Co dnes, při rostoucích úrokových sazbách, nabízejí překlenovací úvěry?

praktické rady překlenovací úvěr
23. 5. 2022 | Srovnání nabídek překlenovacích úvěrů. Nejlépe vychází HYPOpůjčka ProBydlení od MONETY a Hypoúvěr od Buřinky.
Úrokové sazby úvěrů stále rostou. To se týká všech hypoték, ať už jsou poskytovány stavebními spořitelnami, nebo jinými bankami. Drtivá většinu úvěrů stavebních spořitelen dnes tvoří úvěry překlenovací. Jejich sazby jsou srovnatelné s hypotékami ostatních bank a navíc přinášejí vyšší jistotu úrokové sazby. Samotný překlenovací úvěr má sice obvykle úrokovou sazbu fixovanou na určité omezené období, ale po určité době je nahrazen úvěrem ze stavebního spoření. Ten má sazbu buď pevnou a předem danou, nebo nějakým způsobem limitovanou.
Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

Srovnání překlenovacích úvěrů

V následující tabulce máme srovnání překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti (hypotéky). Vybrány byly standardní nabídky s fixací úrokové sazby na 5 let nebo na dobu co nejpodobnější. Při výpočtu jsem vycházeli z výše úvěru 3 mil. Kč. Splátka úvěru je nastavena na 21 000 Kč měsíčně, což odpovídá době splatnosti kolem 20 let. Do výpočtu je zahrnut poplatek za poskytnutí úvěru a poplatky za vedení účtu. V tabulce není uvedena úroková sazba překlenovacího úvěru, protože celková cena překlenovacího úvěru závisí na velkém množství parametrů. O výhodnosti jednotlivých nabídek si můžeme udělat obrázek podle libovolného z uvedených údajů:
 • Počet splátek – protože je u všech nabídek počítáno se stejnou výší splátky, odráží počet splátek věrně výhodnost úvěru. Celkové náklady na úvěr jsou rovny měsíční splátce (21 000 Kč) vynásobené počtem splátek.
 • Čistá úroková sazba nám říká, jakou úrokovou sazbu by měl srovnatelný úvěr s měsíčním připisováním úroků. Jinými slovy: kdybychom měli klasický úvěr bez jakýchkoli poplatků a byl by úročen čistou úrokovou sazbou, byl by stejně výhodný jako posuzovaný překlenovací úvěr.
 • RPSN je Roční procentní sazba nákladů. Fakticky jde o čistou úrokovou sazbu přepočtenou na roční připisování úroků Tedy jde o efektivní úrokovou sazbu k čisté úrokové sazbě. .
Srovnání překlenovacích úvěrů k 23. 5. 2022, výše úvěru 3 mil. Kč, měsíční splátka 21 000 Kč.
Spořitelna Tarif Počet splátek Fixace Čistá úroková sazba RPSN
MONETA HYPOpůjčka ProBydlení + NaÚvěr Z2 80 Fix 231,8 FIX 5,476 % 5,616 %
Buřinka Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix-6 236,8 6 5,625 % 5,772 %
RSTS HYPOsplátka 80 Fix-5 251,2 5 6,001 % 6,169 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix-5 255,9 5 6,109 % 6,283 %
ČSOBS Topkredit 80 Fix-6 + Komfort 30 271,3 6 6,429 % 6,621 %

Porovnání překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Výše úvěru je 3 mil. Kč, splátka 21 000 Kč. Vybrány jsou úvěry s pětiletou (nebo nejbližší) fixací úrokové sazby, předpokládá se hodnota LTV alespoň 80 %. Čistá úroková sazba odpovídá srovnatelnému úvěru bez poplatků s měsíčním připisováním úroků. Do výpočtu jsou zahrnuty poplatky za poskytnutí úvěru a poplatky za vedení účtu. Aktuální údaje najdete ve srovnání překlenovacích úvěrů.

Nejlevnější a nejbezpečnější vychází MONETA,
Buřinka jí šlape na paty

Jako nejlevnější vychází HYPOpůjčka ProBydlení od MONETY. Modelový úvěr splatíme pomocí necelých 232 splátek, což je o 5 splátek méně, než u Hypoúvěru od Buřinky, který je druhý v pořadí. Hypotéka od Buřinky je také pro MONETU nejvážnější konkurent. Pro delší doby splatnosti (stavební spořitelny nabízejí dobu splatnosti až 30 let) se dokonce pořadí obrací a levnější se stává Hypoúvěr od Buřinky.

Čistá úroková sazba HYPOpůjčka ProBydlení od MONETY vychází 5,476 %. To znamená, že náklady na splacení jsou stejné jako u hypotéky bez jakýchkoli poplatků se sazbou 5,476 %.

Hypotéka nebo překlenovací úvěr?

Hypotéka je z definice úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Překlenovací úvěr je zvláštní typ úvěru, který poskytují stavební spořitelny svým klientům, kteří chtějí úvěr dříve, než získají úvěr ze stavebního spoření. Tento článek pojednává o překlenovacích úvěrech, které jsou zajištěné nemovitostí, tedy jsou současně hypotékami.
HYPOpůjčka ProBydlení je zajímavá tím, že je poskytována pouze s pevnými úrokovými sazbami. Úroková sazba překlenovacího úvěru i následného úvěru ze stavebního spoření je pevná, takže máme jistotu, že v průběhu splácení nedojde ke změně a s tím souvisejícím navýšením splátek. Úvěry poskytující takto bezpečné úrokové sazby jsou zpravidla dražší, v případě MONETY to však neplatí.

Tento úvěr je také dobrým příkladem který ukazuje, že samotná úroková sazba překlenovacího úvěru nám o ceně úvěru mnoho neřekne. Nominální sazba HYPOpůjčky ProBydlení je totiž 6,44 %, ale čistá úroková sazba i RPSN vycházejí o téměř celý procentní bod nižší.

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška)

ČSOBS nabízí klasické překlenovací úvěry, u kterých je možno volit výši dospořování i splátku úvěru ze stavebního spoření nezávisle na sobě. Díky tomu má dlužník více možností při výběru způsobu splácení. ČSOBS nabízí překlenovací úvěry s fixací úrokové sazby na 3, 6, 10 let, nebo na celou dobu splácení.

Ve srovnávací tabulce se vychází ze základní úrokové sazby, která je určena pro klienty s dobrou bonitou. Úroková sazba může být snížena v následujících případech:

 • Pokud je úvěr použit na financování bytových potřeb energeticky šetrného bydlení s Průkazem energetické náročnosti budovy ve třídě A nebo B.
 • Když klient současně s překlenovacím úvěrem uzavře smlouvu na některý z vybraných produktů skupiny ČSOB (Rizikové životní pojištění, Investiční životní pojištění nebo Pojištění majetku a odpovědnosti, Běžný účet).
 • Jestliže je úvěr splácen z účtu vedeného u ČSOB.
 • Pokud je úvěr použit ke splacení úvěru u jiné banky.
 • Výhodnější podmínky mají učitelé, lékaři a klienti z oblastí postižených živelní katastrofou.

Modrá pyramida (MPSS)

Hypoúvěr Modré pyramidy je překlenovací úvěr se zvýšenými úrokovými sazbami. Fáze překlenovacího úvěru trvá přesně dva roky, následný úvěr ze stavebního spoření má stejnou úrokovou sazbu jako překlenovací úvěr. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je fixovaná pouze na omezenou dobu. Tuto dobu fixace je možno volit na 3, 5, 8 nebo 10 let, přičemž první doba fixace se počítá od okamžiku poskytnutí překlenovacího úvěru. Po uplynutí doby fixace může MPSS sazbu úvěru ze stavebního spoření změnit, nejvýše však na 7 %.

Ve srovnávací tabulce se vychází ze základní úrokové sazby, která je určena pro klienty s dobrou bonitou. Úroková sazba může být snížena, pokud si klient nechává posílat své pravidelné příjmy na účet vedený u Komerční banky (tzv. podmínka domicilace), nebo uzavře Rizikové životní pojištění Pyramida. Výhodnější úrokovou sazbu je možno získat, pokud je úvěr použit na refinancování.

MONETA Stavební Spořitelna (MONETA)

MONETA Stavební Spořitelna jako jediná poskytuje pouze překlenovací úvěry s pevnou úrokovou sazbou. Jak překlenovací úvěr, tak i následný úvěr ze stavebního spoření mají úrokové sazby sjednané pevné po celou dobu splatnosti. I přesto vycházejí tyto překlenovací úvěry levněji než konkurenční nabídky s úrokovou sazbou fixovanou na omezenou dobu.

MONETA poskytuje překlenovací úvěry s konstantními platbami což znamená, že výše plateb ve fázi překlenovacího úvěru je stejná jako splátka následného úvěru ze stavebního spoření. Doba překlenovacího úvěru trvá přesně dva roky, poté je překlenovací úvěr nahrazen úvěrem ze stavebního spoření s pevnou úrokovou sazbou.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

RSTS nabízí zajištěné překlenovací úvěr pod jménem HYPOsplátka. Jde o klasické překlenovací úvěry, u kterých je možno volit výši dospořování i splátku úvěru ze stavebního spoření nezávisle na sobě. To dává dlužníkům více možností při výběru způsobu splácení.

Úrokovou sazbu je možno fixovat na dobu 3, 5, 7 nebo 10 let. Výše úrokové sazby závisí na hodnocení bonity klienta, sazby použité ve srovnávací tabulce) platí pro klienty s nejlepší bonitou. Úroková sazba může být snížena v těchto případech:

 • Při financování rekonstrukce vedoucí k úspoře energií a využití obnovitelných zdrojů. Lze použít i na koupi a výstavbu RD nebo bytu s průkazem energetické náročnosti budovy A nebo B.
 • Úroková sazba překlenovacího úvěru může být snížena, pokud si klient sjedná pojištění u UNIQA pojišťovny.
 • Úroková sazba může být snížena, pokud je úvěr splácen z „Chytrého účtu“ zřízeného u Raiffeisenbank v souvislosti s poskytovaným úvěrem (zřízení a vedení tohoto účtu je aktuálně bez poplatku).

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Hypoúvěr od Buřinky je splácený překlenovací úvěr se zvýšenými úrokovými sazbami. Fáze překlenovacího úvěru trvá přesně dva roky, následuje úvěr ze stavebního spoření, jehož úroková sazba je sjednaná na dobu 3, 6 nebo 10 let od poskytnutí překlenovacího úvěru. Po uplynutí sjednané doby může stavební spořitelna úrokovou sazbu změnit, nová sazba však nesmí překročit 7 %.

Základní úroková sazba použitá ve srovnávací tabulce může být snížena, pokud si klient sjedná úvěrové pojištění.

Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

Vyberte si ten nejvhodnější úvěr ve srovnávači překlenovacích úvěrů.

Ve srovnávači najdete aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK