Encyklopedie stavebního spoření

Stavební spoření

Stavební spoření je specifický bankovní produkt, nabízený speciálními bankami – stavebními spořitelnami. Je určen fyzickým i právnickým osobám, nicméně naprostou většinu  klientů stavebních spořitelen tvoří fyzické osoby.

Uzavřením smlouvy o stavebním spoření se každý stává účastníkem stavebního spoření. Účastník stavebního spoření (zkráceně účastník) je pojem, používaný v zákoně o stavebním spoření a toto označení je používáno i na těchto stránkách.

Cíle stavebního spoření

Stavební spoření bylo zavedeno v roce 1993 jako jedna z forem podpory bydlení občanů. Účastníci – fyzické osoby mají ve fázi spoření nárok na státní podporu a mohou díky tomu výhodně spořit. Navíc mohou po splnění podmínek stavební spořitelny získat úvěr, který je úročen pevnou a předem danou úrokovou sazbou. Naspořenou částku je možno při dodržení určitých podmínek použít libovolným způsobem, úvěr je poskytován pouze na bytové potřeby.

Stavební spoření = spoření + úvěr

Stavební spoření má dvě fáze – fázi spoření a fázi splácení úvěru. V první, spořicí fázi, účastník na svůj účet ukládá (zpravidla měsíčně) předem sjednanou částku. Vklady jsou úročeny a jednou ročně je k nim přidána záloha státní podpory. V závislosti na rozhodnutí účastníka končí fáze spoření buď výpovědí smlouvy nebo přidělením úvěru.

O čem je stavební spoření?

Výpověď smlouvy

Účastník může smlouvu o stavebním spoření ukončit kdykoli, a to výpovědí smlouvy. Je však nutno upozornit na skutečnost, že účastník, který ukončí smlouvu dříve než uplyne šest let od jejího uzavření, ztrácí nárok na státní podporu. V takovém případě mu budou vyplaceny jeho vklady i s úroky, ale zálohy státní podpory připsané na jeho účet budou vráceny státu. Kromě toho stavební spořitelny takovou předčasnou výpověď obvykle zpoplatňují. Pokud však účastník spoří alespoň šest let, získává nárok na státní podporu a naspořenou částku může použít libovolným způsobem.

Přidělení úvěru

Pokud účastník svou smlouvu neukončí výpovědí, získá po určité době spoření nárok na úvěr. Tato čekací doba závisí na řadě faktorů, zpravidla se pohybuje mezi třemi až sedmi roky. Jakmile účastník získá nárok na poskytnutí úvěru, je o tom stavební spořitelnou písemně informován. Je zcela na rozhodnutí účastníka, zda tohoto nároku využije. Účastník může svůj nárok na úvěr uplatnit okamžitě nebo kdykoli později. Zároveň účastníkovi zůstává možnost dále spořit a kdykoli smlouvu vypovědět.

Překlenovací úvěr

Protože nárok na úvěr ze stavebního spoření získá účastník až po určité době spoření, jsou velmi oblíbené úvěry překlenovací. Tyto úvěry slouží k překlenutí doby, než vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření. Na rozdíl od úvěru ze stavebního spoření může účastník získat překlenovací úvěr prakticky okamžitě. Podmínky překlenovacího úvěru jsou však obvykle pro účastníka méně výhodné, než podmínky úvěru ze stavebního spoření.

Stavební spoření - překlenovací úvěr
Překlenovací úvěr není průběžně umořován (tj. není splácen), účastník platí pouze měsíční úrok. Ke splacení překlenovacího úvěru dojde až v okamžiku, kdy účastník získá nárok na přidělení úvěru ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr je pak splacen naspořenou částkou a přiděleným úvěrem.

Související článkyVaše otázky a komentáře