Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Státní podpora – historie vývoje podmínek

Státní podpora stavebního spoření byla zavedena v roce 1993 současně s produktem stavebního spoření. Od tohoto roku došlo k několika změnám. V následující tabulce je stručný přehled, pod tabulkou následuje podrobnější komentář.

Období Sazba Základ Max. podpora
1993 – 2003 25  % 18 000 Kč 4 500 Kč
2004 – 2010 15  % 20 000 Kč 3 000 Kč
2011 – 2023 10  % 20 000 Kč 2 000 Kč
2024 – 5  % 20 000 Kč 1 000 Kč

Státní podpora v letech 1993 – 2003

V prvním období, které trvalo do konce roku 2003, byla státní podpora stanovena jako 25 % z ročně uspořené částky, nejvýše však ze základu 18 000 Kč. Vázací lhůta Aby klient neztratil nárok na státní podporu, musí buď čerpat úvěr na bytové potřeby, nebo spořit nejméně stanovenou dobu. Této době se říká vázací lhůta.

Více o vázací lhůtě
byla pětiletá, jedna osoba směla mít nejvýše jednu smlouvu o stavebním spoření se státní podporou. Výjimkou byla situace, kdy smlouva se státní podporou přešla na po smrti účastníka na jinou osobu. Tímto způsobem bylo možno mít více smluv se státní podporou.

Období 2004 – 2010

S účinností od 1. ledna 2004 byla snížena státní podpora na 15 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 3000 Kč ročně. Byla také zavedena možnost čerpat státní podporu na více smluv současně, vázací lhůta Aby klient neztratil nárok na státní podporu, musí buď čerpat úvěr na bytové potřeby, nebo spořit nejméně stanovenou dobu. Této době se říká vázací lhůta.

Více o vázací lhůtě
byla prodloužena na 6 let. Tyto změny se dotkly pouze nových smluv uzavřených od 1. 1. 2004. Na dříve uzavřené smlouvy tak byla i nadále čerpána státní podpora podle starších (výhodnějších) podmínek.

Období 2011 – 2023

Od 1. ledna 2011 byla státní podpora snížena na 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně, a to pro všechny smlouvy bez ohledu na to, kdy byly uzavřeny.

Záloha státní podpory za daný rok je připsána na účet stavebního spoření až v roce následujícím. Proto pro smlouvy uzavřené před 1. 1. 2011 byla státní podpora z roku 2010 připsána na účty v roce 2011 ještě podle pravidel tehdy platných, tedy ve výši 25 nebo 15 %, podle toho, kdy byla smlouva uzavřena.

Záloha státní podpory za rok 2010 byla v roce 2011 připsaná na účty ve dvou stejných částkách (první polovina v dubnu, druhá v květnu). Způsobila to neústavní změna zákona. Novela č. 348/2010  Sb. zavedla 50% daň na státní podporu z roku 2010. To znamenalo faktické snížení státní podpory za rok 2010 na polovinu. Proto byla v dubnu 2011 na účty klientů stavebních spořitelen připsána pouze polovina státní podpory. Několik dnů poté však byla novela zrušena Ústavním soudem a Ministerstvo financí v následujícím měsíci vyplatilo zbývajících 50 % záloh státní podpory. Podrobnosti lze nalézt v přehledu novel zákona o stavebním spoření.

Státní podpora od roku 2024

Od roku 2024 byla státní podpora snížena na 5 % z ročně uspořené částky. Ostatní parametry zůstaly zachovány, takže maximální státní podpora se snížila na 1000 Kč ročně. Současně došlo ke změně zákona o daních z příjmů. Do konce roku 2023 byla státní podpora osvobozena od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. i) jako ostatní státní dávky a příspěvky a také výslovně podle § 4 odst. 1 písm. t) (státní podpora byla osvobozena od daně hned na dvou místech zákona). Od ledna 2024 se státní podpora stavebního spoření daní jako ostatní ostatní Nejde o překlep. V § 10 jsou „ostatní příjmy“ a jsou v odst. 1 rozděleny do jednotlivých druhů pod písmeny a) až p). Pod písmenem q) jsou pak „ostatní“, které nejsou uvedeny pod písmeny a) až p). Proto „ostatní ostatní“. příjem podle § 10 odst. 1 písm. q). Příjmy podle § 10 odst. 1 písm. q) jsou však od daně osvobozeny, pokud za zdaňovací období nepřevýší částku 50 000 Kč. Viz též článek o zdanění státní podpory.

Změna státní podpory byla provedena pro všechny smlouvy, bez ohledu na datum uzavření smlouvy.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články

Komentáře (0) ke článku
Státní podpora – historie vývoje podmínek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.