Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Koeficient navýšení úvěru

Koeficient navýšení je jedním ze způsobů vzájemného porovnávání úvěrů. Koeficient navýšení úvěru je podíl mezi celkovými náklady na úvěr (součet splátek jistiny a úroků, poplatky, případně další náklady) na straně jedné a výší úvěru na straně druhé.

Koeficient navýšení úvěru je definován vzorcem

koeficient navýšení úvěru

Příklad:
Pokud čerpáme úvěr ve výši 100 000 Kč a splácíme jej 10 let splátkami po 1000 Kč, zaplatíme díky úrokům celkem 120 000 Kč, takže koeficient navýšení bude v tomto případě 1,2.

Výhodou koeficientu navýšení je jeho jednoduchost a srozumitelnost. Nevýhodou je, že nezohledňuje časovou hodnotu peněz. Pokud si půjčíme 100 Kč a tento dluh splatíme jednorázovou splátkou 110 Kč, pak je koeficient navýšení 1,1 bez ohledu na to, zda oněch 110 Kč splatíme za rok, za měsíc, nebo za týden. To je důležité, pokud porovnáváme úvěry, jejichž doba splatnosti se významně liší a úrokové sazby na trhu jsou vysoké. Když však porovnáváme úvěry s podobnou délkou splatnosti, nebo když jsou úrokové sazby nízké, je chyba obvykle zanedbatelná.

Pro výpočet časové hodnoty peněz se používá čistá úroková sazba nebo RPSN.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články