Wüstenrot snižuje úrokový bonus


1.7.2015 |
WUST350.png
Wüstenrot stavební spořitelna snižuje od 1. 7. úrokový bonus z 0,5 na 0,1 %. Podmínky pro získání bonusu se nemění, snížení bonusu se netýká již uzavřených smluv.

Wüstenrot stavební spořitelna nabízí od počátku letošního roku tarif ProSpoření OF-S se základní úrokovou sazbou z vkladů 1 %. Tato základní sazba je zvýšena o úrokový bonus, jehož výše se pro smlouvy uzavřené od 1. 7. 2015 snižuje z 0,5 na 0,1 %. Bonus je sjednáván jako pevný, jeho výplata je však vázána na splnění dalších podmínek (viz dále). Bonus je nabízen pouze v tarifu ProSpoření OF-S,

Podmínky pro získání úrokového bonusu

V tarifu ProSpoření OF-S může klient získat bonus odpovídající navýšení sjednané úrokové sazby o 0,1 % p. a. za dobu prvních sedmi let spoření. Podmínky pro získání bonusu jsou tyto:
 1. roční vklady účastníka v období mezi 2. – 6. kalendářním rokem vždy k 31.12. musí být v rozmezí 6 – 9 % ze sjednané cílové částky,
 2. po celou dobu trvání smlouvy účastník k této smlouvě nesmí neuzavřít smlouvu o úvěru,
 3. v době prvních sedmi let od uzavření této smlouvy nesmí nastat ani jedna z následujících skutečností:
  – zvýšení nebo snížení cílové částky,
  – přespoření cílové částky,
  – ukončení smlouvy,
  – vyplacení byť jen části z uspořené částky.
Při splnění všech podmínek je tedy možné získat výnos odpovídající úročení sazbou 1,1 %. V porovnání spořicích tarifů tento bonus není patrný, protože nárok na něj vzniká až po sedmi letech spoření, zatímco v tabulce je předpokládáno spoření po dobu šesti let. Po kliknutí na konkrétní tarif je však možno nastavit delší dobu spoření a spočítat výši bonusu pro konkrétní případ.

Srovnání nabídek spoření stavebních spořitelen

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK