Mladí klienti dostanou od MONETY na stavební spoření tisícikorunu navíc

děti praktické rady spoření
4. 2. 2024 | Před několika lety byly speciální nabídky stavebního spoření pro děti de facto standardem. Dnes jich výrazně ubylo, proto je nový bonus pro mladé klienty od MONETY vítaným zpestřením.
MONETA Stavební Spořitelna nabízí mladým střadatelům bonus ve výši 1000 Kč. Hlavní podmínkou je věk klienta, který musí být v okamžiku uzavření smlouvy mladší 18 let. Akce se týká pouze nových smluv o stavebním spoření uzavřených od února letošního roku.

Webové stránky MONETY

Vrací se oblíbené prémie pro dětské klienty?

Před několika lety bylo mnoho marketingových akcí stavebních spořitelen zaměřeno na mladé klienty. Na druhé straně však nabízely pouze slevu na poplatku za uzavření smlouvy. Dnes je běžné uzavírat smlouvu o stavebním spoření bez poplatku, ale ubylo speciálních nabídek pro mladé. Proto je akce MONETY vítaným zpestřením.

V minulosti byly problémy s ukončováním smluv o stavebním spoření nezletilých dětí, po nějakou doby byl dokonce vyžadován souhlas opatrovnického soudu. Po úpravě zákona jsou však podmínky nastaveny velmi rozumně. Po šesti letech spoření mohou rodiče ukončit smlouvu nezletilého dítěte, pokud s ukončením smlouvy oba rodiče souhlasí.

Podmínky marketingové akce jsou příjemně jednoduché a dobře splnitelné. Mladí klienti, kterým v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření bylo méně než 18 let, získají navíc bonus ve výši 1000 Kč. Bonus bude připsán při splnění následujících podmínek:

  • Smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena s cílovou částkou minimálně 200 000 Kč.
  • Do konce 4. měsíce následujícího po datu uzavření smlouvy je nutno na účet vložit alespoň 1 % z výše cílové částky.
  • Doba spoření musí činit nejméně 6 let, nebo je třeba čerpat úvěr ze stavebního spoření.
  • Bonus bude připsán první den v měsíci po uplynutí 4 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy.
  • Uzavře-li klient více smluv o stavebním spoření, má nárok pouze na jeden bonus.
To ale není vše, bonus pro děti je jen přilepšením k dalším bonusům. Vklady na účtu stavebního spoření jsou úročeny základní úrokovou sazbou 2,0 %, která je navýšena o úrokový bonus. Při vložení větší částky na počátku spoření je možno získat také bonus za vysoký vklad.

Úrokový bonus

Úrokový bonus získá každý klient, který od 27. září 2023 uzavřel smlouvu v tarifu ProSpoření a
  • dodržel minimální šestiletou dobu spoření,
  • nebo využil úvěr ze stavebního spoření.
Výše úrokového bonusu je stanovena ve výši 2,0 % do konce roku 2024. Do 31. prosince letošního roku jsou tedy vklady úročeny celkem 4,0 % (2 % základní sazba + 2 % úrokový bonus). Od roku 2025 stanoví stavební spořitelna novou sazbu úrokového bonusu. Vklady jsou úročeny bonusovým úrokem po dobu spoření, nejdéle však po dobu 6 let. Bonus se připisuje na účet v okamžiku ukončení spoření.

Bonus za vysoký vklad

Noví klienti, kteří uzavřou novou smlouvu v tarifu ProSpoření, mohou získat bonus ve výši 5000 Kč. Podmínkou je do konce čtvrtého kalendářního měsíce od uzavření smlouvy vložit na účet alespoň 100 000 Kč. Bonus bude připsán na účet stavebního spoření nejpozději první den v měsíci po uplynutí čtyř kalendářních měsíců od uzavření smlouvy.

Nárok na bonus zaniká, pokud bude smlouva ukončena před uplynutím tří let od uzavření. Při sjednání úvěru ze stavebního spoření zůstává nárok na bonus zachován.

Klient má nárok pouze na jeden bonus. Při sjednání více smluv o stavebním spoření bude bonus připsán na smlouvu, která byla uzavřena nejdříve.

Stavební spoření bez vstupního poplatku

MONETA Stavební Spořitelna má v sazebníku poplatků stále položku „poplatek za uzavření smlouvy“, obratem však také nabízí možnost, jak se tohoto poplatku zbavit. Stačí zvolit variantu ProSpoření Premium, což znamená pouze zvolit cílovou částku alespoň 200 tis. Kč a splnit následující podmínky:
  • Smlouva je uzavřená s cílovou částkou nejméně 200 000 Kč a ve smlouvě je v poli „marketingová akce“ uveden symbol „PS“,
  • do 4 měsíců od data uzavření smlouvy je na účet stavebního spoření tohoto účastníka vložena částka minimálně ve výši 1 % z cílové částky, a
  • po dobu 4 měsíců od data uzavření smlouvy nepodá účastník žádost o změnu cílové částky.
Pokud nebude splněna jakákoli z výše uvedených podmínek, ztrácí účastník stavebního spoření nárok na výše uvedená zvýhodnění a bude mu účtována úhrada za uzavření smlouvy dle Sazebníku úhrad za poskytované služby platného v době uzavření smlouvy.
Srovnávač stavebního spoření
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření
Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Jaké je stavební spoření s MONETOU pro děti?

Ve srovnávači stavebního spoření je nabídka MONETY pro děti na druhém místě, první příčka jí unikla doslova o vlásek. Rozdíl v naspořené částce po šesti letech spoření při měsíční úložce 1700 Kč je menší než 200 Kč, což je zanedbatelné. Větším problémem je úrokový bonus, jehož výše je v budoucnu nejistá Úrokový bonus činí 2,0 % do konce roku 2024, poté může být změněn. Ve výpočtu je však počítáno s bonusem 2,0 % po celou dobu šesti let. .

Hlavní parametry nabídky ProSpoření pro děti

Základní úroková sazba 2,00 %
Úrokový bonus 2,0 % do konce roku 2024
Další zvýhodnění bonus 1000 Kč pro děti
bonus 5000 Kč za vysoký vklad
Poplatek za uzavření smlouvy ve variantě Premium zdarma
Poplatek za vedení účtu 27 Kč měsíčně (324 Kč ročně)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 100 Kč
závěrečný výpis 100 Kč

Webové stránky MONETY

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Komentáře (0) ke článku
Mladí klienti dostanou od MONETY na stavební spoření tisícikorunu navíc

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.