Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Bonita

Každý, kdo půjčuje peníze, má zájem na tom, aby se mu půjčené peníze vrátily. Proto banky před poskytnutím úvěru posuzují bonitu klienta, tedy jeho schopnost úvěr splácet.

Prověření bonity je v zájmu klienta

Důkladné prověření schopnosti klienta splácet úvěr není jen v zájmu banky. I klient, který si chce půjčit peníze, by měl mít přiměřenou jistotu v tom, že bude schopen úvěr splácet. Pokud je bonita žadatele důkladně prověřena a pokud dopadne dobře, může z toho profitovat i budoucí dlužník například tím, že může získat výhodnější úrokovou sazbu.

Naopak, pokud poskytovatel úvěru provádí kontrolu bonity povrchně nebo je ke klientovi nápadně velkorysý, je to důvod k zamyšlení. V lepším případě to může to znamenat vysokou úrokovou sazbu, která předem počítá s vysokým rizikem nesplácení úvěru. V horším případě věřitel předem počítá s tím, že úvěr nebude splácen a kalkuluje se sankcemi, propadnutím zástavy a dalšími nástroji, které za normálních okolností slouží pouze k řešení mimořádné (nikoli předem očekávané) situace.

Bonita není jen výše příjmu, ale i jeho stabilita

I když hodnocení bonity obvykle vychází z poměru mezi finančními příjmy a výdaji klienta, posuzováno bývá mnohem větší množství parametrů. Zejména u dlouhodobých úvěrů je důležitá stabilita budoucích příjmů. Lépe bude posuzován ten, kdo může vykázat dlouhodobý stabilní příjem, než začínající pracovník, kterému právě skončila zkušební lhůta. Svou roli může hrát i oblast, ve které žadatel o úvěr pracuje, regionální míra nezaměstnanosti a podobně.

Bonita se posuzuje za celou domácnost

Je přirozené, že se posuzuje nejen osoba žadatel, ale celá domácnost. V případě rodiny se tedy typicky sčítají příjmy obou manželů, od kterých se odečítají náklady na bydlení, běžný provoz domácnosti včetně pojištění či dalších úvěrů.

Historie a registry

Součástí hodnocení bonity bývá také analýza úvěrové historie žadatele a informace z úvěrových registrů. O co jde? Pokud žadatel o úvěr využívá nebo využíval finanční produkty banky nebo jiné spřízněné instituce v bankovní skupině, může být posouzeno, zda a jakým způsobem klient v minulosti plnil své závazky.

Banky však nejsou omezeny pouze na své vlastní informace. Existuje několik úvěrových registrů, tedy institucí, které zaznamenávají informace o tom, jak který klient splácí své závazky. Tyto informace se nemusí týkat jen úvěrů, ale také leasingu nebo plateb za telefonní či datové služby. Negativní záznam v registru (tedy záznam o tom, že daná osoba neplnila či dokonce neplní řádně své závazky) může být důvodem k zamítnutí žádosti o úvěr.

Záznam v úvěrovém registru však může žadateli o úvěr také pomoci. Například pokud je v registru záznam, že žadatel v minulosti měl úvěr a řádně jej splácel, může to být pro poskytovatele úvěru pozitivní zpráva, která bonitu zájemce zlepší.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články

Komentáře (0) ke článku
Bonita

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.