Je výhodnější spořit pravidelně, nebo vkládat peníze jednou ročně?

praktické rady spoření úvěr
29. 3. 2016 | Stavební spoření předpokládá pravidelné měsíčné spoření, ale umožňuje také vložit platby jednorázově na celý rok. Který způsob je výhodnější a za jakých podmínek?
Vše závisí na tom, jaké má klient cíle a jaké jsou úrokové sazby na trhu. V dnešní situaci, kdy jsou úrokové sazby na účtu stavebního spoření výše než úrokové sazby jiných spořicích produktů platí, že klient by měl posílat na stavební spoření peníze co nejdříve. A to bez ohledu na to, zda chce pouze spořit, nebo zda plánuje úvěr.

Pozor na podmínky stavební spořitelny

Stavební spořitelny dnes hlídají pravidelnost spoření jednotlivých klientů více, než dříve. Stále však existuje možnost si spoření na určitou dobu „předplatit“.
Dříve, než začneme uvažovat o tom, zda vklady posílat na účet stavebního spoření pravidelně, nebo prostřednictvím mimořádných (jednorázových) vkladů, je potřeba důkladně prostudovat podmínky konkrétního produktu. Zatímco dříve byly stavební spořitelny ve vztahu k pravidelnosti či nepravidelnosti vkladů velmi benevolentní, dnes jsou některé produkty podstatně přísnější.

Mimořádné vklady jsou přípustné, ale…

I dnes všechny stavební spořitelny akceptují mimořádné úložky. Pokud na začátku roku vložíme mimořádný vklad ve výši dvanácti měsíčních úložek a „předplatíme“ si tak spoření na rok dopředu, je vše v pořádku. Problém ale může vzniknout, pokud takový jednorázový vklad provedeme na konci roku. V takovém případě po určitou dobu dlužíme měsíční vklady a jde tedy o porušení smlouvy o stavebním spoření. Dříve byly stavební spořitelny k podobným věcem tolerantní a žádné sankce vůči klientům nehrozily. V posledních letech však stavební spořitelny stále častěji sahají k sankcím i za podobné prohřešky a podobné pozdržení plateb tedy nelze v žádném případě doporučit.

Někdy je pravidelnost nade vše

Předplacení vkladů dopředu je sice v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami, mohou se však vyskytnout tarify, které vyžadují více nebo méně přesné měsíční spoření. Moudré spoření Modré pyramidy nabízí bonus, pro jehož získání je třeba spořit nejméně 0,5 % cílové částky za každý kalendářní měsíc. Splnění této podmínky se nicméně posuzuje pouze ročně (za kalendářní rok), takže je možné namísto pravidelných vkladů poukázat jedinou platbu ve výši alespoň 6 % z cílové částky za rok. Ještě o něco přísnější je stavební spořitelna Wüstenrot, která pro získání bonusu v tarifu ProSpoření OF-S vyžaduje, aby roční vklady klienta byly v rozmezí 6 – 9 % ze sjednané cílové částky. I zde se tedy posuzují celkové roční vklady (nikoli měsíční), ale je zde navíc horní hranice. Roční vklady nesmí převýšit 9 % cílové částky.

Podmínky stavebních spořitelen se tedy zpřísňují, ale stále existuje možnost volby vkládat na účet stavebního spoření peníze pravidelně, nebo s předstihem.

Kdo chce spořit, ať ukládá peníze tam, kde je vyšší úrok

Toto konstatování se sice zdá být jednoduché, ale v případě stavebního spoření jej komplikuje státní podpora. Máme posuzovat nominální úrokovou sazbu Nominální úroková sazba je sazba uvedená ve smlouvě, nezahrnuje daně, poplatky a v případě stavebního spoření ani státní podporu.

Více o nominální úrokové sazbě
, nebo celkové zhodnocení vkladů, vyjádřené čistou úrokovou sazbouČistá úroková sazba vyjadřuje celkové zhodnocení vkladů. Zahrnuje úroky, poplatky, daně i státní podporu.

Více o čisté úrokové sazbě
?

Pro posouzení, zda poslat peníze na účet stavebního spoření raději dříve nebo později, je rozhodující nominální úroková sazba, tedy úroková sazba sjednaná ve smlouvě. A to i přesto, že tato sazba nezohledňuje poplatky ani státní podporu. Proč je tomu tak? Poplatky totiž platíme bez ohledu na to, kdy jsou na účet poslány peníze. Podobně státní podporu můžeme získat z částky 20 000 Kč, ať už tyto vklady budou na účet stavebního spoření přicházet pravidelně v menších měsíčních platbách, nebo na účet přijde jediná velká platba.

Byly doby, kdy se vyplatilo v průběhu roku posílat peníze na spořicí účet, protože úroková sazba na účtu stavebního spoření byla nižší než na spořicím účtu. Peníze tedy v průběhu roku vydělávaly úroky na spořicím účtu. Teprve v prosinci se celý objem poslal na účet stavebního spoření, kde byly tyto peníze zhodnoceny státní podporou.

Dnes už podobná úvaha neplatí. Stavební spořitelny zpravidla nabízejí úrokové sazby, které jsou vyšší, než nabízejí spořicí účty. Proto je výhodnější poslat peníze co nejdříve na účet stavebního spoření, kde je úrok vyšší.

Čím dříve jsou peníze na účtu stavebního spoření, tím dříve vznikne nárok na úvěr

Předchozí úvaha se týkala zhodnocení vkladů. Jaké dopady má pravidelnost spoření v případě, kdy máme zájem o úvěr? Zde je situace ještě o něco jednodušší. Pro přidělení cílové částky a získání úvěru ze stavebního spoření musíme splnit několik podmínek. Především naspořit stanovenou částku (obvykle okolo 40 % cílové částky) a dosáhnout předepsaného hodnotícího čísla Dosažení předepsaného hodnotícího čísla je jednou z podmínek pro přidělení cílové částky a získání úvěru ze stavebního spoření. Způsob výpočtu hodnotícího čísla je uveden ve Všeobecných obchodních podmínkách stavební spořitelny.

Více o hodnotícím čísle
. A právě výši hodnotícího čísla můžeme způsobem spoření ovlivnit. Pokud tedy chceme získat úvěr ze stavebního spoření co nejdříve, je třeba spořit tak, aby hodnotící číslo rostlo co nejrychleji.

I když je výpočet hodnotícího čísla u všech stavebních spořitelen odlišný, vždy platí jedno pravidlo: hodnotící číslo je vždy úměrné úrokům Hodnotící číslo je úměrné ploše pod křivkou zůstatku (viz též článek o výpočtu hodnotícího čísla). Tato plocha je současně úměrná úrokům z vkladů, takže hodnotící číslo je úměrné získaným úrokům. Toto pravidlo platí s určitou přesností bez ohledu na to, jakým konkrétním vzorcem je hodnotící číslo definováno. . Hodnotící číslo je tím vyšší, čím vyšší jsou získané úroky. Z toho je zřejmé, že nejrychleji poroste hodnotící číslo v případě, kdy na účet stavebního spoření budeme posílat peníze co nejdříve. Pokud pošleme na účet stavebního spoření na začátku každého roku dvanáctinásobek měsíční úložky, poroste hodnotící číslo rychleji, než při pravidelném spoření. Zcela nejrychlejšího růstu hodnotícího čísla dosáhneme, pokud na účet vložíme částku na více let dopředu.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK