáme úvěr ve výši 100 000 Kč a splácíme jej 10 let splátkami po 1000 Kč, zaplatíme díky úrokům celkem 120 000 Kč, takže koeficient navýšení bude v tomto případě 1,2.

Více o koeficientu navýšení
 
Počet splátek
Vypočítaný počet splátek potřebný ke splacení úvěru.
 
 
Splátky jistiny úvěru
Celkový součet splátek úvěru je roven součtu výše úvěru a úroků. Toto je část splátek, která byla použita ke splacení (umoření) úvěru.
 
Úroky
Celkový součet splátek úvěru je roven součtu výše úvěru a úroků. Toto je část splátek, která byla použita k zaplacení úroků.

Celkem zaplaceno
Celkový součet splátek.
 
 

Popis kalkulátoru doby splatnosti úvěru

Zjednodušený kalkulátor, který počítá dobu splatnosti úvěru ze známé hodnoty úvěru, úrokové sazby a výše splátky. Navíc je vypočítána i hodnota RPSN a koeficient navýšení. Čistá úroková sazba není v tomto případě počítána, protože úvěr je předpokládán bez poplatků a čistá úroková sazba je tedy stejná jako úroková sazba nominální. Kalkulátor předpokládá měsíční připisování úroků.

Když je počet splátek desetinné číslo

Jestliže vyjde počet splátek jako desetinné číslo (což není neobvyklé), znamená to, že poslední splátka je nižší a její výše je dána hodnotou za desetinnou čárkou. Například hodnota 8,1 znamená, že ke splacení úvěru je třeba osmi plných splátek a poslední, devátá, je ve výši jedné desetiny pravidelné splátky. Úvěr je tedy splacen po devíti měsících a celkový objem splátek je roven 8,1 násobku pravidelné měsíční splátky.
SDÍLEJTE