MONETA zavádí úročení s bonusem 2 % + 2 %

praktické rady spoření
28. 9. 2023 | MONETA Stavební Spořitelna upravila svou nabídku stavebního spoření. K prémii 5000 Kč za vysoké vklady přidává úrokový bonus.
Od 27. září 2023 mění MONETA Stavební Spořitelna podmínky svého hlavního tarifu ProSpoření. Základní úroková sazba z vkladů bude 2 % s úrokovým bonusem. Výše úrokového bonusu bude 2 % do konce roku 2024. Úvěry ze stavebního spoření budou úročeny 4,99 %. Změny se týkají pouze nových smluv o stavebním spoření.

Podrobnosti na webu MONETY

Úrokový bonus

Hlavní změnou je rozdělení úroku na základní úrokovou sazbu a úrokový bonus. Základní úroková sazba bude 2 %. Tuto sazbu smí stavební spořitelna změnit nejdříve po 6 letech spoření, nejdříve však poté, co nám nabídne úvěr ze stavebního spoření.

Úrokový bonus bude MONETA vyhlašovat ve Sdělení BankySdělení Banky je oficiální dokument MONETA Stavební Spořitelny, a je dostupný na jejích webových stránkách.. Do 31. prosince 2024 bude mít úrokový bonus hodnotu 2 %.

Výše úrokového bonusu tedy není garantovaná a může se měnit. Tím se MONETA liší od konkurence, která také nabízí úrokový bonus, který je však pevně stanoven na dobu 6 let. Výjimkou je FELIX nabízený Raiffeisen stavební spořitelnou, jehož úroková sazba má také variabilní složku. FELIX je však poskytován bez státní podpory a smlouvu je možno kdykoli ukončit bez sankcí.

Podmínkou pro získání úrokového bonusu je spořit po dobu nejméně 6 let nebo čerpání úvěru ze stavebního spoření. Úroky z úrokového bonusu nejsou na účet připisovány průběžně, ale jsou pouze evidovány. MONETA je vyplatí současně s naspořenou částkou po ukončení fáze spoření.

Bonus za vysoký vklad zůstává

Kromě úrokového bonusu můžeme u MONETY i nadále získat bonus za vysoký vklad ve výši 5000 Kč. Podmínkou je do konce čtvrtého kalendářního měsíce od uzavření smlouvy vložit na účet alespoň 100 000 Kč. Bonus bude připsán na účet stavebního spoření nejpozději první den v měsíci po uplynutí čtyř kalendářních měsíců od uzavření smlouvy.

Nárok na bonus zaniká, pokud bude smlouva ukončena před uplynutím tří let od uzavření. Při sjednání úvěru ze stavebního spoření zůstává nárok na bonus zachován.

Každý klient má nárok pouze na jeden bonus. Při sjednání více smluv o stavebním spoření bude bonus připsán na smlouvu, která byla uzavřena nejdříve.

Úvěr ze stavebního spoření

Se snížením základní úrokové sazby z vkladů na 2 % snižuje MONETA také úročení úvěru ze stavebního spoření na 4,99 %. To je pozitivní změna, nicméně na trhu stavebního spoření jde stále o jednu z nejvyšších úrokových sazeb.

Podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření se nemění. Je potřeba naspořit alespoň 40 % cílové částky a dosáhnout hodnotícího čísla 600. To se nám při jednorázovém počátečním vkladu ve výši 40 % cílové částky podaří za necelé 4 roky. Výše měsíční splátky zůstává 0,7 % cílové částky.

Hlavní nevýhodou úvěru v tarifu ProSpoření je tedy vysoká úroková sazba. Je pravda, že 4,99 % je podstatně nižší sazba než u klasické hypotéky. Sazba 4,99 % platí také pro úvěry bez zajištění, které jsou u standardních bank ještě dražší. Ale mezi stavebními spořitelnami se jedná o jeden z nejdražších úvěrů a je znát, že tarif ProSpoření je skutečně určen především pro střadatele, kteří hledají výhodné zhodnocení svých vkladů.

Poplatky v tarifu ProSpoření

V sazebníku MONETY najdeme poplatek za uzavření smlouvy, kterému se však můžeme vyhnout. Při sjednání smlouvy na pobočce stačí požádat o Stavební spoření Premium, pro které je hlavní podmínkou cílová částka nejméně 200 000 Kč. Od standardního stavebního spoření se liší jen tím, že má nulový vstupní poplatek. Zdarma je také uzavření smlouvy online, tento způsob je však k dispozici pouze těm, kdo mají Internet Banku nebo Smart Banku mateřské MONETA Money Bank.

Poplatek za vedení účtu je 27 Kč měsíčně (tj. 324 Kč ročně). Poplatek za zasílání výpisu z účtu poštou je 100 Kč, elektronicky je zdarma. Pouze poslední výpis (zasílaný po ukončení smlouvy) je posílán poštou vždy (rovněž za 100 Kč).

Hlavní parametry nabídky ProSpoření s bonusem od MONETY

Základní úroková sazba 2,0 %
Úrokový bonus vyhlašovaný bonus, do 31. 12. 2024 ve výši 2,0 %
Další zvýhodnění bonus 5000 Kč za počáteční vklad 100 000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 27 Kč měsíčně (324 Kč ročně)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 100 Kč
závěrečný výpis 100 Kč

Podrobnosti na webu MONETY

Jak si stojí nová nabídka MONETY?

Ve srovnání stavebního spoření standardně porovnáváme nabídky stavebních spořitelen za předpokladu pravidelného spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let. Se zavedením úrokového bonusu se tarif ProSpoření dostává čelní příčky. Za 6 let si naspoříme 139 991 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 4,441 %. V těchto číslech jsou zahrnuty veškeré poplatky a daně, i předpokládané snížení státní podpory od ledna 2024 na polovinu. Kdybychom chtěli dosáhnout stejného výsledku spořicím účtem, musel by být úročen sazbou 5,225 %, abychom po zdanění dostali stejný výnos.

Ve srovnání stavebního spoření je tarif ProSpoření až třetí, ale na dosud nejvyšší nabídku Buřinky ztrácí necelých 500 Kč. Větším problémem je proměnlivá výše úrokového bonusu. Zatímco u nabídek ostatních stavebních spořitelen je zhodnocení vkladů pevné, u MONETY se může měnit podle toho, jakou výši úrokového bonusu spořitelna vyhlásí pro další období.

Stavební spoření v tarifu ProSpoření je možno sjednat online, ale pouze v Internet Bance nebo mobilní aplikaci Smart Banka MONETA Money Bank.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK