Srovnání stavebního spoření: tohle se může stát jen v březnu!

praktické rady spoření srovnání spoření
5. 3. 2024 | Díky tomu, že srovnání stavebních spořitelen pravidelně přepočítáváme podle aktuálního kalendáře, zachytili jsme jednu zvláštnost.
Nabídky stavebních spořitelen se od února nezměnily, takže se zdánlivě neudálo nic zajímavého. Zdánlivě proto, že v březnu vznikla zajímavá situace, kdy na první pohled výhodnější nabídka dává stejný výnos jako její méně úročená sestra. Je to zvláštnost bez vážného dopadu, podíváme se na ni ve speciálním odstavci. Ke změně došlo u Komerční banky, která nabízí bonus ke smlouvě o stavebním spoření, pokud si se stavebkem sjednáme také běžný účet u KB. V tomto článku se však nezabýváme cross-sellingovými nabídkami, které vyžadují sjednání nového finančního produktu, nicméně detaily najdete ve srovnavači stavebního spoření (v kategorii „stavební spoření s běžným účtem“).

Aktuální srovnání stavebního spoření

Srovnání stavebního spoření při vkladu 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let
Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu
Buřinka Standard online  ONLINE 141 359 4,751  % 5,589  %
MONETA ProSpoření pro děti www 141 182 4,710  % 5,541  %
Buřinka Standard 140 359 4,521  % 5,319  %
MONETA ProSpoření Premium www 139 914 4,419  % 5,199  %
MPSS Moudré spoření 136 610 3,643  % 4,286  %
ČSOBS TrendPlus Spořicí  ONLINE 136 600 3,641  % 4,284  %
RSTS SPOŘENÍ pro klienty RB  ONLINE 136 150 3,533  % 4,156  %
RSTS SPOŘENÍ  ONLINE 134 522 3,140  % 3,694  %
RSTS JISTOTA 134 522 3,140  % 3,694  %

Srovnání nabídek stavebního spoření k 5. 3. 2024. V tabulce jsou tarify určené ke spoření které je možno sjednat samostatně, bez nutnosti uzavřít smlouvu o dalším produktu. Naspořená částka je vypočtená standardní metodikou za předpokladu spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let. Při výpočtu jsou zohledněny poplatky, daň z úroků i státní podpora. Srovnatelná sazba spořicího účtu říká, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom spořením dosáhli stejného zhodnocení vkladů jako stavebním spořením.
Jak srovnáváme spoření?

Do srovnání jsou zahrnuty tarify určené ke spoření, které je možno sjednat samostatně, bez nutnosti uzavřít smlouvu o dalším produktu. Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme měsíčními úložkami 1700 Kč za šest let. Do výpočtu jsou kromě státní podpory zahrnuty také veškeré poplatky, úroky a daně z úroků. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.
Nejlépe zhodnotí naše vklady Stavební spořitelna České spořitelny, čili Buřinka. K základní úrokové sazbě 2,5 % přidává kompenzaci ve výši státní podpory. Co to znamená? Státní podpora se od ledna letošního roku snížila z 2000 Kč na 1000 Kč ročně. Buřinka však rozdíl (1000 Kč) doplatí z vlastní kapsy formou bonusu. Pro smlouvy sjednané online bude bonus připisován ke státní podpoře za roky 2024 až 2029, pro smlouvy uzavřené jiným způsobem náleží klientovi bonus pouze ke státní podpoře za roky 2024 až 2028.

K tomu Buřinka přidává bonus 2500 Kč těm klientům, kteří na počátku smlouvy vloží na účet alespoň 75 000 Kč.

Při sjednání smlouvy online a měsíčním vkladu 1700 Kč si u Buřinky během šesti let naspoříme 141 359 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 4,751 %. To je čisté zhodnocení vkladů při zohlednění všech poplatků a daní. Kdybychom chtěli stejného výsledku dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 5,589 % po dobu šesti let.

Za pozornost stojí také nová nabídka MONETY pro mladé klienty. K základní úrokové sazbě 2,0 % navýšené o bonus 2,0 % dostanou děti mladší 18 let vstupní bonus ve výši 1000 Kč. Jedinou nevýhodou této nabídky je riziko snížení úrokového bonusu. Ten je garantován pouze do konce letošního roku, poté může být změněn. Kdyby však zůstal zachován po dobu celých šesti let, naspořili by si mladí klienti v podstatě stejnou částku jako u Buřinky.

JISTOTA dotáhla SPOŘENÍ

Ještě před přehledem jednotlivých nabídek se podíváme na jednu zajímavost. Raiffeisen stavební spořitelna nabízí pro spoření dva tarify. V tarifu JISTOTA jsou vklady úročeny sazbou 2,5 %. Druhý tarif se jmenuje SPOŘENÍ a jeho podmínky jsou složitější. Základní sazba je 0,5 %. Ale k této základní sazbě může střadatel získat úrokové zvýhodnění 2,0 % Klienti mateřské Raiffeisen bank mají úrokové zvýhodnění dokonce 2,5 %. , takže vklady jsou celkem úročeny také 2,5 %. A navíc je v tarifu SPOŘENÍ v roce 2024 vyhlášen „akční úrok“ což znamená, že v roce 2024 bude celkový úrok (včetně všech bonusů) 6 %.
Tarif JISTOTA SPOŘENÍ
Základní úroková sazba 2,5  % 0,5  %
Úrokové zvýhodnění po dobu 6 let +2,0  %
Akční úrokové zvýhodnění v roce 2024 +3,5  %
Který tarif je výhodnější? Na první pohled je to jasné: Tarif JISTOTA úročí vklady 2,5 %. Když se omezíme na šestileté spoření, tak v tarifu SPOŘENÍ dostaneme také 2,5 % (0,5 % + 2,0 %) a navíc lákavých 6 % pro letošní rok. Když se ale podíváme do srovnávací tabulky, zjistíme, že oba tarify vycházejí stejně! Není to chyba?

Chyba v předchozí úvaze spočívá v tom, že úročení 0,5 % navýšené o úrokový bonus 2,0 % není totéž jako úročení sazbou 2,5 %. Úrokový bonus se totiž připisuje na účet až při ukončení smlouvy. V průběhu spoření se tedy neúročí. Naproti tomu úrok 2,5 % v tarifu JISTOTA se připisuje k účtu každý rok, takže z něj dostáváme úroky z úroků. Díky tomu je úročení sazbou 2,5 % je o něco málo výhodnější, než úročení 0,5 % s úrokovým zvýhodněním 2,0 %. Rozdíl to není velký, při spoření 1700 Kč měsíčně to za 6 let dělá něco kolem 200 Kč. I tato malá částka však trumfne navýšení úroku v roce 2024 na 6 % v tarifu SPOŘENÍ.

Pokud totiž spoříme 1700 Kč měsíčně, je šestiprocentní úrok v roce 2024 až překvapivě nízký. Zvlášť když nespoříme od začátku roku. Na webu stavebky.cz se výnos ze stavebního spoření každý měsíc přepočítává, takže výsledek odpovídá realitě: šestiprocentní úrok si „užijeme“ už jen 10 měsíců. Zatímco v únorovém srovnání vycházel tarif SPOŘENÍ o nějakou tu korunu lépe, v březnu se ztratila část z jeho šestiprocentní výhody a shodou okolností se obě nabídky vyrovnaly. V dubnu se SPOŘENÍ opět o něco zhorší a JISTOTA bude vycházet lépe.

Ale dosti kuriozit, podívejme se nabídky jednotlivých stavebních spořitelen.

Přehled nabídek jednotlivých stavebních spořitelen

Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé stavební spořitelny a jejich nabídky pro zájemce o spoření.

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS)

Vklady v tarifu TrendPlus Spořicí úročí ČSOBS sazbou 1,5 % p. a., která se při dodržení předepsaných podmínek v prvních šesti letech spoření navyšuje o úrokový bonus 1,0 % p. a. Celková sazba je pak tedy 2,5 %. Podmínky pro získání úrokového bonusu nejsou nijak tvrdé, je třeba spořit alespoň 6 let a ukládat nejméně 0,25 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si částku spoření „předplatit“ mimořádným vklady.

K úrokům přidává ČSOBS navíc dvě prémie po 2000 Kč. Ta první je vpodstatě pro každého kdo dodržuje podmínky smlouvy o stavebním spoření. Další 2000 Kč dostanou klienti, kteří nejpozději do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci uzavření smlouvy vloží na účet nejméně 50 000 Kč.

Poplatek za uzavření smlouvy je nulový, poplatek za vedení účtu činí 360 Kč za každý (i načatý) kalendářní rok Pouze smlouvy uzavřené ve druhém pololetí mají poplatek za první (neúplný) rok poloviční. .

Založit spoření online na webu ČSOBS

Hlavní parametry nabídky ČSOBS TrendPlus Spořicí

Základní úroková sazba 1,50 %
Úrokový bonus 1,00  %, podmínkou je dodržet sjednanou výši spoření
Další zvýhodnění prémie 2000 Kč za uzavření smlouvy
prémie 2000 Kč za vklad 50 000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 360 Kč za každý, i načatý kalendářní rok, u smluv uzavřených ve 2. polovině roku je poplatek za první rok poloviční.
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

Modrá pyramida (MPSS)

Modrá pyramida má základní úrokovou sazbu sice jen 0,5 % p. a., ale k ní je možno získat úrokový bonus +2,5 % p. a. Celkem tedy mohou být vklady úročeny až 3,0 % p. a. Úrokový bonus se vztahuje na zůstatek do výše 300 000 Kč a pouze na časové období prvních šesti let.

Kromě toho nabízí Modrá pyramida krátkodobé Spoření Plus bez státní podpory nebo zvýhodněné úročení pro klienty, kteří po uzavření smlouvy vloží na účet alespoň 50 000 Kč (akce Efekt).

Uzavření smlouvy o stavebním spoření je zdarma, poplatek za vedení účtu je 300 Kč ročně.

Hlavní parametry stavebního spoření Modré pyramidy

Základní úroková sazba 0,50 %
Úrokový bonus 2,50 % po dobu 6 let pro zůstatek do 300 000 Kč
Další zvýhodnění žádné
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 300 Kč ročně
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

MONETA Stavební Spořitelna (MONETA)

MONETA úročí vklady základní úrokovou sazbou 2,0 % p. a. ke které přidává jako úrokový bonus další 2,0 %. Tento úrokový bonus však není garantovaný po celou dobu spoření, ale jen do konce roku 2024, poté se jeho výše může změnit Zhodnocení ve srovnávací tabule je nicméně počítáno za předpokladu, že se úrokový bonus nezmění. . Navíc nabízí MONETA mimořádný bonus 5000 Kč těm, kdo během prvních čtyř měsíců spoření vloží na novou smlouvu o stavebním spoření alespoň 100 000 Kč.

Novinkou je tisícikorunový bonus pro děti, který dostanou mladí střadatelé, kteří v den uzavření smlouvy o stavebním spoření nedovršili 18 let věku. Tato nabídka je v součastnosti srovnatelná s vítěznou nabídkou Buřinky, ovšem za předpokladu, že MONETA v budoucnu nesníží rokový bonus.

V sazebníku najdeme poplatek za uzavření smlouvy, kterému se však můžeme vyhnout. Při sjednání smlouvy na pobočce stačí požádat o Stavební spoření Premium, pro které je hlavní podmínkou cílová částka nejméně 200 000 Kč. Od standardního stavebního spoření se liší jen tím, že má nulový vstupní poplatek. Zdarma je také uzavření smlouvy online, tento způsob je však k dispozici pouze těm, kdo mají běžný účet u mateřské MONETA Money Bank.

Poplatek za vedení účtu je 27 Kč měsíčně (tj. 324 Kč ročně). Poplatek za zasílání výpisu z účtu poštou je 100 Kč, elektronicky je zdarma. Pouze poslední výpis (zasílaný po ukončení smlouvy) je posílán poštou vždy (rovněž za 100 Kč).

Webové stránky MONETY

Hlavní parametry nabídky ProSpoření s bonusem od MONETY

Základní úroková sazba 2,0 %
Úrokový bonus 2,0 % do konce roku 2024, poté se může změnit
Další zvýhodnění Bonus 1000 Kč pro děti
bonus 5000 Kč za počáteční vklad 100 000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 27 Kč měsíčně (324 Kč ročně)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 100 Kč
závěrečný výpis 100 Kč

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

RSTS nabízí dva tarify vhodné pro spoření. V tarifu JISTOTA jsou vklady úročeny základní sazbou 2,5 %. Druhým tarifem RSTS je SPOŘENÍ, kde jsou vklady úročeny základní sazbou 0,5 % p. a. K této sazbě je možno získat úrokové zvýhodnění dalších 2,0 %. Pokud spoříme z účtu vedeného u Raiffeisenbank, je úrokové zvýhodnění dokonce 2,5 %. Úrokové zvýhodnění se vztahuje na zůstatek účtu do 1 mil. Kč po dobu 6 let. Podmínkou je pravidelné spoření po dobu alespoň 6 let a nečerpání úvěru. Při dodržení pravidel je tedy celkový úrok 2,5 % až 3,0 %. Úrok v tarifu SPOŘENÍ je navíc navýše různými bonusy tak, aby aby celkové úročení (včetně úrokového zvýhodnění) bylo v roce 2024 celkem 6,0 % p. a.

Pro oba tarify (JISTOTA a SPOŘENÍ) platí, že uzavření smlouvy je bez vstupního poplatku. Poplatek za vedení účtu je 99 Kč za čtvrtletí, tj. 396 Kč ročně. Za roční výpis z účtu zaslaný poštou zaplatíme 25 Kč, elektronický výpis je zdarma.

Uzavřít smlouvu v tarifu SPOŘENÍ na webu RSTS

Hlavní parametry tarifu JISTOTA s prémií Raiffeisen stavební spořitelny

Základní úroková sazba 2,5 %
Úrokový bonus žádný
Další zvýhodnění žádné
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 99 Kč za čtvrtletí (396 Kč ročně)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 25 Kč

Hlavní parametry tarifu SPOŘENÍ s Akčním úrokem Raiffeisen stavební spořitelny

Základní úroková sazba 0,5 %
Úrokový bonus 2,0 % (pro klienty RB 2,5 %)
v roce 2024 bude celkové úročení vkladů (včetně bonusu) 6 %
Další zvýhodnění žádné
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 99 Kč za čtvrtletí (396 Kč ročně)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 25 Kč

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Stavební spořitelna České spořitelny nabízí novým klientům kompenzaci snížené státní podpory. Státní podpora se od začátku letošního roku snížila na polovinu. Buřinka nám ke státní podpoře přidá na účet bonus ve výši připsané státní podpory. Součet snížené státní podpory a bonusu od Buřinky je tak stejný, jako státní podpora před snížením (tedy 1000 Kč + 1000 Kč). Novým klientům doplatí Buřinka rozdíl ve státní podpoře za roky 2024 až 2028. Pro smlouvy uzavřené online, bude Buřinka rozdíl kompenzovat o rok déle, tedy až do roku 2029.

Nově uzavřené smlouvy jsou dále zvýhodněny jednorázovým bonusem ve výši 2500 Kč. Pro získání bonusu je však třeba během prvních 5 měsíců spoření vložit na účet nejméně 75 000 Kč.

Základní úroková sazba z vkladů je Buřinky 2,5 % p. a. Uzavření smlouvy o stavebním spoření je zdarma. Poplatek za vedení účtu činí 325 Kč za běžný rok (12 po sobě jdoucích měsíců), a to i načatý.

Založit stavební spoření u Buřinky online

Hlavní parametry stavebního spoření s Buřinkou

Základní úroková sazba 2,50 %
Úrokový bonus žádný
Další zvýhodnění prémie ve výši státní podpory za roky 2024-2028
pro smlouvy uzavřené online prémie ve výši státní podpory za roky 2024-2029

bonus 2500 Kč za vklad nad 75 000 Kč.

Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 325 Kč za běžný rok (12 po sobě jdoucích měsíců), a to i načatý
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

Co je dobré připomenout před uzavřením smlouvy?

Podmínky stavebních spořitelen se často mění, změny se však týkají pouze nových smluv. Po uzavření smlouvy může stavební spořitelna měnit pouze poplatek za vedení účtu, a i zde jsou zákonem stanovená určitá omezení. Vždy aktuální srovnání všech nabídek stavebního spoření najdete ve srovnavači stavebního spoření. Před uzavřením stavebního spoření je dobré si připomenout, že
  • Kromě úroků můžeme získat také státní podporu až 1000 Kč ročně.
  • Pro získání státní podpory je nutno spořit alespoň šest let, nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření.
  • Úroková sazba na účtu stavebního spoření je pevná po dobu nejméně šesti let.
  • Smlouva o stavebním spoření nám kromě zhodnocení vkladů zakládá také nárok na úvěr s pevnou úrokovou sazbou.
  • Vklady na účtu stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny do výše ekvivalentu 100 000 EUR (přibližně 2,5 mil. Kč).
  • Při srovnání stavebního spoření s jinými formami spoření (např. se spořicími účty) je dobré mít na zřeteli, že úrokovou sazbu na spořicím účtu může banka kdykoli změnit. U stavebního spoření je to možné nejdříve po šesti letech spoření.
Srovnávač stavebního spoření
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření
Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK