Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Výše státní podpory a způsob výpočtu

Státní podpora stavebního spoření je dnes poskytována ve výši 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však z částky 20 000 Kč ročně.

Ročně uspořená částka

Státní podpora se počítá jen jednou ročně na základě částek, které byly zaúčtovány v daném kalendářním roce. Na konci roku se sečtou
  • nové vklady účastníka, tedy částky které klient v kalendářním roce poslal na účet a
  • úroky připsané v kalendářním roce po odečtení daně z příjmů.
Od této částky se naopak odečtou veškeré poplatky, které si stavební spořitelna v daném roce odúčtovala. Výsledek je ročně uspořená částka. Pokud je ročně uspořená částka nižší než 20 000 Kč, vypočítá se státní podpora jako 10 % z ročně uspořené částky. Pokud je ročně uspořená částka vyšší než 20 000 Kč, je státní podpora 2000 Kč.

Příklad:

Vklady účastníka 12 000 Kč
Úroky 1 000 Kč
Daň z úroků (15 %) -150 Kč
Poplatky -300 Kč
Ročně uspořená částka 12 550 Kč      z toho 10 % = 1255 Kč

Do nových vkladů se nezahrnuje státní podpora (tedy nelze získat státní podporu ze státní podpory). Úroky se však do ročně uspořené částky zahrnují, a to včetně úroků ze státní podpory. Pouze je nutno úroky snížit o daň z příjmů.

Státní podpora se počítá za celý rok

Výpočet ročně uspořené částky se provádí po ukončení kalendářního roku, na začátku roku následujícího. Přitom nezáleží na tom, kdy (ve kterém měsíci) byly vklady na účet poukázány. Pokud byla smlouva o stavebním spoření uzavřena na konci roku (například v prosinci) a ještě před koncem roku je na tuto smlouvu vloženo 20 000 Kč, pak v roce následujícím bude na účet připsána záloha státní podpory v plné výši (2000 Kč).

Totéž platí při ukončování smlouvy. Pokud jsou na smlouvu o stavebním spoření převedeny peníze těsně před ukončením smlouvy (například během výpovědní lhůty), pak i tyto vklady jsou zahrnuty do výpočtu státní podpory. Tato státní podpora bude přirozeně nárokována na Ministerstvu financí a posléze zaslána klientovi až po ukončení smlouvy o stavebním spoření.

Uspořená částka se může převést

Pokud je ročně uspořená částka vyšší než je stanovený limit 20 000 Kč, převádí se nevyužitá část do dalších let. Podmínkou však je, aby smlouva o stavebním spoření byla od samotného počátku až do konce registrovaná jako smlouva se státní podporou. Pokud účastník změní smlouvu na smlouvu bez státní podpory, ztrácí na toto převádění nárok, a to i zpětně.

Příklad:

Rok 1 2 3
Převod z minulých let 10 000 Kč 5 000 Kč
Ročně uspořená částka 30 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč
Základ pro výpočet SP 30 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč
Pro SP se využije 20 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč
Státní podpora 2 000 Kč 2 000 Kč 1 500 Kč
Převádí se 10 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč

Více smluv se státní podporou

Od roku 2004 může mít jeden účastník současně uzavřeno více smluv se státní podporou. V takovém případě se postupuje tak, že je mu přiznávána státní podpora na jednotlivé smlouvy postupně, od nejstarší smlouvy po nejnovější, až do vyčerpání limitu.

Příklad 1
Klient má dvě smlouvy o stavebním spoření. Jednu uzavřel v roce 2010, druhou později, v roce 2013. V roce 2015 vložil klient na každou z těchto smluv 20 000 Kč. Nejprve se počítá státní podpora na starší smlouvu – ta činí 2000 Kč. Tím se vyčerpal nárok klienta na státní podporu a na druhou smlouvu z roku 2013 státní podporu nezíská.

1. smlouva uzavřená v roce 2010  ročně uspořeno: 20 000 Kč  státní podpora:  2 000 Kč
2. smlouva uzavřená v roce 2013 ročně uspořeno: 20 000 Kč státní podpora: 0 Kč


Příklad 2
Klient má dvě smlouvy o stavebním spoření. Jednu uzavřel v roce 2010, druhou později, v roce 2013. V roce 2015 vložil klient na starší smlouvu z roku 2010 částku 10 000 Kč. Na novější smlouvu z roku 2013 vložil 20 000 Kč. Nejprve se počítá státní podpora na starší smlouvu – ta činí 1000 Kč. Na druhou smlouvu z roku 2013 by sice mohl uplatnit státní podporu až 2000 Kč, ale protože 1000 Kč státní podpory je uplatněno na starší smlouvu, dostane na novější smlouvu zbývající část, tedy 1000 Kč.

1. smlouva uzavřená v roce 2010  ročně uspořeno: 10 000 Kč  státní podpora:  1 000 Kč
2. smlouva uzavřená v roce 2013  ročně uspořeno: 20 000 Kč  státní podpora:  1 000 Kč


SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články