Překlenovací úvěry v novém roce zlevňují

stavební spoření
8. 1. 2018 | Do ledna vstupují dvě stavební spořitelny s levnějšími překlenovacími úvěry. Změny se týkají nezajištěných úvěrů ČMSS a Modré pyramidy.
Zatímco v průběhu listopadu jsme zaznamenali růst úrokových sazeb u některých překlenovacích úvěrů zajištěných nemovitostí, do nového roku vstupují dvě stavební spořitelny s nižšími úrokovými sazbami nezajištěných úvěrů. Sazby snížila ČMSS (Liška) a Modrá pyramida. Jediné (a to nepatrné) zdražení nastalo u Wüstenrotu, který na konci roku ukončil akční nabídku, v jejímž rámci byly některé překlenovací úvěry levnější o poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Aktuální přehled překlenovacích úvěrů

Vzhledem k tomu, že Modrá pyramida změnila úrokové sazby až od 2. 1. 2018, posunul jsem termín porovnávání sazeb na 2. 1. Na Nový rok se stejně mnoho úvěrů neposkytuje a připadlo mi nevhodné neuvést změnu, která je již několik dní v platnosti.

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí

V grafu jsou zobrazeny čisté úrokové sazby nejlevnějšího a nejdražšího překlenovacího úvěru, který je v nabídce dané stavební spořitelny. Čistá úroková sazba byla vypočtena za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální). Šedé hodnoty ukazují stav před měsícem.

Další podrobnosti ke grafu jsou uvedeny v metodice

V oblasti překlenovacích úvěrů hypotéčního typu porovnáváme úvěry zajištěné nemovitostí o objemu 1 mil. Kč.

Na přelomu roku jsem se rozhodl zavést pořádek v pojmenování překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Od jisté doby se ČNB snaží o regulaci úvěrů prostřednictvím parametru LTV (Loan To Value, čili podíl objemu úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti). V důsledku této regulace většina stavebních spořitelen zvýhodňuje úvěry s nízkou hodnotou LTV výhodnější úrokovou sazbou. Typicky pak existují pro jeden typ překlenovacího úvěru dvě úrokové sazby: jedna (nižší) pro klienty s LTV do 80 % a druhá (vyšší) pro úvěry s LTV nad 80 %. Na stavebkách.cz počítám čistou úrokovou sazbu pro oba typy úvěrů, ale potřebuji je nějak odlišit. Dřív jsem to označoval různě, ale od ledna jsem názvy sjednotil. Pokud to dává smysl, pak k názvu úvěru přidávám číslici, která značí nejvyšší možnou hodnotu LTV. Fixace úrokové sazby je i nadále označena zkratkou Fix, po které následuje doba fixace úrokové sazby v letech. Takže například Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 je překlenovací úvěr poskytovaný pro LTV do 80 % a s fixací úrokové sazby na tři roky.

A tato změna označení byla asi největší změnou v oblasti překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem. Jedinou faktickou změnou je totiž ukončení akční nabídky Wüstenrotu. V jejím rámci byly nové smlouvy o stavením spoření osvobozeny od poplatku za uzavření, pokud byly uzavřeny v souvislosti s  novým překlenovacím úvěrem v tarifu OF-P. Tato nabídka skončila s koncem roku a to se projevilo nepatrným zvýšením čisté úrokové sazby.

Nejnižší čistou úrokovou sazbu má i nadále Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 (2,179 %), následovaný svým bratříčkem s tříletou fixací (2,330 %). Na třetím místě je pak akční nabídka ČMSS pro refinancování, učitele a zdravotníky Tophypo+ + Aktiv 30 (2,410 %).

Přehled překlenovacích úvěrů zajištěných nemovitostí
Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější milionový úvěr zajištěný nemovitostí nabízí Buřinka (čistá úroková sazba Hypoúvěru od Buřinky činí 2,179 %).

Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí

Čisté úrokové sazby nezajištěných překlenovacích byly vypočteny za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 100 tis. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální).
Ve srovnání překlenovacích úvěrů bez zajištění nemovitostí jsou porovnávány nejvýhodnější nabídky pro překlenovací úvěry v objemu 100 tis. Kč.

Kromě již zmíněného ukončení akční nabídky Wüstenrotu připravily do nového roku dvě stavební spořitelny svým klientům příjemné překvapení v podobě snížení úrokových sazeb. Od 1. 1. 2018 snížila ČMSS sazby překlenovacích úvěrů typu Kredit o 0,3 procentního bodu. A je o den později vstoupil v platnost nový sazebník Modré pyramidy, která nasadila osvědčenou akční nabídku Rychloúvěr za 4,99 % pro všechny.

I přes mírné zdražení zůstává na prvním místě nabídka Wüstenrotu pro refinancování s čistou úrokovou sazbou 4,981 %. Na druhé místo se vyhoupla akční nabídka Modré pyramidy. Čistá úroková sazba je 5,098 %, a na rozdíl od Wüstenrotu jde o sazbu skutečně pro všechny. Na třetím místě je pak Úvěr od Buřinky, jehož čistá úroková sazba je 5,379 %.

Přehled překlenovacích úvěrů poskytovaných bez zajištění zástavním právem
Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější nabídku má Wüstenrot. Půjčka ProBydlení určená pro refinancování má čistou úrokovou sazbu 4,981 %.

Uvedené hodnoty byly vypočteny jednotnou metodikou, takže představují objektivní pohled na aktuální nabídku překlenovacích úvěrů. Kritériem pro porovnání úvěrů je čistá úroková sazba, která na rozdíl od nominální úrokové sazby, zohledňuje kromě úroků také veškeré poplatky, daně a výnosy související s daným překlenovacím úvěrem. Pro zjednodušení nejsou jednotlivé nabídky členěny podle délky fixace úrokové sazby, hodnoty LTV a dalších parametrů, které jsou důležité pro klienty, kteří si vybírají konkrétní produkt. Pro účely takového výběru je nutno zohlednit podrobné podmínky, které jsou zveřejněny v porovnání překlenovacích úvěrů.

Přehled překlenovacích úvěrů k 2. 1. 2018

Zajištěné nemovitostí
Tarif ČUS
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 2,179 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 2,330 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 30 2,410 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 2,431 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 2,442 %
RSTS HYPOsplátka 80 2,451 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 2,482 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 25 2,502 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 2,508 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 6 2,987 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 30 2,997 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 25 3,086 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 30 3,095 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 3-5 3,108 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 3 3,138 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 20 3,155 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv Spořicí 3,175 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 15 3,180 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 25 3,184 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 10 3,239 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 10 3,316 %
RSTS HYPOsplátka 90 3,474 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 3-5 3,923 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 30 3,997 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 25 4,080 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 30 4,099 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 10 4,125 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 20 4,137 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 15 4,155 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 25 4,181 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv Spořicí 4,228 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 4,905 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,905 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 5,140 %
RSTS REKOpůjčka plus 5,344 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 5,940 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 6,171 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 6,194 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 6,228 %
RSTS REKOpůjčka 6,397 %
Bez zajištění nemovitostí
Tarif ČUS
WÜST ProBydlení – refinancování 4,981 %
MPSS Rychloúvěr – akce 5,098 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 5,379 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv Spořicí 5,640 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6 5,677 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 15 5,687 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 20 5,822 %
RSTS REKOpůjčka plus 5,859 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv Spořicí 5,863 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv Spořicí 5,863 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 15 5,901 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 15 5,901 %
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P 5,928 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 20 6,024 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 20 6,024 %
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P 6,066 %
SSČS Úvěr od Buřinky 3,05  % / 6,05  % 6,176 %
SSČS Trend Fix 3 6,425 %
RSTS REKOpůjčka 6,888 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 15 6,974 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv Spořicí 6,984 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 20 7,045 %
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U 7,134 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S 7,429 %
SSČS Trend Fix 6 7,467 %
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U 7,747 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S 7,863 %
SSČS Trend Fix 10 7,918 %


Aktuální nabídka překlenovacích úvěrů


Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře