Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Ukončení smlouvy – postup

Smlouva o stavebním spoření nejčastěji končí výpovědí. Klient (účastník stavebního spoření) který nechce dále pokračovat ve spoření, podá stavební spořitelně výpověď. Podívejme se jaké jsou lhůty a na co si dát pozor.

Co znamená výpověď smlouvy o stavebním spoření?

Výpovědí je možno smlouvu o stavebním spoření ukončit. Po uplynutí výpovědní lhůty smlouva končí a stavební spořitelna vyplatí klientovi peníze na účet, který uvede ve výpovědi. Klient může smlouvu o stavebním spoření ukončit kdykoli. Pokud však dojde k výpovědi před uplynutím šestileté vázací lhůty, může přijít o státní podporu. Stavební spořitelny si za takovou předčasnou výpověď obvykle účtují poplatek. Výpověď po uplynutí šestileté vázací lhůty obvykle zpoplatněna není.

Výpověď smlouvy nezletilých dětí (nebo obecněji osob s omezenou svéprávností) má své zvláštnosti a je jí věnována samostatná kapitola.

Postup při ukončení smlouvy dítěte čtěte zde

Výpovědní lhůta

Tříměsíční výpovědní lhůta smlouvy o stavebním spoření Stavební spořitelny uplatňují tříměsíční výpovědní lhůtu. Tato lhůta je u všech stavebních spořitelen stejná a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení návrhu na ukončení smlouvy stavební spořitelně. Smlouvy jsou tedy ukončovány na konci měsíce. Například pokud je výpověď doručena stavební spořitelně 10. 1., počítá se výpovědní lhůta od 1. 2. a smlouva bude ukončena 30. 4.

V některých případech stavební spořitelny umožňují svým klientům výpovědní lhůtu zkrátit, takže peníze jsou k dispozici rychleji.

Výpověď a státní podpora

Státní podpora, která je na účtu stavebního spoření, má formu zálohy. Účastník, který ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření, ztrácí na státní podporu nárok a je mu vyplacena naspořená částka bez státní podpory. Pro zachování nároku na státní podporu je rozhodující okamžik výplaty prostředků z účtu stavebního spoření, nikoli okamžik podání výpovědi. Proto pokud chce účastník mít své prostředky doma co nejdříve, může smlouvu vypovědět s předstihem tak, aby byla ukončena právě po uplynutí šestileté vázací lhůty.

Například smlouvě uzavřené v lednu 2012 končí šestiletá vázací lhůta v lednu 2018. Pokud chce účastník smlouvu k tomuto dni ukončit, musí podat výpověď nejpozději v říjnu 2017, přičemž ve výpovědi uvede, že chce smlouvu ukončit ke konci ledna 2018. Kdyby byla smlouva ukončena dříve, přišel by o státní podporu.

Pomůcka: kdy podat výpověď?

Vyplňte datum uzavření smlouvy; v grafu se zobrazí údaje, kdy nejpozději musíte podat výpověď, pokud chcete smlouvu o stavebním spoření ukončit co nejdříve a přitom neztratit nárok na státní podporu. Smlouvu však můžete ukončit kdykoli později.

Datum uzavření smlouvy:
x
x
x
x
x
Poslední den pro podání výpovědi
Konec smlouvy
Poslední den vázací lhůty
časová osa výpovědi smlouvy o stavebním spoření

Kdo nespěchá, může získat státní podporu navíc

Pokud chcete ukončit smlouvu na konci kalendářního roku, rozmyslete si, zda skutečně potřebujete své peníze tak brzy. Pokud totiž s ukončení smlouvy počkáte na leden, můžete získat státní podporu i na další kalendářní rok.

Státní podpora se totiž vyplácí za peníze uspořené v daném roce, a nezáleží na tom, zda jsou tyto prostředky vloženy na účet v lednu nebo v prosinci. Účastník, který  na účet stavebního spoření vloží v lednu peníze a smlouvu 31.1. ukončí, získá v následujícím roce státní podporu.

Jak postupovat?

Rozmyslete si kdy chcete smlouvu ukončit a kam (na jaký účet) chcete naspořené prostředky převést. Výpověď je možno zaslat přímo stavební spořitelně, ale lepší a jednodušší je zajít na pobočku stavební spořitelny nebo obrátit se na finančního poradce. Pobočky i poradci totiž mají pro výpověď formulář, pomohou s jeho vyplněním, a ověří podpis na výpovědi (pokud byste výpověď posílali sami přímo stavební spořitelně, museli byste si nechat podpis ověřit například u notáře).

Projednáním výpovědi na pobočce nebo s finančním poradcem se můžete vyhnout chybám, které by při výpovědi mohly způsobit problémy. Navíc v případě, kdy na peníze spěcháte, se můžete informovat, zda a za jakých podmínek stavební spořitelna umožní zkrácení tříměsíční výpovědní lhůty.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články