Nižší sazba a vyšší úrok – nový Trend Modré pyramidy

děti MPSS přidělený úvěr spoření tarif
20. 11. 2015 | Nový tarif Modré pyramidy nabízí vyšší zhodnocení vkladů a současně nižší úrokovou sazbu. Klam nebo šalba? Nikoli! Díky úrokovému bonusu je skutečně možno spořit výhodněji než dříve.
Dlouho to vypadalo, že úrokové sazby z vkladů na účtech stavebního spoření neklesnou pod jedno procento. To se však nyní mění, Modrá pyramida mění od 20. 11. 2015 svůj tarif. Nový tarif se jmenuje Trend a vklady jsou v tomto tarifu úročeny 0,5 %. Tomu odpovídá i nízká úroková sazba úvěru, která je 3,49 %.

Kromě toho však MPSS znovu oživila pásmové úročení, které vklady zhodnocuje sazbou až 1,2 %. Díky tomuto úrokovému bonusu nabízí Modrá pyramida vyšší výnos i při nižší základní úrokové sazbě.

Mění se pouze úrokové sazby

Trend je sice nový tarif, ale od svého předchůdce Optimal se liší pouze nastavením úrokových sazeb. Podmínky pro přidělení úvěru i výše splátek přiděleného úvěru se nemění. Čekací doba na přidělení úvěru se díky nižšímu úročení může nepatrně prodloužit, ve většině případů však zůstane beze změny.

Moudré spoření s pásmovým úročením

Modrá pyramida s Trendem opět zavádí pásmové úročení. O co jde? Vklady až do výše 300 tis. Kč získávají kromě základního úroku (0,5 %) také bonus odpovídající úroku 0,7 %. Celkové zhodnocení vkladů je tedy 1,2 %. Tento bonus však získají pouze ti klienti, kteří spoří alespoň šest let a nečerpají úvěr. Další podmínkou pro získání bonusu je pravidelné spoření – klient musí spořit alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně.

Co je dobré vědět?

Při pásmovém úročení jsou vklady klientů zhodnocovány sazbou 1,2 %, což je druhé nejvyšší zhodnocení po ČMSS, která nabízí 1,3 %. Pásmové úročení je však vázáno na řadu podmínek.
Úrokový bonus je sjednán pouze na dobu šesti let. Po uplynutí této lhůty je bonus připsán jednorázově na účet a tím zvýhodnění končí. Po šesti letech by proto měli klienti posoudit, zda je pro ně další spoření bez bonusu výhodné. Nevíme totiž, jaké budou v té době úrokové sazby.

Bonus je připsán na účet až po šesti letech, nenabíhají tedy úroky z úroků. Výsledný efekt je tak o něco menší, než kdyby byla částka úročena skutečně 1,2 %, nicméně rozdíl je zanedbatelný.

Podmínkou pro získání bonusu je pravidelné spoření, tarif tedy nelze použít namísto termínovaného vkladu. Částka výhodněji úročeného pásma 300 tis. Kč není příliš omezující. Při jejím překročení nedojde ke ztrátě bonusu, pouze vklady nad touto hranicí budou úročeny pouze základní sazbou 0,5 %. Přitom pro naspoření 300 tis. Kč za šest let je nutno vkládat měsíčně přibližně 4000 Kč.

Akční nabídky pro mladé i starší

I nadále pokračují akční nabídky Mopísek, Mopy JuniorSpoření třetího věku. Tyto akční nabídky přidávají k pásmovému úročení ještě slevu na poplatku za uzavření smlouvy. Podmínky jsou analogické k dřívějším akčním nabídkám.

Akční nabídky Modré pyramidy se dlouhodobě drží na čelních pozicích nejvýhodnějších tarifů pro spoření.
Mopísek je pro děti do 10 let (včetně), uzavření smlouvy o stavebním spoření je zdarma. Mopy Junior je pro mladé od 11 do 21 let, poplatek za uzavření smlouvy je 0,5 % cílové částky. Spoření třetího věku je pro klienty od 55 let (včetně), uzavření smlouvy je zdarma.

Kromě věku jsou tyto akční nabídky jsou omezeny také i cílovou částkou. V rámci akce Mopísek nebo Mopy Junior mohou být uzavírány pouze smlouvy s cílovou částkou do 150 tis. Kč, Spoření třetího věku může mít cílovou částku až 200 tis. Kč. Tento limit však slouží pouze pro omezení výše benefitu pro klienta. Cílovou částku je možno následně zvýšit bez omezení, ovšem za příslušný poplatek (1 % z rozdílu cílových částek).

Vliv na překlenovací úvěry je minimální

Nový tarif přirozeně ovlivní také čistou úrokovou sazbu překlenovacích úvěrů. V závislosti na způsobu spoření mohou nižší úrokové sazby v novém tarifu mohou způsobit jak snížení, tak i zvýšení čisté úrokové sazby překlenovacího úvěru.

Na první pohled se může zdát zvláštní, že snížení úrokových sazeb vede ke zvýšení čisté úrokové sazby. Vysvětlení však není složité. Snižuje se totiž nejen úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření, ale také sazba vkladová. Klient tedy zaplatí méně na úrocích z přiděleného úvěru, ale také získá nižší úrok v první fázi, kdy spoří na účtu stavebního spoření. V závislosti na výši dospořování a zvolené tarifní variantě pak může jeden nebo druhý faktor převážit. V každém případě však dopad není velký a měří se v setinách procentního bodu. Pro volbu nejvýhodnějšího úvěru je vždy nutno propočítat konkrétní příklad nebo alespoň vycházet z našeho srovnání překlenovacích úvěrů.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK