Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Státní podpora – historie vývoje podmínek

Státní podpora stavebního spoření byla zavedena v roce 1993 současně s produktem stavebního spoření. Od tohoto roku došlo k několika změnám. V následující tabulce je stručný přehled, pod tabulkou následuje podrobnější komentář.

Období 1993 – 2003 2004 – 2010 2011 a později
Sazba státní podpory 25 % 15 % 10 %
Maximální základ 18 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
Maximální podpora ročně 4 500 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč
Vázací lhůta 5 let 6 let 6 let
Státní podpora na více smluv ne ano ano

Státní podpora v letech 1993 – 2003

V prvním období, které trvalo do konce roku 2003, byla státní podpora stanovena jako 25 % z ročně uspořené částky, nejvýše však ze základu 18 000 Kč. Vázací lhůta Aby klient neztratil nárok na státní podporu, musí buď čerpat úvěr na bytové potřeby, nebo spořit nejméně stanovenou dobu. Této době se říká vázací lhůta.

Více o vázací lhůtě
byla pětiletá.

Období 2004 – 2010

S účinností od 1. ledna 2004 byla snížena státní podpora na 15 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 3000 Kč ročně. Byla také zavedena možnost čerpat státní podporu na více smluv současně, vázací lhůta Aby klient neztratil nárok na státní podporu, musí buď čerpat úvěr na bytové potřeby, nebo spořit nejméně stanovenou dobu. Této době se říká vázací lhůta.

Více o vázací lhůtě
byla prodloužena na 6 let. Tyto změny se dotkly pouze nových smluv uzavřených od 1. 1. 2004. Na dříve uzavřené smlouvy tak byla i nadále čerpána státní podpora podle starších (výhodnějších) podmínek.

Státní podpora od roku 2011

Od 1. ledna 2011 byla státní podpora snížena na 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně, a to pro všechny smlouvy bez ohledu na to, kdy byly uzavřeny.

Záloha státní podpory za daný rok je připsána na účet stavebního spoření až v roce následujícím. Proto pro smlouvy uzavřené před 1. 1. 2011 byla státní podpora z roku 2010 připsána na účty v roce 2011 ještě podle pravidel tehdy platných, tedy ve výši 25 nebo 15 %, podle toho, kdy byla smlouva uzavřena.

Záloha státní podpory za rok 2010 byla v roce 2011 připsaná na účty ve dvou stejných částkách (první polovina v dubnu, druhá v květnu). Způsobila to neústavní změna zákona. Novela č. 348/2010  Sb. zavedla 50% daň na státní podporu z roku 2010. To znamenalo faktické snížení státní podpory za rok 2010 na polovinu. Proto byla v dubnu 2011 na účty klientů stavebních spořitelen připsána pouze polovina státní podpory. Několik dnů poté však byla novela zrušena Ústavním soudem a Ministerstvo financí v následujícím měsíci vyplatilo zbývajících 50 % záloh státní podpory. Podrobnosti lze nalézt v přehledu novel zákona o stavebním spoření.

Související článkyVaše otázky a komentáře