ČMSS zlevňuje nezajištěné úvěry Kredit

stavební spoření
1. 1. 2018 | Českomoravská stavební spořitelna začíná nový rok snížením úrokových sazeb u nezajištěných překlenovacích úvěrů typu Kredit.
Českomoravská stavební spořitelna (Liška) snižuje od 1. 1. 2018 úrokové sazby překlenovacích úvěrů typu Kredit o 0,3 procentního bodu. Úroková sazba nejlevnějšího překlenovacího úvěru Kredit Max tak začíná na 4,6 %.

Srovnání překlenovacích úvěrů

Překlenovací úvěry Kredit

Překlenovací úvěry (meziúvěry) Kredit jsou poskytovány bez zajištění nemovitostí a jsou tak alternativou ke spotřebitelským úvěrům. U ČMSS je úroková sazba odstupňována podle spořicího výkonu klienta. Pokud žadatel o úvěr již s Liškou nějakou dobu spoří, nebo v nedávné minulosti spořil, je pravděpodobnější, že bude v budoucnu schopen splácet úvěr a Liška ho proto odmění výhodnější úrokovou sazbou.

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů Kredit
Typ PÚ Úrok. sazba Spořicí výkon Výše úvěru
Kredit Max 4,60 % 150 000 a více do 900 tis. Kč
Kredit Plus 4,80 % 30 000 až 149 999 do 600 tis. Kč
Kredit Refin 4,8 % libovolný*) do 600 tis. Kč
Kredit Start 5,80 % do 29 999 do 300 tis. Kč
*) Pro zařazení do varianty Kredit Refin jsou speciální podmínky (viz dále).

Úroková sazba překlenovacího úvěru Kredit je pevná až do přidělení cílové částky. Poté je překlenovací úvěr nahrazen úvěrem ze stavebního spoření, jehož sazba je rovněž pevná a je sjednána ve smlouvě o stavebním spoření.

Co je spořicí výkon?

Spořicí výkon vyhodnocuje délku a intenzitu spoření. Například vklad 100 tis. Kč na jeden rok znamená spořicí výkon 100 000 Kč × rok. Stejného výsledku bychom dosáhli uložením poloviční částky (50 tis. Kč) na dva roky. V praxi se však výše uložené částky často mění, protože na účet jsou připisovány nové vklady, úroky a naopak odúčtovávány poplatky. Proto je jednodušší počítat spořicí výkon prostřednictvím úroků podle vzorce

     spořicí výkon =     součet všech úroků
úroková sazba

ČMSS ve svých podmínkách tuto veličinu označuje jako výkon úspor klienta, význam je však stejný.

Jak obtížné je dosáhnout na jednotlivé stupně úrokových sazeb? Pro získání nejlepší sazby je potřebný spořicí výkon 150 000 Kč × rok. Pokud bychom ukládali každý měsíc 750 Kč, dosáhneme této hranice za šest let (viz kalkulátor stavebního spoření). Při vyšších úložkách pochopitelně dříve. Vzhledem k tomu, že se započítávají spořicí výkony všech smluv dlužníka u ČMSS, včetně těch, které byly během posledních tří let ukončeny, bude zřejmě existovat řada klientů, kterým takový požadavek nebude činit problém.

Zvláštní podmínky pro Kredit Refin

Klienti, kteří se nemohou prokázat dostatečným spořicím výkonem, mohou využít nabídku Kredit Refin. U tohoto překlenovacího úvěru není podmínkou spořicí výkon u ČMSS, ale splnění alespoň jedné z následujících dvou podmínek:
  • Klient musí mít pozitivní úvěrovou historii u jiné banky nebo stavební spořitelny, nebo
  • překlenovací úvěr je určen ke koupi nebo výstavbě domu nebo koupi pozemku nebo převodu členských práv a povinností u družstevního bytu.
V těchto případech lze získat úrokovou sazbu 4,8 %, tedy stejnou jako u Kreditu Plus, u kterého je podmínka spořicího výkonu alespoň 30 000 Kč×rok.

Bonusy a malusy

Ostatní podmínky překlenovacích úvěrů Kredit zůstávají beze změn. Pokud tedy klient současně uzavře některou z pojistných smluv, které ČMSS nabízí v rámci cross-sellingu, může být jeho úroková sazba snížena až o 0,8 procentního bodu. Naopak, neuspokojivé hodnocení bonity klienta může způsobit zvýšení úrokové sazby o 1,4 procentního bodu.

Srovnání překlenovacích úvěrů

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře