Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Efektivní úroková sazba

Efektivní úroková sazba je roční úroková sazba, která dává při ročním úrokovém období stejnou budoucí hodnotu jako roční úroková sazba při častějším (například měsíčním) připisování úroků.

Efektivní úrokovou sazbu ie můžeme vypočítat podle vzorce

Rovnice pro výpočet efektivní úrokové sazby

kde m je počet připsání úroků během roku. Úrokové sazby ie, i se do vzorce vkládají jako desetinné číslo – tedy například 5 % se vloží jako 0,05.

Kalkulátor efektivní úrokové sazby

Úroková sazbai =
Počet připsání úroků za rokm =
Efektivní úroková sazbaie =

Pojem efektivní úroková sazba je často používán nesprávně, například při vyhodnocování výnosnosti spoření, kdy jsou do celkového výnosu výnosu započítány další položky, jako je například srážková daň nebo poplatky. To však není správné, tradičně je efektivní úroková sazba zavedena způsobem popsaným výše. Pro vyhodnocení výhodnosti spoření i úvěru je vhodnější používat označení čistá úroková sazba.

Související článkyVaše otázky a komentáře