Jaká je výše splátky úvěru?

Výše úvěru
Výše poskytnutého úvěru. Předpokládá se, že úvěr je čerpán jednorázově na samotném počátku, tedy na začátku prvního měsíce.
Úroková sazba
Výše roční úrokové sazby (p. a.) Nominální úroková sazba.
%
Doba splatnosti (roky)
Doba splatnosti v rocích. Dobu splatnosti je možno vkládat v letech i měsících a oba způsoby je možno kombinovat. Například doba splatnosti 5,5 roku a 6 měsíců znamená celkem šest let, tedy 72 splátek.
let
Doba splatnosti (měsíce)
Doba splatnosti v měsících. Dobu splatnosti je možno vkládat v letech i měsících a oba způsoby je možno kombinovat. Například doba splatnosti 5,5 roku a 6 měsíců znamená celkem šest let, tedy 72 splátek.
měsíců
    ?
Zadejte jednotlivé parametry a stiskněte <Enter> nebo klikněte myší na tlačítko Výpočet.

V číslech můžete (ale nemusíte) oddělovat jednotlivé řády, takže 10000 je totéž jako 10 000

Odkaz na kalkulátor můžete sdílet včetně vyplněných parametrů kliknutím myši na tlačítko Sdílet.

Pokud nastavíte kurzor myši nad popisku parametru, zobrazí se vám krátký vysvětlující komentář.

Způsob výpočtu je popsán na konci stránky.
RPSN
Hodnota RPSN (Roční Procentní Sazby Nákladů) podle definice dané zákonem.

Více o RPSN
Koeficient navýšení
Koeficient navýšení říká, kolikrát zaplatíme za úvěr více. Například pokud čerpáme úvěr ve výši 100 000 Kč a splácíme jej 10 let splátkami po 1000 Kč, zaplatíme díky úrokům celkem 120 000 Kč, takže koeficient navýšení bude v tomto případě 1,2.

Více o koeficientu navýšení
 
Výše měsíční splátky
Výše pravidelné měsíční splátky, která je potřebná ke splacení úvěru. Měsíční splátky jsou prováděny na konci měsíce.
 
Počet splátek
Počet splátek je přepočten ze zadané doby splatnosti. Jde vlastně pouze o dobu splatnosti v měsících.
 
 
Splátky jistiny úvěru
Celkový součet splátek úvěru je roven součtu výše úvěru a úroků. Toto je část splátek, která byla použita ke splacení (umoření) úvěru.
 
Úroky
Celkový součet splátek úvěru je roven součtu výše úvěru a úroků. Toto je část splátek, která byla použita k zaplacení úroků.

Celkem zaplaceno
Celkový součet splátek.
 
 

Popis kalkulátoru měsíční splátky úvěru

Zjednodušený kalkulátor, který z výše úvěru, úrokové sazby a doby splatnosti počítá výši potřebné měsíční splátky. Navíc je vypočítána i hodnota RPSN a koeficient navýšení. Čistá úroková sazba není v tomto případě počítána, protože úvěr je předpokládán bez poplatků a čistá úroková sazba je tedy stejná jako úroková sazba nominální.

Kalkulátor předpokládá splátky prováděné na konci měsíce a rovněž měsíční připisování úroků. S poplatky se nepočítá, předpokládá se, že jsou nulové.

Doba splatnosti

Dobu splatnosti je možno vkládat v letech i v měsících, přičemž oba způsoby lze kombinovat. Povolena jsou i desetinná čísla, takže například doba 1,5 roku je rovna 18 měsícům.

Pokud celková doba splatnosti přepočtená na měsíce vyjde jako desetinné číslo, předpokládá se, že výše poslední splátky je dána hodnotou za desetinnou čárkou. Například doba splatnosti 10,5 měsíce je interpretována tak, že je nejprve provedeno deset pravidelných splátek, a na konci dalšího, jedenáctého měsíce, je realizována poslední splátka ve výši poloviny pravidelné splátky. Celková doba splatnosti je tedy 11 měsíců, přičemž poslední splátka je poloviční.

SDÍLEJTE