Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Kdo má nárok na státní podporu?

Státní podpora je jednou z výhod stavebního spoření. Nárok na státní podporu mají pouze fyzické osoby (občané), a pro její získání musí splnit zákonem stanovené podmínky. Pro získání státní podpory je třeba čerpat úvěr, nebo po dobu šesti let s vklady nenakládat.

Jen pro fyzické osoby

Nárok na státní podporu mají jen fyzické osoby. Právnické osoby (tedy firmy) sice mohou být účastníky stavebního spoření, nemají však nárok na státní podporu. Pro získání státní podpory musí být účastník v jedné z následujících kategorií:
  • občan České republiky, nebo
  • občan Evropské unie, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, nebo
  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.
V průběhu spoření jsou účastníkovi na účet připisovány zálohy státní podpory. Aby byly tyto zálohy vyplaceny, musí účastník uzavřít smlouvu o úvěru ze stavebního spoření, nebo spořit alespoň šest let.

Pro výplatu státní podpory je nutno buď čerpat úvěr…

Nárok na výplatu záloh státní podpory získá účastník, který uzavře smlouvu o úvěru ze stavebního spoření. V takovém případě však musí být na bytové potřeby použit nejen úvěr, ale i celá naspořená částka.

…nebo spořit alespoň šest let

Pokud účastník nemá zájem o financování bytových potřeb s využitím úvěru, musí pro získání státní podpory určitou dobu spořit. Zákon ukládá, že pro výplatu záloh státní podpory je nutné, aby účastník po dobu šesti let od uzavření smlouvy o stavebním spoření nenakládal s uspořenou částkou. Po šesti letech spoření je tedy možno smlouvu ukončit a uspořenou částku částku použít libovolným způsobem.

Nakládání s vkladem nastane při ukončení smlouvy, kdy jsou peníze z účtu stavebního spoření vyplaceny účastníkovi – ze stavebního spoření totiž nelze vybrat jen část prostředků, jako například u spořicího účtu. Proto se obvykle tato podmínka vykládá jednoduše tak, že je možno smlouvu ukončit až po šesti letech. To však není zcela přesné. Například pokud je na účastníka uvalena exekuce, může být dlužná částka vymáhána z účtu stavebního spoření. Exekutor se obrátí na stavební spořitelnu a ta je povinna dlužnou částku z účtu stavebního spoření vyplatit. Stavební spoření sice běží dál, ale protože došlo k výplatě části peněz (z důvodu exekuce), došlo tím k nakládání s vkladem a tím účastník ztratí dosud připsané zálohy státní podpory.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články