Odhalte tajemství hodnotícího čísla


15.3.2015 |
ID-100290878.jpg
Foto: Serge Bertasius Photography na FreeDigitalPhotos.net
Hodnotící číslo je považováno za tajemný parametr, jehož výpočet je obestřen rouškou tajemství. Přitom právě na hodnotícím čísle závisí okamžik, kdy je možno získat úvěr ze stavebního spoření. Na čem vlastně hodnotící číslo závisí a jak je možno jej ovlivnit?

Na pojmenování nezáleží

Různé stavební spořitelny používají pro stejný pojem různé označení. Tyto rozdíly vznikly již v samotných počátcích stavebního spoření u nás. Obchodní podmínky se překládaly z němčiny a slovo Bewertungszahl přeložila každá stavební spořitelna trochu jinak. A u toho již zůstalo. Označení hodnotící číslo používá Českomoravská stavební spořitelna (Liška) a Raiffeisen stavební spořitelna, zatímco Modrá pyramida stavební spořitelna má parametr ohodnocení, Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) bodové hodnocení, a Wüstenrot stavební spořitelna ohodnocovací číslo.

Na stavebkách.cz používáme označení hodnotící číslo, protože je (jako jediné) používáno dvěma stavebními spořitelnami.

Liší se názvy i vzorečky

Odlišné jsou nejen označení, liší se i vzorečky, podle kterých se hodnotící čísla v jednotlivých stavebních spořitelnách počítají. Matematické vzorce působí vždy odstrašujícím dojmem a nebudeme je zde uvádět. Zájemci je najdou ve svých Všeobecných obchodních podmínkách, nebo zde v Encyklopedii stavebního spoření.

Jednotlivé stavební spořitelny se drží nejen „svého“ pojmenování hodnotícího čísla, nemění se ani vzorec, podle kterého se počítá. To je důležité, protože ještě dnes mohou existovat smlouvy uzavřené před mnoha lety a při zjišťování nároku na přidělení úvěru by měly mít srovnatelné podmínky se smlouvami uzavřenými kdykoli později.

Jaký význam má hodnotící číslo?

Ať už je hodnotící číslo počítáno jakkoli, vždy počítá spořicí výkon klienta vztažený k cílové částce. Co se za touto nesrozumitelnou větou skrývá? Napoví obrázek. Nakresleme si, jak roste zůstatek na účtu stavebního spoření. Pokud klient spoří pravidelně, vypadá to přibližně takto:

Hodnotící číslo
Vývoj zůstatku je ve skutečnosti „zubatý“ – při každém vkladu poskočí nahoru, při každém zaúčtování poplatku naopak dolů. Ale zjednodušili jsme si práci a nahradili jsme vše rovnou čarou. Za povšimnutí stojí také to, že na svislé ose nejsou koruny, ale cílová částka. Takže graf nám ukazuje, jak klient naspoří během šesti let 40 % cílové částky. A hodnotící číslo? To je úměrné ploše po čárou, která znázorňuje zůstatek. Tím, že jsme vývoj zůstatku zjednodušili, může plochu snadno spočítat jako plochu trojúhelníka 6 × 0,4 / 2 = 1,2

Samotné hodnotící číslo se z hodnoty 1,2 vypočítá vynásobením určitým koeficientem. A právě tímto koeficientem se stavební spořitelny liší. Proto mají také různé stavební spořitelny různé požadavky na výši hodnotícího čísla.

Dá se to použít?

Pro výpočet okamžiku přidělení je vždy nejlépe použít počítač se speciálním programem, nebo přehled čekací doby na přidělení zde na stavebkách.cz Souvislost mezi plochou pod křivkou zůstatku a hodnotícím číslem je však užitečná pro pochopení principu fungování a také pro úvahy o tom, jak v konkrétním případě čekací dobu zkrátit.

Na následujícím obrázku máme jednoduchý příklad. Co se stane, pokud klient vloží 40 % cílové částky hned na počátku a dále již nespoří?

Hodnotící číslo
Můžeme jednoduše spočítat, že plocha „pod zůstatkem“ bude za tři roky stejně velká, jako v předchozím případě, kdy klient spořil pravidelně šest let. Při jednorázovém vkladu na počátku totiž budeme počítat plochu obdélníka 3 ×0,4 = 1,2. Vidíme, že jednorázovým vkladem můžeme dosáhnout stejného hodnotícího čísla za poloviční dobu. A to je obvykle cílem.

Realita je pestřejší

Tento popis je značně zjednodušený. Vzorce pro výpočet hodnotícího čísla většinou obsahují také člen který způsobí, že hodnotící číslo začne růst rychleji v okamžiku, kdy klient naspoří více, než je minimální procento naspoření. Také „plocha pod zůstatkem“ může být počítána různých způsobem s různou přesností. To jsou však detaily, základní zákonitosti zůstávají neměnné.

Je dobré vědět, že čím více a čím dříve vložíme na účet stavebního spoření peníze, tím rychleji poroste hodnotící číslo. Proto je také v přehledu čekací doby na přidělení použit nejrychlejší rozumný způsob spoření – modelový klient začíná spoření jednorázovým vkladem.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře