Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Překlenovací úvěr s konstantními platbami

Varianta překlenovacího úvěru, jehož podmínky jsou nastaveny tak, aby dlužník platil po celou dobu splatnosti stejnou (konstantní) platbu. Měsíční zatížení klienta ve fázi překlenovacího úvěru je tak shodné s platbami ve fázi úvěru ze stavebního spoření.

Splácení překlenovacího úvěru má dvě fáze:

  1. fázi překlenovacího úvěru, ve které dlužník platí úroky z překlenovacího úvěru a současně spoří (dospořuje) na svém účtu stavebního spoření
  2. fázi úvěru ze stavebního spoření, ve které dlužník splácí přidělený úvěr ze stavebního spoření.
Při splácení klasického překlenovacího úvěru je tedy obvyklé, že se celkové platby v jednotlivých liší. Překlenovací úvěry s konstantními platbami jsou však nastaveny tak, že celková platba klienta zůstává po celou dobu splatnosti stejná.
V první fázi platí klient úroky z překlenovacího úvěru a současně spoří na svůj účet stavebního spoření. Ve druhé fázi splácí úvěr ze stavebního spoření. Překlenovací úvěry s konstantními platbami jsou nastaveny tak, že celková měsíční platba zůstává stejná.

Výhody a nevýhody překlenovacích úvěrů s konstantními platbami

Výhoda překlenovacích úvěrů s konstantními platbami je spíše marketingová. Klientovi stačí sdělit pouze výši pravidelné platby a není nutné vysvětlovat různé platby v první a druhé fázi překlenovacího úvěru.

Nevýhodou překlenovacích úvěrů s konstantními platbami je obvykle menší flexibilita při splácení. Toto případně omezení však závisí na způsobu, jakým je konstantní platby dosaženo a na konkrétních podmínkách stavební spořitelny.

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit překlenovací úvěr s konstantními platbami je totiž zvýšit některou z plateb tak, aby se výše měsíčních plateb v obou fázích vyrovnala. Například můžeme vyjít z klasického překlenovacího úvěru s následujícími podmínkami:

  • úroky z PÚ + dospořování = 0,2 % CČ + 0,5 % CČ = 0,7 % CČ
  • splátka úvěru ze stavebního spoření = 0,6 % CČ
V první fázi by tak klient platil 0,7 % cílové částky měsíčně, zatímco ve druhé fázi jen 0,6 % cílové částky měsíčně. Variantu překlenovacího úvěru s konstantními platbami můžeme vytvořit jednoduše tak, že splátku úvěru ze stavebního spoření zvýšíme z 0,6 % na 0,7 % cílové částky. Tím dosáhneme toho, že klient platí po celou dobu stejnou částku, ale za cenu omezení jeho volnosti. U klasického překlenovacího úvěru by totiž byla splátka úvěru ze stavebního spoření 0,6 % cílové částky, přičemž by klient mohl (ale nemusel) splácet více, například 0,7 % cílové částky měsíčně.

Existují i jiné způsoby, jak dosáhnout konstantní platby v obou fázích překlenovacího úvěru. Ty jsou spojeny s podstatnou změnou tarifu stavebního spoření a zpravidla jsou spojeny s povinností přesně dodržet předepsané výše plateb, tedy není možno platit více, než je sjednáno.

Možná omezení

Překlenovací úvěr s konstantními platbami nemusí nutně garantovat skutečně neměnnou výši plateb. Výše splátky úvěru vždy závisí na výši úrokové sazby. Jestliže tedy v průběhu splácení dojde ke změně úrokové sazby překlenovacího úvěru, může dojít i ke změně platby. Označení „konstantní platba“ je tedy nutno chápat jako typové označení, nikoli jako závazek neměnnosti splátek.
SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články